Vznik života - chemická evoluce

Vznik života z neživé hmoty, historie sporů atd.

Původ života: svět RNA?

Jonathan M.

(Článek vyšel 22. srpna 2011 na http://www.evolutionnews.org/2011/08/the_rna_world_a_response_to_ni04987.... Přeložil M. T. – 9/2011)

Vědecká shoda názorů: darwinismus je mrtev

Paul Benedict
(libertarián)

(Z http://www.nolanchart.com/article8784_A_Scientific_Consensus_Darwinism_i... přeložil Pavel Kábrt - 7/2011. Autor článku není ortodoxní kreacionista. Článek vyšel 2. července 2011)

I když mohou jednohlasně manifestovat proti kreacionismu a povykovat proti svým kolegům obhajujícím Inteligentní Plán tak vztekle, že si to nic nezadá s náboženskými fanatiky, existuje malé kouzelné tajemství: ve vědě je jasné, že darwinismus je mrtev.

Nová teorie původu života

Vysvětlení:

Nejprve zde uvádím krátký dotaz, který jsem dnes (12. 4. 2010) dostal emailem od pana V. K., na který neumím odpovědět. Protože mě však pan Václav Dostál poslal článek "Nová teorie původu života" a jevila se mi souvislost mezi tímto dotazem a následným článkem, uvedl jsem to tu také.

Myslím, že po přečtení článku "Nová teorie původu života", tedy těchto evolucionisticko-ateistických fantazmagorií, si každý kreacionista opět šťastně zavrní nad svojí střízlivou, tvrdě realistickou vírou v Boha, a připomene si známou myšlenku:

"Tak velkou víru, jakou mají ateisti v tvůrčí schopnosti svých božstev (Dlouhý čas, Hmota a Náhoda), bych chtěl mít já v Boha skutečného, živého".
Pokud Vám božstva "Dlouhý čas", "Hmota" a "Náhoda" implikují postavy jedné pohádky (Dlouhý, Široký a Bystrozraký), tak je to shoda čistě náhodná.

Pavel Kábrt

Zde je ten dotaz:

Dobrý den,

nedávno jsem si přečetl, že byl úspěšně syntetizován prvek s protonovým číslem 117. Přitom jsem se dozvěděl, že v přírodě se vyskytuje pouze 92 prvků. Vidím určitý rozpor v práci náhody, která podle vědců v případě živých organizmů za 4,5 miliard let vytvořila na zemi z jednoduchých prvků celou živou přírodu ve vší rozmanitosti, ale v celém vesmíru se ji nepovedlo vytvořit ani jeden nový prvek. Přitom vytvoření živé buňky mi přijde o něco složitější, než implantace neutronu do jádra, navíc, když je vesmír plný jaderných reakcí, které by měly být pro vytváření nových prvků přímo ideální líhní. Víte o tom něco? Zajímalo by mě, jak se to "rigorózně" vysvětluje.

V.K.

VZNIK ŽIVOTA


Poznámka k tomuto článku:

Pana doktora Vladislava Běhala znám osobně a velmi si vážím jeho jasných myšlenek i vědomostí. Chci jen upozornit, že nepatří k fundamentálním (ortodoxním) kreacionistům, proto běžně používá časové evoluční pojmy, zahrnující dlouhé věky Země a vesmíru (miliony a miliardy let). Datováním se nezabývá, pokud vím.

Když používá termín „operační věda“, myslí tím „experimentální vědu“, která zkoumá opakující se procesy (tj. zákonité, cyklické, periodické stavy hmoty); občas používá oba pojmy a v tomto článku mluví také o skupinách událostí, které se sobě podobají, a které operační/experimentální věda zkoumá, což je ještě přesnější.

Tato experimentální věda, zkoumající opakující se jevy, neboli jevy sobě podobné, to je ta věda, která má úctu dnešních lidí, protože díky ní tu máme moderní technologie i hlubší poznání zákonitostí přírody.

Avšak tak, jako do této vědy nepatří dějepis nebo psychologie, nepatří do ní ani evoluční či kreační teorie, i když evolucionisté i kreacionisté výsledky experimentální vědy využívají pro své argumenty, jak si představují možný vznik našeho světa a přírody.

Na zmatky a chybné závěry, vzniklé nerozlišováním těchto různých oblastí lidského poznávání, dr. Běhal v tomto výborném článku též upozorňuje.
Pavel Kábrt, 28. 3. 2010

Další články Dr. Vladislava Běhala naleznete zde: www.vlbehal.wz.cz

A tak tu zase máme život na Marsu

Datum vydání: 16. 1. 2009
Zdroj: http://creationsafaris.com/crev200901.htm#20090115a
Přeložil Ing. Ivo Kraus, prosinec 2009

Po odhalení metanu nacházejícího se v okolí Marsu, který je známkou života, někteří tvrdí, že je na Marsu život(1, 2) a vysvětlují, proč se vědci z NASA snaží zjistit, zda je metan geologického nebo biologického původu. Některé zpravodajské servery jako je The Sun(3) lámou žebříčky sledovanosti s tvrzením – byl objeven život ve vesmíru. Pouze čtenáři, kteří si přečtou článek až do konce, pochopí, jak je toto tvrzení pochybné. BBC News(4) podává obě varianty, biologickou i geologickou. Viz předchozí zprávy o metanu na Marsu z 30. března 2004(5), 14. listopadu 2004(6) a 14. prosince 2004(7).

Samovolný vznik Win7 a AMD

Převzato z kreačních stránek Miloše Pobežala:
http://www.tlg.estranky.sk/stranka/odpis-billa-gatesa

Poďme dnes presvedčiť Billa Gatesa, že Windows 7 je dielom generátora náhodného kódu bežiaceho na mnohých počítačoch sveta zosieťovaných cez internet.
Samovolný vznik Win7 a AMD_1.jpg

Chemie náhodou - rovnice pro neživot

Chemie náhodou: rovnice pro neživot
(Formule pro neživot)
Charles McCombs, Ph. D.
(Přeložil M. T. z časopisu Acts & Facts, roč. 38, č. 2 – únor 2009, str. 30-31).

Rozume, braň se primitivní víře

Rozume, braň se primitivní víře:
život prý vznikl jen shodou okolností – tzv. chemickou evolucí

Napsal Pavel Kábrt

Customize This