Stáří Země a vesmíru

Stáří vesmíru, Země a jednotlivých nálezů.

Existovala megafauna zároveň s dinosaury?


Josef Holzschuh, Sydney, Austrálie

(Z http://sites.google.com/site/scientificcritiqueofevolution/abstracts přeložil M. T. - 9/2010)

NÁSLEDUJE POUZE VÝŇATEK z článku a přednášky, prezentované na kongresu katolických vědců v listopadu 2009. Kongres měl název:
„Evoluce je z vědeckého hlediska nemožná“

9. listopadu 2009
Libera Università degli Studi San Pio V
Via Cristoforo Colombo, No. 200
Rome

Jsou radiometrické datovací metody spolehlivé?

Jean de Pontcharra, Grenoble, Francie*

(Z http://sites.google.com/site/scientificcritiqueofevolution/abstracts přeložil M. T. - 9/2010)

NÁSLEDUJE POUZE VÝŇATEK z článku a přednášky, prezentované na kongresu katolických vědců v listopadu 2009. Kongres měl název:

„Evoluce je z vědeckého hlediska nemožná“
9. listopadu 2009
Libera Università degli Studi San Pio V
Via Cristoforo Colombo, No. 200
Rome

Matka všech lidí žila před 6 000 lety

Matka všech lidí žila před 6 000 lety.jpg

Brian Thomas, M.S.
(Z http://www.icr.org/article/5657/ přeložil Pavel Kábrt – 9/2010)

Měřitelné množství 14C ve zkamenělých organických materiálech potvrzuje kreační model potopy a mladé země

John Baumgardner, Ph.D., Los Alamos national laboratory
D. Russell Humphreys, Ph. D., Institute for creation research
Andrew A. Snelling, Ph.D., Institute for creation research
Steven A. Austin, Ph.D., Institute for creation research

Protože se na tomto webu před nedávnem hovořilo na téma 14C ve starých fosilních materiálech (např. pod tímto článkem: http://kreacionismus.cz/node/461), a já jsem dnes na toto téma našel další obsáhlejší článek, chci vážné zájemce o tuto problematiku na tento článek upozornit. Je dost odborný a dlouhý a jeho překlad by si vyžádal hodně práce a času, a to by mělo význam jen pro nepatrné množství lidí, proto jsem přeložil jen některé části tohoto článku na ukázku, a celý článek v angličtině najdete dole v příloze anebo na adrese: http://www.globalflood.org/papers/2003ICCc14.html

Pavel Kábrt, 9/2010

Něco o radiouhlíkovém datování


Randy S. Berg, 2006

(Z http://www.earthage.org/radio/carbon14.htm přeložil Pavel Kábrt - 8/2010)

„80 miliónů let stará“ zkamenělina mosasaura má měkkou sítnici a krevní rezidua

Brian Thomas, M.S.

Článek byl pulikován organizací ICR 20. srpna 2010

(Z http://www.icr.org/article/5587/ přeložil Pavel Kábrt – 8/2010)

Hodně stará DNA?

A jak vypadají skutečná fakta
Napsal Theodore J.Siek, Ph.D.

Přeloženo z Creation Matters, roč. 15, č. 3, květen/červen 2010 – publikace Společnosti pro výzkum Stvoření (Creation Research Society), přeložil M. T. – 8/2010

Vydavatelská poznámka:
Dr. Theodore J. Siek působí jako hostující respondent v rámci hlavního tématu tohoto čísla. Se svými dotazy se můžete obracet na Dr. Jean Lightnerovou na adrese jean@creationresearch.org. Dr. Lightnerová sice nebude moci zodpovědět otázky všechny, ale vybere ty, které budou zajímat více čtenářů a které bude možno zodpovědět relativně stručně.

Hodně stará DNA.jpg

Obrázek 1. Sekvence DNA počínající adenosinovou bází a pokračující cytosinem. Aminoskupina v cytosinu může být oxidována na uracil („mutace“). Všimněte si fosfátoesterových vazeb, které spojují polymery DNA. Tyto vazby jsou ihned náchylné k hydrolýze. Kreslil autor.

Datování uhlíkem podkopává evoluční dlouhé věky

John Baumgardner, Ph.D.

(Několik informací z článku v http://www.icr.org/article/117/ Carbon Dating Undercuts Evolution's Long Ages – přeložil Pavel Kábrt – 2/2010, celý článek vydal Institut pro výzkum stvoření v říjnu 2003)

Objevy zkamenělin rozvracejí evoluční chronologie

Brian Thomas, M.S.

Článek byl uveřejněn 28. června 2010 Institutem pro výzkum stvoření, USA.
(Z http://www.icr.org/article/5501/ přeložil Pavel Kábrt – 8/2010)

Objevy zkamenělin rozvracejí evoluční chronologie_1.jpg

FANTASTICKÝ AUSTRALSKÝ JANTAR PODPORUJE MLADÝ SVĚT


Brian Thomas, M. S.

Uveřejněno 7. července 2010
(Z http://www.icr.org/article/fantastic-australian-amber-supports/ přeložil Pavel Kábrt – 7/2010)

Customize This