Vesmír, astronomie

Vše o tom, co je na nebi.

Přednáškový cyklus Prof. Dr. Waltera J. Veitha

Pořadatel: Maranatha, o.s.
Převzato z: Gloria TV

Io chrlí lávu na evoluční pitomosti

V troskách! Exoplanety vyvracejí naše teorie o vzniku planet

(Z http://www.creationresearch.org/members-only/creation_matters/CM16%2002%... přeložil M. T. -5/2011)

Creation Matters, Volume 16, Number 2, March/April 2011

Jedinečná planeta Země

Převzato z nakladatelství ORDO SALUTAS.

Je naše země zvláštní a ojedinělou planetou? Aby na planetě mohl vzniknout život, musí být splněno nejméně 20 důležitých faktorů: Musíme být na správném místě v galaxii, mít správnou vzdálenost od slunce, být v planetární soustavě obřích planet, které nás chrání, musíme obíhat správnou hvězdu – slunce, mít dostatečně velký měsíc, planeta musí být suchozemská, mít kůru, aby fungovala tektonika desek, musí generovat magnetické pole, mít atmosféru s dostatkem kyslíku, mít dostatek vody a kontinenty, mít aktivní biosféru a další. Aby mohl vzniknout život, všechny tyto faktory musí být splněny na jednou a na jednom místě v galaxii. To je tak malá pravděpodobnost, že to nemůže být náhoda.

Kritika článku "Teorie velkého třesku"

Podrobnější rozbor článku „Teorie velkého třesku“,
vloženého v Ne, 01/23/2011 - 20:00
Citáty z článku kurzívou Arialu, jiné citáty normálním Arialem,
mé připomínky Times New Romanem
Václav Dostál, 24.1.2011

Poznámka: Nemohu zde rozlišovat jednotlivé typy fontů, jak to autor zmiňuje. Přestože s jeho kritikou ve mnohém nesouhlasím, považuji za užitečné jeho námitky zde uveřejnit. Žel, svou kritikou Václav Dostál ani vzdáleně nenaznačil, co to tedy vlastně ten první třesk způsobilo - když ne "nicota". A to je přece hlavním námětem kritizovaného článku! Pavel Kábrt

Teorie velkého třesku

Teorie velkého třesku_1-Úvodní tapeta.jpg

• Autor: CSE (Creation Science Evangelism)
• Námět: Evoluce
• Stupeň obtížnosti: Pro začátečníky

(Z http://www.drdino.com/the-big-bang-theory/ přeložil M. T. – 1/2011)

Kam směřuje vesmír: do řádu nebo chaosu?

Kam směřuje vesmír - do řádu nebo chaosu_0.jpg

Image Credit: NASA/JPL/ASI/University of Arizona

Brian Thomas, M. S.

Článek byl uveřejněn na stránkách Acts and Facts společnosti ICR 30. listopadu 2010

(Z http://www.icr.org/article/5823/ přeložil M. T. – 12/2010)

Světlo letící příliš dlouho od vzdálených hvězd řeší nová kosmologie


John G. Hartnett

(Z http://creation.com/images/pdfs/tj/j17_2/j17_2_98-102.pdf menší část vybral a přeložil Pavel Kábrt – 7/2010)

(O dr. J. Hartnettovi viz na konci článku)

Světlo letící příliš dlouho_1-hodiny.jpg

Rozpínání vesmíru a velký třesk

Václav Dostál

Uvedení do článku

V článku se pokouším zpochybnit obvyklou kosmologickou hypotézu o rozpínání vesmírného prostoru a s ní související hypotézu velkého třesku. Výklad podávám velmi jednoduše, takže problémům může porozumět i laik, který mnoho o něm neví. Někomu se může jevit až příliš triviální. Současná odborná pojednání se spíše uchylují ke značné složitosti. Ve fyzikálních pracích se objevuje až moc složitých matematických výrazů a velký počet vysoce odborných pojmů. To má svou výhodu v přesnosti, ale velkou nevýhodu, že tomu rozumí jenom hrstka odborníků, kteří se problematikou dlouhodobě zabývají. Mnoho teoretiků ovšem kromě vysoce odborných textů píše také populární pojednání pro naprosté laiky. Zde autoři postupují úplně podobně jako já. Moje provinění tedy není až tak veliké. I když já jsem o něco radikálnější; můj výklad lze označit za „polopatistický“. To má svou velkou výhodu v tom, že daným otázkám porozumí daleko více laiků, méně „honěných“ lidí. Tito lidé nemusejí nejprve dlouze studovat spoustu jiných zdrojů. Nevýhodou je jistá vědecká nepřesnost. Tato nevýhoda je také vyvážena skutečností, že vědu dělají vědci, tedy lidé. Žádný z lidí není neomylný a tak tvrzení, že „čistá“ věda je objektivní je uvedeno na patřičnou míru jiným tvrzením: Ano věda je objektivní, ale vědci, kteří tu vědu dělají, objektivní nejsou – každý straní sám sobě, čili jsou subjektivní.

Customize This