Prosíme, podpořte kreacionismus v ČR

Vážení příznivci kreacionismu, přátelé, bratři a sestry:

pokud si vážíte naší práce na poli kreacionismu a chcete nejen brát, ale i dávat a pomoct, je k tomu mnoho možných způsobů. Zde jsou jen některé z nich:

1. Jsou potřebné vaše modlitby, aby do naší společnosti pronikla vědecká fakta potvrzující stvoření, pravdivost Bible a nesmyslnost evoluční teorie. Aby se evoluční mýtus přestal vnucovat dětem a studentům a veřejnosti jako jediná vědecká alternativa (dějeprava) o tom, jak vznikl tento svět a proč tu jsme.

2. Potřebné jsou nezištné překlady kreacionistických článků z angličtiny do češtiny. Také vítám, když jsem upozorněn na zajímavé články a informace, které se někde objeví v češtině či angličtině (pavelkabrt@seznam.cz) a souvisejí s naším tématem.

3. Modlím se za svého brzkého nástupce, křesťana vybaveného potřebnými schopnostmi pro vedení těchto stránek, který by pokračoval v mojí práci. Rád ho zaučím a předám vše, co souvisí s řízením těchto webových stránek www.kreacionismus.cz. K mojí práci (což nesouvisí nutně s těmito stránkami) také patří přednášky na školách a pro veřejnost - rád v tom zaučím každého, kdo by tomu chtěl věnovat svůj čas, finance i elán. Tyto stránky mají svého technického administrátora, výborného mladého křesťana, se kterým se skvěle spolupracuje. Přemýšlíme už dlouho o založení nějaké formy Kreacionistické organizace v ČR, ale k tomu by byla potřeba pomoc nějakého fundovaného křesťanského přírodovědce - prosím, přemýšlejte o tom Vy, kterých by se to mohlo týkat. Proč má být ateistické Česko tak moc pozadu za západním světem, kde jsou tisíce aktivních vědců-kreacionistů-křesťanů s mnoha vědeckými organizacemi? Není to hanba nás, křesťanů, kteří zde žijeme?

4. Vaše finanční pomoc je neméně důležitá, protože náklady na šíření kreacionismu spíše stoupají. Níže je číslo konta, kam můžete přispět. Děkuji všem, kteří už tak učinili a nadále přispívají. I já dávám naprostou většinu svého příjmu do propagace kreacionismu a misijní práce.

5. A odměna? Tu hlavní už jsme v Kristu dostali. Navíc mnoho lidí vyjadřuje pravidelně vděk za to, jak jim kreacionismus pomohl k/ve víře v našeho milujícího stvořitele a spasitele, a to je pro nás velké povzbuzení a radost. Dík a čest buď především Bohu.

Pavel Kábrt
19. května 2014

pavelkabrt@seznam.cz
tel. (00420) 737215414
skype: kabrtpavel
web: www.kreacionismus.cz

Číslo konta: 969890123/0800

Pro pomoc českému kreacionismu ze zahraničí:
For your kind gifts to the Creation movement in the Czech Republic, use please:

Bank account: 969890123/0800

IBAN: CZ92 0800 0000 0009 6989 0123
Swift (BIC): GIBACZPX

Thank you for your help. PK

Customize This