Stáří Země a vesmíru

Stáří vesmíru, Země a jednotlivých nálezů.

Evolucionistické datování zpochybněno

Zprávu přinesly News24, 7. ledna 2010

(Z http://www.news24.com/SciTech/News/Evolution-timing-questioned-20100106 přeložil Pavel Kábrt - 6/2010)

Londýn – Vodní předchůdci moderních savců, plazů a ptáků se objevili milióny let dříve, než se původně věřilo, říká vědecká zpráva.

Stáří světa-101 argumentů pro nízké stáří země a vesmíru

Don Batten
(Z http://creation.com/age-of-the-earth přeložil M. T. - 5/2010)
Zveřejněno: 4. června 2009 (GMT+10)

Stáří světa - 101 argumentů_02-zeměkoule.jpg

Fosilie belemnitů, dávná DNA a mladá země

Fosilie belemnitů, dávná DNA a mladá země
Frank Sherwin, M. A.
(Přeložil M. T. z časopisu Acts & Facts, roč. 38, č. 10 – říjen 2009, str. 16, přeloženo 1/2010).
http://www.icr.org/i/pdf/af/af0910.pdf

Fosilie belemnitů, dávná DNA a mladá země.jpg

Biologické obory poskytly již kreacionistům mnoho argumentů pro jejich teorii stvoření světa v historicky nedávné době a po celém světě, z různých hloubek pod zemí se stále hromadí fyzické důkazy o velmi mladě vypadajících biologických materiálech z údajně dávných fosilií.

Pro darwinisty od darwinisty

Darwinova parto, tady máte něco od svého kolegy, tak si potom bušte do něj, prosím. Nic jsem neopravoval a neupravoval, ani pravopisné chyby. Jen připomínám, že autor psal tento článek ještě před nalezením dinosauří DNA a sekvenováním jejích částí.

Tento článek sem uvádím hlavně z lenosti: proč mám v diskuzi odpovídat na různé jalové otázky povrchních evolucionistů, kteří článek, ke kterému pak diskutují, ani pořádně nepřečtou, když Vám na tyto otázky může zde odpovědět sám Váš kolega, také evolučním myšlením postižený? Srdce se Vám zatetelí, jak si šťouchne do kreacionistů. Ovšem mezi řádky se člověk hodně dozví a jeho kreační myšlení se upevní!
Pavel Kábrt

Nalezena dinosauří tkáň!

Tomáš Petrásek

http://expmag.sweb.cz/Dinosauri%20tkan.htm

Vědce šokoval nový objev – nerozložené zbytky kostní hmoty tyrannosaura. Poprvé můžeme zkoumat měkké tkáně dávno zaniklých organismů! Ohledně extrakce DNA, neřkuli klonování je však většina odborníků skeptická.

Zkoumání dinosauří DNA: jsou fakta manipulována ideologií?

Zkoumání dinosauří DNA: jsou fakta manipulována ideologií?

James J. S. Johnson, J. D., Jeffrey Tomkins, Ph. D. a Brian Thomas, M. S.*

(Přeložil M. T. z časopisu Acts & Facts, roč. 38, č. 10 – říjen 2009, str. 4 – 6, článek „Dinosaur DNA Research: Is the tale wagging the evidence?“ - http://www.icr.org/article/dinosaur-dna-research-tale-wagging/
http://www.icr.org/i/pdf/af/af0910.pdf, přeloženo 12/2009)

Zkoumání dinosauří DNA_1.jpg

Dinosauři jsou oblíbeným námětem studia, ať už ve fantaziích běžné populace či ve vědeckém bádání. Vědecká obec má však svoje nečisté obchodní tajemství, pokud jde o způsob, jakým zachází s výsledky výzkumů. Když se totiž dinosauří DNA nepodobá „DNA drůbeže“ (nebo krokodýlů), bude s největší pravděpodobností odmítnuta jako „nespolehlivá“ ještě předtím, než dojde ke zveřejnění takových výsledků – a tím se to spolehlivě utají před veřejností.

Hermann Schneider: Velký třesk a absolutní datování

Problém dinosauřích měkkých tkání nadále přetrvává

Problém dinosauřích měkkých tkání nadále přetrvává
Brian Thomas, M. S.
(Přeložil M. T. z časopisu Acts & Facts, roč. 38, č. 9 – září 2009, str. 18 – „Dinosaur
Soft Tissue Issue Is Here to Stay“).

V uplynulých desetiletích byly ve zkamenělých dinosauřích kostech objeveny měkké, kašovité tkáně. Vypadají tak čerstvě, že se zdá, jako by byla dotyčná těla pohřbena teprve před pár tisíci lety.

Měkké dinosauří tkáně stále problémem.jpg

Vzhledem k převládajícímu názoru, že u zkamenělin probíhá mineralizace původního kostního materiálu, je přítomnost skutečné kosti (nemluvě už o pružných cévách, červených krvinkách i bílkovinách uvnitř) jevem zcela mimořádným. Uvážíme-li, že se organické materiály jako jsou cévy a krvinky rozkládají, a jak rychle probíhá tenhle proces u některých bílkovin, jak se mohly tyhle měkké tkáně zachovat deset tisíc neřkuli více než 65 miliónů let ?

Fosilizované biomateriály musí být mladé

Fosilizované biomateriály musí být mladé
Brian Thomas, M. S.
Brian Thomas píše vědecké články pro společnost Creation Research
(Přeložil M. T. v červenci 2009 z časopisu Acts & Facts, roč. 38, č. 6 – červen 2009, str. 17).

Vědci Institutu pro výzkum stvoření (ICR) doložili během průkopnického projektu Radioizotopy a stáří země (RATE) několik hodinově přesných procesů v horninách potvrzujících stáří 6000 let (1). Pozoruhodné je, že našli hélium – atom, který se z hornin rychle uvolňuje do atmosféry – zachycené v žulách a uhlík přítomný v hlubinných diamantech a uhlí, což by nemělo být možné, kdyby vznikly před miliony let.

Lidské stopy v Mexiku

Pavel Kábrt
www.osel.cz/index.php?clanek=3693

V roce 2003 bylo v mexickém lomu poblíž sopky Cerro Toluquilla nalezeno 325 zkamenělých otisků lidských dolních končetin v sopečném popelu – prý tu prošla skupina lovců, vymysleli evolucionisté. V geochronologickém centru v Berkeley měřením izotopů argonu a pomocí paleomagnetického datování (publikováno v Nature 2005) došli ke stáří 1,3 milionu let. Vědci napsali, že tento výsledek je „naprosto šílený“. A že „jediným rozumným vysvětlením“ je chyba v měření. TOTO UŽ ÚPLNĚ STAČÍ K POCHOPENÍ, JAKÁ JE EVOLUČNÍ TEORIE OPRAVDU „RYZÍ VĚDA, VE KTERÉ ROZHODUJÍ POUZE CHLADNÁ FAKTA, A NE IDEOLOGICKÁ DOGMATA“.

Zirkony a difúze helia

Russ Humphreys odmítá falešná tvrzení Joea Meerta o difúzi hélia
Úvod Jonathana Sarfatiho, přeložil M. T. – 7/2008
http://www.answersingenesis.org/docs2002/1030meert.asp:

Customize This