Úvahy o kreacionismu, stvoření, ad.

Zamyšlení různých autorů.

Palčivá otázka

Pavel Kábrt
28. 8. 2010

Evolucionistické tlachy

Napsal Pavel Kábrt
3. 8. 2010

Evolucionistické tlachy.jpg

Zosobňování evoluce

Napsal Jerry Bergman, Ph.D.

(Z Creation Matters, červenec/srpen 2008, ročník 13, číslo 4, přeložil M. T. – 7/2010)

Hermafroditi a homosexualita

Morálka se nemůže řídit biologickými abnormalitami
Zveřejněno: 1. května 2010 (GMT + 10)
(Z http://creation.com/hermaphrodites-and-homosexuality přeložil M. T. - 6/2010)

Hermafroditi a homosexualita.jpg

Bůh stvořil sex proto, aby se rodily děti a aby se stmeloval manželský vztah mezi oběma partnery. Abnormality jako třeba hermafroditizmus, které by mohly tyto záměry zkřížit, nejsou důvodem pro to, aby se porušovaly etické normy stanovené Bohem.

EVOLUČNÍ TEORIE A KŘESŤANSTVÍ - jde to dohromady?

EVOLUČNÍ TEORIE A KŘESŤANSTVÍ – jde to dohromady?

Mgr. Filip Jetmar, říjen 2009

Ještě během studií na Masarykově univerzitě jsem se zúčastnil několika studentských mší v katolickém kostele a už tehdy se mi zdálo, že bratři katolíci tak úplně nevěří ve stvoření světa, jak jsem mu při čtení prvních kapitol knihy Genesis rozuměl já, ale že uvažují o evoluci, aniž by jim to činilo nějaké potíže. Postupně jsem nabyl dojmu, že většina katolíků uznává platnost evoluční teorie a snaží se ji "skloubit" s křesťanskou vírou, zatímco evangelikálové mají sklon evoluční teorii odmítat a mnohem více jich věří v přímé stvoření Bohem. I tohle byl jeden z důvodů, proč jsem se nestal katolíkem, ale protestantem.

Jde uvést do souladu biologickou evoluci s křesťanstvím?

Jde uvést do souladu biologickou evoluci s křesťanstvím?
Hodnocení jedné takové snahy
Pavel Kábrt

Dostal jsem ke zhodnocení práci náboženského evolucionisty, kterého dále označuji jako „autor“, protože jsem ho nepožádal o uveřejnění jeho práce. Tím je moje odpověď „autorovi“ pro čtenáře možná poněkud neobjektivní, ale jistě je srozumitelná a užitečná, protože se jedná o reakci na notoricky běžné myšlení náboženských evolucionistů, obhajující slučitelnost evoluční teorie s Biblí.
Pokud dostanu povolení, uveřejním i autorovu práci i jeho případnou reakci.

Rozhovor dvou počítačůRozhovor dvou počítačů

Je věda v souladu s křesťanstvím, ateismem, scientismem a mysticismem „New age“

V.S. Olhovskiy, Ph.D. v oboru matematické vědy
doktor fyzikálně-matematických věd, profesor
Kyjev, Ukrajina
Zdroj: http://www.scienceandapologetics.com/text/97.htm

1. Na otázku, co způsobuje, že náš rozum je schopen pochopit vesmír, jsou jak známo, nejméně tři různé odpovědi.

Evoluce chybí v Top Science 2008

Evoluce chybí v Top Science 2008
Brian Thomase, M. S *
(Přeložil ing. Ivo Kraus, 1/2010 - http://www.icr.org/article/4323/)

Uznávaný vědecký časopis Science uveřejnil výsledky svého průzkumu deseti největších vědeckých objevů za rok 2008.(1) První místo získala transformace somatických buněk na buňky zárodečné, pomocí níž se vytváří indukované pluripotentní kmenové buňky. Genetici doufají, že tyto kmenové buňky budou náhradou embryonálních buněk pro testování a léčbu nemocí, aniž by došlo ke zbytečnému ničení lidských embryí.

Rovněž byl vytvořen seznam planet, které byly nyní poprvé zjištěny mimo naší sluneční soustavu, dále rakovinu způsobující geny, které se identifikují prostřednictvím výzkumu genomu, a rovněž byly vyvinuty materiály na železité bázi, které pracují s oním supravodivým kouzlem i při teplotách do -217 °C. Další objevy se týkají zejména pokroku dosaženého použitím výkonných počítačů v laserové videomikroskopii, při modelování bílkovin a při modelování v částicové fyzice.

Kainova manželka - kdo to byl?

Kainova manželka - kdo to byl?
Autor: Ken Ham
Uveřejněno: 13. září 2007
Zdroj: http://aswersingenesis.org/articles/nab/who-was-cains-wife
přeložil Ing. Ivo Kraus 3. 12. 2009)

Obránci evangelia musí být schopni ukázat, že všechny lidské bytosti jsou potomky jednoho muže a jedné ženy

Evolucí zanedbaný Měsíc

Evolucí zanedbaný Měsíc
Pavel Kábrt

„Mohu věřit na zázraky, ale ne na nepravděpodobné věci.“ – G. K. Chesterton

Přemýšleli jste už někdy, proč není na Měsíci život?

Evolucí zanedbaný Měsíc.jpg

Customize This