Vznik života - chemická evoluce

Vznik života z neživé hmoty, historie sporů atd.

Několik důvodů, proč je evoluční počátek života nemožný

Duane T.Gish, Ph.D. – čestný viceprezident Institutu pro výzkum Stvoření
(Impact, leden 2007 – A Few Reasons an Evolutionary Origin of Life Is Impossible)

Customize This