Vznik života - chemická evoluce

Vznik života z neživé hmoty, historie sporů atd.

Ateistická pohádka o vzniku živé buňky

Miloš Pobežal

"Kámen politý vodou oživl, když na něj zasvítilo sluníčko a zafoukal větříček", tvrdí ateisté či evolucionisté dle výroku kreacionisty Pavla Kábrta. Tomu se ateisté brání, že nic takového netvrdí.

Miloš Pobežal si dal práci ve které ukazuje, že tento zkratkovitý a ironický popis ateistické víry o vzniku živé buňky je ve své základní podstatě pravdivý, není to žádný slaměný panák kreacionistů, a z hlediska přírodovědy je tato ateistická víra, že neživé bez předchozího života a inteligence samovolně ožilo, zcela nesmyslná. Dostal jsem svolení jeho komentář publikovat. Pan Miloš Pobežal píše:

Otevřené otázky o původu života v roce 2014

Peter M Murphy

Z http://creation.com/origin-of-life-questions přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 11/2015. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 28(3):10-12 v prosinci 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Otcem evolučního mýtu, jak svět stvořil sám sebe, je touha po bohorovnosti a nezměrná arogance vůči pravdě i faktům, matkou je kupa nesmyslů, omylů, podvodů, podvrhů a neznalostí.
Pavel Kábrt

11643-352pi269ka_ledovce
Obrázek 1. Otázka o původu života se nemůže vyhýbat pravdě navždy.

Senzační evoluční myšlenka roku

Kreacionisté občas vyhlašují nějakou evoluční, tu nejpitomější myšlenku, "Myšlenkou roku". Já bych se nyní přimlouval za tuto, níže uvedenou myšlenku, která se týká předchozího článku a snad (neověřoval jsem si to) pochází z časopisu New Scientist:

Evolucionistické fantazmagorie tryskají bezuzdně z darwinistických lebek

Člověk neví, jestli se má těm evolucionistům smát, nebo má zuřit, nebo brečet, nebo se jít opít či se jen bolestně ztišit a modlit za jejich prohnilé, prolhané a vůči pravdě otupělé duše. Jejich nespoutané fantazmagorické imaginace tryskají z jejich hlav jako vodopády: chemie je nezajímá, fyzika je nezajímá, pravděpodobnostní výpočty jsou jim ukradené, veškerá pozorování, laboratorní výzkumy, to je evolucionistům naprosto lhostejné. Na čem opravdu záleží jsou jejich evolucionistické příběhy, báchorky, povídky a fantazie o minulosti, přírodní věda je jim zcela lhostejná stejně jako všechna pozorovatelná fakta.

Vědci zatím nejsou schopni život vyrobit ani ve vybavené laboratoři, a to s použitím všech možných moderních prostředků a hlavně bohatých vědomostí, čili inteligence (know-how), ale za bohapusté fantazie, jak život údajně kdysi dávno vznikal jen tak sám od sebe a dokonce jak na běžícím pásu, jen proto, že tu údajně prý byly potřebné chemické prvky, následkem spontánních chemických reakcí a hromů a blesků a třesků, za tyhle povídačky se evoluční ideolog nestydí ani trochu. Jo, panečku, ale taková víra ve stvořitele: to je velmi nevědecké, vždyť ho nevidíme a nemůžeme si na něj sáhnout a ani nevíme, kdo ho stvořil, že? Zatímco samovolné vznikání života z chemických prvků "je dnes a denně pozorovatelné a osahatelné všude kolem nás, v laboratoři i terénu, naprosto pozorovatelný jev všude kolem nás, že, evolucionisté?" Nějaký příklad by byl, prosím, kde nám v terénu vzniká samovolně život z neživých komponentů, jen tak, bez programu?

Ten, kdo si přečte aspoň minimum z toho, proč k samovolné chemické evoluci nemohlo nikdy dojít z hlediska poznaných faktů, a na tomto webu je toho víc jak dost, a to nejsou kreacionistické výzkumy, ale výzkumy světských vědců bez ohledu na jejich víru či nevíru, tak ví, že samovolný vznik nejen buňky schopné reprodukce a metabolismu, ale i jen vznik neživých základních nutných buněčných komponent (proteinů, genů, membrán, ATP atd.) už by byl v neživém prostředí zázrak nad zázraky. Pak je ovšem neuvěřitelné, jaké lži píše Penny Sarchetová, evoluční fantastka (viz níže). Přitom živá buňka by musela naprosto jednoznačně vzniknout NAJEDNOU, není možné představovat si, že jednotlivé její části vznikaly postupně, dokonce snad po milióny let - byly by okamžitě zničeny těmi samými spontánními procesy, díky kterým vznikly; bez života by jednotlivé komponenty buňky nebyly schopny ubránit se rozkladu vlivem nepříznivého okolí (hydrolýza, oxidační procesy, rozklad vlivem záření atd.). Spíše procesor do počítače by vznikl díky evolucionistické fantazii než živá buňka. Ale na to evolucionisté nehledí, jejich imaginace nezná mezí, na faktech z vědy jim vůbec nezáleží. Co je horší, je, že tyhle nesmysly cpou evoluční ideologové do veřejnosti i do dětí na školách, a co je ještě horší, že většina lidí tyhle nesmysly miluje a s velkou chutí polyká bez sebemenšího zájmu si to ověřit. Nechceme Boha, milujeme evoluci!

*****************************************************

Nobelisté z výzkumu DNA popírají evoluční teorii

Z http://www.reasons.org/articles/nobel-winning-dna-research-challenges-ev... přeložil Pavel Kábrt - 6/2016. Vyšlo 30. května 2016, autory jsou hosté-dopisovatelé, viz níže.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.
Pavel Kábrt

Největší vinu má ten, kdo nechce slyšet pravdu
Marcus Tullius Cicero (106-43 př. Kr.)

Jak se nezbláznit - 3. díl: Vznik života/zakončení - video

Stále se na školách učí zločinná lež, že život vznikl kdysi kdesi jaksi sám od sebe proto, že tam byla voda a další sloučeniny a teploučko po milióny let.

BEZ VÝMLUVY: SVĚDECTVÍ ZDĚDĚNÉ BUŇKY

Timothy R. Stout

Z Creation Matters, roč. 20, č. 4, červenec/srpen 2015 přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - 10/2015.

Od té doby, co lidé přestali věřit v Boha, jsou ochotni věřit v jakoukoliv pitomost.

Chesterton

Chemická polévka není váš předchůdce!

Rozhovor s Dr Aw Swee-Eng, M.B., B.S., Ph.D. (Lond.), FRC Path., MI Biol. (Lond.)

autor: Carl Wieland
přeložil: J. Podmolik (Cesta panujícího Olomouc)

(Z http://creation.com/chemical-soup-is-not-your-ancestor-czech. Převzata část článku, pokračování v češtině je na stránkách CMI, viz níže odkaz. Pavel Kábrt)

Nový skok vpřed v našem chápání původu počítačů – spontánní tvoření RAM na rané Zemi

(Ze stránek Geodetective přeložil M. T. – 9/2014. Vyšlo 4. března 2014 na stránkách Geodetective jako parodie na článek ze 6. ledna 2014 na stránkách TheDailyGalaxy.)

Bez výmluvy! Dva články o původu života

Timothy R. Stout
(Autor obou článků)

Customize This