Vesmír, astronomie

Vše o tom, co je na nebi.

Fyzikové: vesmír měl začátek

stock.xchng

„Všechny důkazy, které máme, říkají, že vesmír měl začátek.“ – Kosmolog Alexander Vilenkin z Univerzity Tufts, Boston (USA), leden 2012

David Catchpoole

(Z http://creation.com/universe-had-a-beginning přeložil Pavel Kábrt - 7/2013. Vyšlo na stránkách CMI 5. června 2012)

Ison – kometa století

Image credit: NASAImage credit: NASA

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/7548/ přeložil Pavel Kábrt – 7/2013. Vyšlo na stránkách ICR 28. června 2013.)

Velký třesk přepíšeme – kapalná představa

**

(Přeloženo z časopisu Creation, Vol. 35, No. 1., 2013, str. 9. Přeložil M. T. – 2/2013. Autor neuveden.)

Jak rozumět velkému třesku

Výběr z článku „Naše galaxie je v centru vesmíru“, který napsal D. Russell Humphreys
a několik poznámek k tomuto výběru od V. Dostála

Je paradox slabého mladého slunce vyřešen?

Michael J. Oard

(Z http://creation.com/young-sun-paradox přeložil M. T. - 12/2012)

**
morgueFile.com/CarolinaJG

Kůra Merkuru je zmagnetizovaná

D. Russell Humphreys

(Z http://creation.com/mercury-magnetized-crust přeložil M. T. - 7/2012. Vyšlo na stránkách Creation 12. července 2012.)

NASA/Johns Hopkins University Applied Physics LaboratoryNASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory
Obrázek 1. Sonda MESSENGER nad planetou Merkur (barvy počítačově upraveny). Magnetometr vlevo na konci čtyřmetrového výsuvného ramene.

Další dobré zprávy pro kreační vědu

Země – jedinečné těleso ve vesmíru

Václav Dostál

Na stránkách České astronomické společnosti vyšel 9. 11. 2012 zajímavý článek "Pás asteroidů správné velikosti - nutnost pro život?", jehož autorem je pracovník F. Martínek ze Hvězdárny Valašské Meziříčí. Výstižný je citát Rebeccy Martin(ové): „Naše výzkumy ukazují, že pouze malá část doposud pozorovaných planetárních soustav pravděpodobně obsahuje obří plynné planety ve správné poloze, aby mohly vytvářet pásy planetek vhodného rozsahu, které by mohly dodávat blízkým kamenným planetám základní stavební kameny života.“ „Náš výzkum napovídá, že Sluneční soustava může být v tomto ohledu spíše výjimečná.“

Lunární anomálie zpochybňují paradigmata

Autor neuveden

(Z http://www.creationresearch.org/members-only/creation_matters/CM17%2002%... přeložil M. T. – 5/2012. Vyšlo v CM – březen/duben 2012, str. 9.)

Problém prostoročasu

Nad článkem „Relativita nepojednává o prostoročasu“

Václav Dostál

Customize This