Genetika-teorie informace

Problatika genových informací versus darwinistická tvrzení

Čekání na mutace: proč darwinizmus nebude fungovat


Ann Gaugerová

Z http://www.evolutionnews.org/2015/09/waiting_for_mut099631.html přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - 11/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 23. září 2015. Webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky ID – inteligentního designu v přírodě. Nepatří tedy k tzv. fundamentálním kreacionistům čili kreacionistům „mladé Země“. Protože se však naše stránky kreacionismus.cz zabývají všemi informacemi o vědeckém výzkumu z různých oblastí Božího stvoření, v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe, některé články z ID zde občas uvádíme.

Jak se to u čerta mohlo stát, že si lidé před 150ti lety nechali ukrást celé své tísicileté dějiny jedním viktoriánským, psychicky nemocným a prolhaným bohoslovcem? Dějiny lidstva, ověřované historiky po tisíciletí, potvrzené pečlivými zápisky mnoha pravdomluvných svědků, vědeckým bádáním i dlouhodobým pozorováním přírody a zažitou zkušeností - toto vše lidé zahodili a dovolili partě prolhaných darwinistických darebáků nahradit to neuvěřitelnými báchorkami a nevědeckými nesmysly o minulosti naší země! Neříká se tomu davové šílenství, když společnost zamění pravdu za lež, historickou vědu za bezbřehou fantazii, Kristův jedinečný charakter za evolucionistické myšlenkové zvratky o jakýchsi neexistujících sobeckých genech a pseudoideálech věčného boje o život, kde se adorují nejvýkonnější samci? Žaludek se mi zvedá, když vidím, jaké vylhané hrůzy učí děti na školách o původu světa, smyslu a hodnotě lidského života. Hanba!
Pavel Kábrt

*******

Chybné evoluční předpovědi - evoluce proteinu

Cornelius G. Hunter

Z https://sites.google.com/site/darwinspredictions/protein-evolution přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 12/2015. Článek vyšel na stránkách DarwinsPredictions, jejichž smyslem je rozšiřování vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
Pavel Kábrt

*******

Programování života

Pózování evolucionistů po ENCODE: přepsání dějin nevymaže chybné evoluční předpovědi

Casey Luskin

Z http://www.evolutionnews.org/2015/11/post-encode_pos100771.html přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 11/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 10. listopadu 2015. Webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky ID – inteligentního designu v přírodě. Nepatří tedy k tzv. fundamentálním kreacionistům čili kreacionistům „mladé Země“. Protože se však naše stránky kreacionismus.cz zabývají všemi informacemi o vědeckém výzkumu z různých oblastí Božího stvoření, v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe, některé články z ID zde občas uvádíme.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy vniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.

Otcem evoluční demagogie je neúcta k pravdě, matkou hromada neznalostí a omylů
Pavel Kábrt

*******

Zásadní výzva pro evoluci

Steve Laufmann

(Z http://www.evolutionnews.org/2015/07/evolutions_gran097591.html přeložil M.T., editace Pavel Kábrt - 9/2015. Vyšlo na stránkách ENV 10. června 2015.)

Redakční poznámka: Velmi nás těší, že můžeme přivítat Steve Laufmanna jako nového přispěvatele. Pan Laufmann je konzultantem v rozvíjející se oblasti podnikové architektury zabývající se navrhováním velmi rozsáhlých, velmi složitých, mnohovrstvých informačních systémů, které jsou budovány k plnění konkrétních úkolů v náročných prostředích.

Zoufalí darwinisti bastlí svoji evoluční slátaninu opět od nuly

Překvapující zdroj kódu života

(Z http://www.scientificamerican.com/article/a-surprise-source-of-life-s-co... přeložil Pavel Kábrt - 9/2015. Vyšlo v Scientific American 31. srpna 2015, převzato z časopisu Quanta.)

Odpade zmiz: proč nepřestávají biologové popírat experimentálně ověřené výsledky výzkumu?

Case Luskin

Z http://www.evolutionnews.org/2015/07/the_encode_embr097561.html přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - 7/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 13. července 2015. Webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky ID – inteligentního designu v přírodě. Nepatří tedy k tzv. fundamentálním kreacionistům čili kreacionistům „mladé Země“. Protože se však naše stránky kreacionismus.cz zabývají všemi informacemi o vědeckém výzkumu z různých oblastí Božího stvoření, v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe, některé články ID zde občas uvádíme. Konec konců evolucionisté vědce z ID rovněž nesnášejí a řadí ke kreacionistům.

Otcem evoluční demagogie je neúcta k pravdě, matkou hromada neznalostí a omylů.
Pavel Kábrt

Základní předpověď Darwinovy teorie je vyvrácena degradací informace

Kirk Durston

Z http://www.evolutionnews.org/2015/07/an_essential_pr097521.html přeložil M. T., edtiace Pavel Kábrt – 7/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 9. července 2015. Webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky ID – inteligentního designu v přírodě. Nepatří tedy ke kreacionistům „mladé Země“. Protože se naše stránky kreacionismus.cz zabývají všemi informacemi o vědeckém výzkumu z různých oblastí Božího stvoření, v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe, některé články ID zde občas uvádíme. Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost, a nabízí nám osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista.
*******

Programy v přírodě

Napsal Foton (MP)
(Ze slovenštiny přeložil Pavel Kábrt – 6/2015)

Epigenetika-impozantní odmítnutí evoluce

Agouti-mice

Izogenní myši aguti stejného věku i pohlaví. Barva kožíšku a obezita závisí na epigenetickém stavu příslušné alely.
Credit: Wikipedia.org

Tato rozvíjející se disciplína odmítá řadu ´posvátných krav´ neodarwinismu

Marc Ambler

(Z http://creation.com/epigenetics-challenges-neo-darwinism přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 4/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel na stránkách CMI 21. dubna 2015.)

Customize This