Kreacionismus - k čemu jsou takové webové stránky dobré?

Češi jsou téměř nejsmutnější Evropané
17. 7. 2007
http://www.denik.cz/ze_sveta/aktualne469284.html
LONDÝN - Češi jsou jedni z vůbec nejsmutnějších Evropanů. Na pomyslném žebříčku štěstí Happy Planet Index jsme na chvostu.

Vyplývá to z nejnovější studie londýnské nadace New Economics Foundation, která každoročně měří spokojenost života pomocí ekologických a ekonomických ukazatelů.
Index tak obsahuje nejen dostupná data o kvalitě bydlení a výdělcích, ale také o trvale udržitelném životě, přístupu k ekologii a subjektivních pocitech dobrého a spokojeného života. Z třiceti měřených národů Evropy jsme skončili na 24. místě, těsně za sousedním Slovenskem.
Seveřané jsou "happy". Odborníci varují: štěstí neměříme. Sami autoři upozorňují na to, že nejsou schopni štěstí měřit. Spíše jde o index ukazující "výkonnost životního prostředí" a soulad mezi očekáváním obyvatel a reálným životem. Tolik výňatek z aktuálně.cz.

Kdybychom měli uvést další známé bolístky českého národa, našli bychom jich jistě nemálo: Do mezinárodního slovníku jsme kromě slova robot také zavedli slovo tunelovat, velkých "úspěchů" dosahujeme v počtu rozvodovosti a sebevražd, naši řidiči jsou známi jako jedni z nejbezohlednějších v celé Evropě, a kousek za našemi západními hranicemi najdeme tu a tam v obchodě cedulku: "Češi, nekraďte nám tu". Určitě máme, jako národ, i mnohé kladné stránky, které se spíše odvozují od obecné slovanské pohostinnosti a snadnějšího navázání přátelských kontaktů. Díky, Bohu, alespoň za to. Jenže: říkejte člověku, který má těžkou rakovinu, že umí výborné buchty a má velmi pěkně ušité sako.

Hlavní příčinu mnoha bolestí v našem národě vidím v jeho dalším neblahém prvenství: jsme jeden z nejateističtějších národů na světě. Ateismus nevidím jako hlavní příčinu smutku (to by potom Slovensko nemohlo být hned vedle nás), ale jako vážné selhání rozumu a logiky a rakovinu duše. Tato rakovina ateismem a materialismem dnes metastázuje do celého světa. Je to infekce, které se v Bibli říká hřích, jehož konečným stadiem je smrt. Ne pouze a nutně smrt v pekle, ale už tady, v tomto světě: smrt předčasná, zbytečná, smrt z blbosti a hlupácké životní filozofie, smrt, které předchází mnoho trápení a bolestí, v rodinách, osobních životech, ve vztazích jak doma, tak i venku.

Toto je tedy odpověď na otázku, proč se zabývat kreacionismem, proč chceme svým spoluobčanům vysvětlit, že ateismus jako rakovina duše souvisí s velkým nepochopením smyslu života, s neznalostí faktů, neporozumění vědě a často i leností hledat pravdu. A tak, jako tonoucí sám sebe nevytáhne za vlasy z vody, ale potřebuje pomoc z vnějšku, tak i člověk bez vnější pomoci nemůže poznat svůj omyl.

Tento web má sloužit také k pochopení, že základní podpora ateismu, evoluční teorie, je jen nevědecká pohádka na hodně špatnou noc, byť by ji vyznávali profesoři a doktoři po celém světě. Chceme ukázat, proč v současné době stále více sílí hnutí přírodovědců (kreacionistů) proti evoluční teorii a myšlenkám Charlese Darwina, a proti materialistické životní filozofii. Zpřístupnit jejich přírodovědecké argumenty proti fanatické a fantasmagorické víře, že se kdysi dávno kamenitý povrch jedné z planet přeměnil na lidi a živou přírodu jen proto, že na to bylo dost času. Ukázat, že toto moderní náboženství a ideologie, byť učená na školách a vyznávaná miliony lidí, nemá naprosto žádnou oporu v pozorovatelné skutečnosti a experimentální vědě.

Z rozumového pochopení našeho původu v Božím stvoření je pak o mnoho snazší nastoupit cestu k pochopení a pevnému uchopení smyslu a cíle života, který může být pevně ukotven v následování Ježíše Krista a jeho cestě spasení, a tak najít trvalé štěstí i ve dnech celosvětových zmatků a trápení.

Tento pevný základ pro plnohodnotný život můžeš získat i Ty, a tak se dostat mezi šťastnou část lidstva byť uprostřed jednoho smutného národa.

Pavel Kábrt a další spolutvůrci tohoto webu Vás zde srdečně vítají a prosí o pozorné čtení. Modlíme se, aby tyto webové stránky sloužily k Boží slávě a pomohly mnoha lidem nalézt našeho stvořitele i spasitele, Pána Ježíše Krista.

Customize This