Vesmír, astronomie

Vše o tom, co je na nebi.

Důvěryhodná přesvědčení o velkém třesku jsou v koncích

Z http://creation.com/big-bang-beliefs-busted přeložil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 3/2017. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 37(3):48-51 v červnu 2015. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Cílem těchto stránek kreacionismus.cz je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů-projektantů a bohů-konstruktérů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření či milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.

*******

big-bang

Proč astronomové buší do planet?

Z http://crev.info/2016/09/why-astronomers-hammer-planets/ přeložil Václav Dostál a Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 9/2016. Článek vyšel na stránkách Creation-Evolution Headlines, jejichž smyslem je rozšiřování vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

*******

Na počátku stvořil Bůh-nebo to byly kvantové fluktuace?

Z http://creation.com/god-created-not-quantum-fluctuation přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 7/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 21. listopadu 2013. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

8299-pic1

NASA Earth Observatory, NOAA

Teorie velkého třesku: současné rozpaky

MJ IntelliChristian

Z http://science.intellichristian.com/the-big-bang-theory-current-dilemmas... přeložil Pavel Kábrt - 4/2016

Víte o tom, že v Blaníku jsou ukryti rytíři, připraveni v čele se svatým Václavem vyjet českému národu na pomoc, až bude nejhůř? Víte také, že naši zeměkouli nesou čtyři sloni stojící na obrovské želvě? Pokud tomuhle věříte, tak jste na tom s rozumem ještě celkem pořád hodně dobře ve srovnání s mnoha lidmi, kteří věří, že před nějakou dobou nebylo vůbec nic, pak toto nic bouchlo, a tím vznikl náš vesmír a v něm lidi a živá příroda, vše jen tak samo od sebe. Téhle neuvěřitelné blbině věří dnes mnozí vzdělaní i nevzdělaní lidé, dokonce to učí na školách a troubí do veřejnosti. Poznáte je podle těchto společných rysů: prolhanost, fanatická zarputilost, duchovní tupost a darebácké manýry, se kterými opovrhují fakty, pronásledují odpůrce a tento svůj směšný darwinisticko-evolucionistický mýtus nazývají exaktní vědou. Ta s tím má společné jen jedno: všechno to vyvrací a označuje za materialistickou báchorku pro tupce.

*****

Plavba ke hvězdám

Jayme Durant

Z http://www.icr.org/article/9188 přeložil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - 3/2016

Slovo „astronaut“ pochází z řeckého slova „plavec“, kombinovaného řeckým slovem „hvězda“, takže astronaut je ten, kdo pluje ke hvězdám [hvězdoplavec].1

Saturnovy prstence (a měsíce) mohou být mladší než dinosauři

(Foto: NASA)

TOTO NENÍ KREACIONISTICKÝ ČLÁNEK
Je jen doplněním předchozího článku v češtině:
Sluneční soustava je divná, ale jen pokud je stará

Napsal: James Maynard

Z http://www.techtimes.com/articles/144368/20160325/rings-saturn-moons-you... přeložil Pavel Kábrt - 3/2016. Článek vyšel 25. března 2016 na stránkách TechTimes.

Sluneční soustava je divná, ale jen pokud je stará

Z http://crev.info/2016/03/solar-system-weird-if-old/ přeložil Pavel Kábrt - 3/2016. Uveřejněno na stránkách Creation-Evolution Headlines 14. března 2016. Viz též Dating Methods, Geology, Philosophy of Science, Physics, Solar System

Není se co divit, že se obsah sluneční soustavy jeví divný tomu, kdo věří, že je stará miliardy let.

Žádná shoda okolností

Materialisté nadávají na důkazy o stvořiteliWikimedia.org, Luc Viatour

total-solar-eclipse

Úplné zatmění Slunce

Z http://creation.com/no-coincidence přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 3/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 10. března 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Největší vinu má ten, kdo nechce slyšet pravdu
Marcus Tullius Cicero (106-43 př. Kr.)

Byly hvězdy populace III konečně objeveny?Z http://creation.com/have-population-iii-stars-been-discovered, přeložil a svými poznámkami v hranatých závorkých [] opatřil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 3/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 3. března 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde.
CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Plutovy pláně bez kráterů vypadají mladě

Brian Thomas, M. S.

Z http://www.icr.org/article/9022 přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 11/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 23. listopadu 2015. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
Pavel Kábrt

*******

Customize This