Úvahy o kreacionismu, stvoření, ad.

Zamyšlení různých autorů.

Teistická evoluce a nová teologie

Josef Potoček

Ing. Josef Potoček tento článek uveřejnil v časopise Brána č. 2/2016. Mně ho poslal 13. dubna 2016 s povolením uveřejnit ho na těchto stránkách, za což mu děkuji.
Pavel Kábrt

Kreacionistický přínos věděZ http://creation.com/creationist-scientist-contributions přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 11/2015. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 36(4):16-18 v říjnu 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
*****

Hranatý kolík do kulaté díry

Pavel Kábrt

Pravdu ... a nic než pravdu

, CMI–UK

(Z http://creation.com/truth-and-nothing-but-truth přeložil M.T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 6/2015. Článek vyšel na stránkách CMI 11. června 2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistické víře, že svět se stvořil sám. Cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od evolucionistických báchorek, lží a smyšlených materialistických bohů-stvořitelů. )

Flickr/Anthony Majanlahti /CC BY 2.0/

9966-royal-courts

Před soudem nejenže musí člověk mluvit pravdu, nýbrž i celou pravdu.

Podvádění v otázce původu

10202-Podv225d283n237_v_ot225zce_p367vodu

Spojitost mezi maratony a problémy okolo původu života(Z http://creation.com/comrades-marathon-origins přeložil M.T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 5/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistické víře, že svět se stvořil sám. Cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od evolucionistických báchorek, lží a smyšlených materialistických bohů-stvořitelů.)

Občas i ateistům svitne

Občas některému ateistickému mozku svitne, což je milost Boží a já bych spíš chtěl říct:

´Stvoření je víra; evoluce je věda´?

10074_-180Stvo345en237_je_v237ra__evoluce_je_v283da180

(Z http://creation.com/creation-faith-evolution-science přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 3/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel na stránkách CMI 22. března 2015)

Einsteinovi hrdinové - bibličtí kreacionisté

10057-Einsteinovi_hrdinov233_-_bibli269t237_kreacionist233

(Z http://creation.com/einsteins-heroes přeložil Václav Dostál - 3/2015. Formátoval Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 36(1):54-55, v lednu 2014. Časopis v angličtině si můžete objednat zde.)

Evoluce: ta není jen o biologii

I sami významní evolucionisté přiznávají, že je zde mnohem, mnohem víc – a v sázce

Keyton Halley

(Z http://creation.com/evolution-not-just-biology přeložil Pavel Kábrt - 12/2014. Vyšlo na stránkách CMI 20. listopadu 2014.)

Proces s Oskarem Pistoriusem a role forenzních předsudků


Protikladné interpretace důkazů před soudem

Marc Ambler

(Z http://creation.com/oscar-pistorius-trial přeložil M. T. - 9/2014. Vyšlo 11. září 2014 na stránkách CMI.)

Jeden z vytyčených cílů těchto webových stránek:
Konec prznění vědy evolucionistickou mytologií!
Pavel Kábrt

Customize This