Úvahy o kreacionismu, stvoření, ad.

Zamyšlení různých autorů.

Po nás potopa

Po nás potopa
Pavel Kábrt

Stvoření, zkažený svět a cholera

Stvoření, zkažený svět a cholera

Frank Sherwin, M. A.: Creation, Corruption, and Cholera
Institute for Creation Research (Společnost pro výzkum Stvoření)

Šrouby na silnici a naše současná mravní krize

Autor Ing. Pavel Mareš
převzato z: http://www.blisty.cz/2008/8/11/art41995.html

O úctě k pravdě

Škoda, že si evolucionisté neudělají víc času, aby prostudovali, co kreacionisté vlastně tvrdí, nemuseli by se pak zesměšňovat svými neznalostmi. Popravdě, ono je to ani nezajímá.

JEŽÍŠ KRISTUS ZLOMIL MOC SMRTI A ZJEVIL NEPOMÍJEJÍCÍ ŽIVOT

Napsal farář ČCE v Liptále Jan Hudec

2Tim1:6-10

Customize This