Úvahy o kreacionismu, stvoření, ad.

Zamyšlení různých autorů.

Proč nebyla stvořena nebezpečná zvířata?

Pavel Kábrt

Jedním čtenářem jsem byl požádán o reakci na článek Proč byla stvořena nebezpečná zvířata? (David Snoke, Ph.D., překlad Pavel Škoda) na stránkách www.biblickestudie.cz. Z těchto stránek je možno si v pdf formátu stáhnout zmíněný článek z oddílu „Evoluční stvoření“.

Vyprávění pohádek

**

Jak evolucionisté „spřádají“ svůj příběh

(Přeloženo z časopisu Creation, Vol. 35, No. 1., 2013, str. 46, 47. Přeložil M. T. – 2/2013.)

David Catchpoole

O včelách s Václavem Uhrem

Oznamuje všem naším čtenářům smutnou událost, že svoji životní pouť náhle ukončil náš drahý bratr v Kristu Václav Uher. Všem pozůstalým vyjadřujeme naši upřímnou soustrast.

JAK PROTLAČIT EVOLUČNÍ NESMYSLY

Jonathan Gray

(Z ARCHAEOLOGY NEWSFLASH 315 /www.beforeus.com/ přeložil M. T. – 9/2012)

Zamyšlení nad přílohou Kostnických jisker o kreacionismu a evoluci

Týdeník nekatolických křesťanů Kostnické jiskry vydali zvláštní přílohu o kreacionismu a evoluci, ke které se však vyjadřovali pouze evolucionisté a to RNDr. Pavol Javornický z Církve bratrské (biolog a bývalý pracovník Hydrobiologické laboratoře ČSAV, autor knihy „Když se věda s vírou nehádá“) a RNDr. Jiří Nečas (odborný asistent na katedře matematiky a statistiky VŠE, člen Ekologické sekce České křesťanské akademie). Přílohu naleznete v dvojčísle 2-3/2013 ze dne 23. ledna, pdf verze ZDE. K příloze si dovoluji dodat několik svých zamyšlení.

Otevřené přiznání

To, co je skutečně v pozadí bitvy kreace/evoluce o to, jak to bylo na počátku

David Catchpoole

(Z http://creation.com/candid-admission přeložil M. T. - 6/2012. Vyšlo na stránkách CMI 31. května 2012.)

stock.xchng/svilen001

Nervus laryngeus recurrens

Jonathan Sarfati

(Z http://creation.com/recurrent-laryngeal-nerve přeložil M. T. - 3/2012. Vyšlo 5. srpna 2010 v CMI)

Photo Wikipedia.orgPhoto Wikipedia.org

Český Zápas zveřejnil prokreacionistickou úvahu "Evoluce nebo stvoření"


Český zápas
týdeník Církve československé husitské
ročník 92, číslo 28, str. 1
vydání ke svátku M.J. Husa (8.7.)
článek: "Evoluce nebo Stvoření"
autor: Aleš Toman

FAQ - často kladené otázky

Paul Abramson

(Z http://www.creationism.org/topbar/faq.htm přeložil M. T. - 1/2012)

Každý týden dostáváme širokou škálu otázek.
Doufáme, že tohle vydání FAQ odpoví na základní otázky a pochybnosti,
které byste mohli mít.

Která víra je správná?

*

Imaginární rozhovor mezi ┼ kreacionistou a evolucionistou.

Fred Smugge

Customize This