Vesmír, astronomie

Vše o tom, co je na nebi.

Nové Pluto

S nedávným obletem Pluta, které se zapíše do historie, je čas porovnat předpovědi vědců s tím, co skutečně našli.

http://creation.com/the-new-pluto přeložil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 11/2015. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyjde v časopisu Creation 38(1):12-13 v lednu 2016. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
*******

Nasa-Pluto

NASA pořídila tento snímek Pluta o vysokém rozlišení s rozšířenou barevností svojí sondou Nové horizonty 14. července 2015.

Tekutá voda na Marsu?

Jake Hebert, Ph. D.

(Dr. Hebert je vědeckým asistentem v Institutu pro výzkum stvoření a získal svůj titul Ph.D. z fyziky na univerzitě v Dallasu v Texasu, USA.)

Z http://www.icr.org/article/8980 přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 10/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 8. října 2015. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.

*******

Temná energie a nepolapitelný chameleón - ještě víc temnoty z temné strany

NASA/ESA, The Hubble Key Project Team and The High-Z Supernova Search Team.

fig-1

Obrázek 1: Supernova 1994D typu Ia v galaxii NGC 4526 (zářivý malý bod vlevo dole).

Z http://creation.com/dark-energy-and-the-elusive-chameleon-particle přeložil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 10/2015. Článek vyšel na stránkách CMI 8. října 2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com.¨¨

(Poznámky Václava Dostála /a jedna Pavla Kábrta/ jsou v hranatých závorkách)

Nemám dost víry na to, abych byl ateista!
N. Geisler a F. Turek

´Temné fotony´: další kosmický faktor-slátanina

John G. Hartnett

Z http://creation.com/dark-photons přeložil M.T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 8/2015. Článek vyšel na stránkách CMI 18. srpna 2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořil žádný výbuch, atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost, a nabízí nám osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista.

*******

New Horizons u Pluta

Jason Lisle, Ph. D.

(Z http://www.icr.org/article/8951 přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - 8/2015 - pavelkabrt@seznam.cz.)

Kosmická ´superprázdnota´ kontra Velký třesk

Jake Hebert, Ph.D.

Dr. Hebert je vědeckým asistentem v ICR a svůj doktorský titul z fyziky získal na texaské univerzitě v Dallasu (USA).

(Z http://www.icr.org/article/8692 přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 5/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 7. května 2015. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistické víře, že svět stvořil sám sebe. Cílem je oddarwinizovat vědu i společnost a vyplevelit je od evolucionistických protivědeckých báchorek.)

S velkým třeskem na věčné časy a nikdy jinak! Nebo platí: „A už teď je to jinak!“?

Václav Dostál

Tvoří se dnes stále hvězdy?

Dr. Danny Faulkner

(Z https://answersingenesis.org/astronomy/stars/are-stars-still-forming-today/
přeložil Václav Dostál – 2/2015. Článek vyšel na stránkách AiG 25. ledna 2015. Poznámky v hranatých závorkách [] a níže pod textem Doplněk... jsou od překladatele V. D.)

Babylonský zmatek v jazycích a jeho řešení

Václav Dostál

Filozofické problémy černých děr

Komentář V. Dostála ke stejnojmennému článku, jehož autorem je Gustavo E. Romero (http://arxiv.org/pdf/1409.3318v1.pdf) a i k jiným článkům

Customize This