Stáří Země a vesmíru

Stáří vesmíru, Země a jednotlivých nálezů.

Polystrátový strom

„Nízký věk Země“ – DVD „Málo známé skutečnosti“

Australie - Polystrátový strom

Evoluční zázraky nejenže neustávají, ale nabývají na stále větší síle!

Evoluční zázraky nejenže neustávají, ale nabývají na stále větší síle.jpg
beachchairscientist.wordpress.com

Výkonný mikroskop zobrazuje chemickou strukturu fosilií

Článek z: ScienceDaily, 9. února 2011

(Z http://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110209082640.htm přeložil Pavel Kábrt - 2/2011)

Rychle zkamenělé chobotnice svědčí o nulové evoluci

Garry Graham

(Z http://creation.com/fast-octopus-fossils přeložil M. T. - 1/2011)

Foto: stockxpert

Rychle zkamenělé chobotnice svědčí o nulové evoluci_1-živá chobotnice.jpg

Úžasný fosilní drát z oplocení

(Z http://creation.com/fascinating-fossil-fence-wire přeložil M. T. - 1/2011)

Fotografie Col Lewis

asný fosilní drát z oplocení_1-kolo drátu.jpg

Foto 1: Kotouč drátu na oplocení v hornině skalního podkladu krátce po nalezení.
Foto 2 (výřez): Detail velmi tvrdého povrchu zmíněné horniny obsahující fosilní lastury mořských mlžů.

Jantar z indického naleziště vypadá mladě

Jantar z indického naleziště vypadá mladě.jpg

Image Credit: Copyright © 2010 by the National Academy of Sciences. Rust et al, Biogeographic and evolutionary implications, PNAS, 107:18360. Adapted for use in accordance with federal copyright (fair use doctrine) law. Usage by ICR does not imply endorsement of copyright holders.

UPOZORŇUJI NA DETAILNĚJŠÍ A VYNIKAJÍCÍ ČLÁNEK O DATOVÁNÍ /nejen/ JANTARU, KTERÝ NAJDETE ZDE: http://kreacionismus.cz/node/109
Pavel Kábrt

Jantar z indického naleziště vypadá mladě

Brian Thomas, M. S.

Článek byl uveřejněn 5. listopadu 2010 v časopise organizace ICR Acts and Facts.

(Z http://www.icr.org/article/5708/ přeložil M. T. – 12/2010)

NASA vyfotografovala mladou kometu

NASA vyfotografovala mladou kometu.jpg
Image Credit: NASA/JPL-Caltech/UMD

Brian Thomas, M. S.

(Přeložil z http://www.icr.org/article/5748/ M. T. – 12/2010)

Tento článek byl publikován na stránkách ICR 12. listopadu 2010.

Jak dlouho vydrží chrupavka?

Jak dlouho vydrží chrupavka.jpg

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/5704/ přeložil M. T. – 11/2010)

29. října 2010 vydal Institut pro výzkum stvoření (ICR)

Opeření obřích tučňáků je pro dlouhé věky problémem

Opeření obřích tučňáků je pro dlouhé věky problémem.jpg

Brian Thomas, M. S.

Článek vyšel 19. října 2010 v časopisu ICR

(Z http://www.icr.org/article/5697/ přeložil M. T. 10/2010)

Snímky NASA hovoří pro biblický původ Měsíce

Tas Walker

(Z http://creation.com/nasa-shrinking-moon přeložil M. T. - 10/2010)

Zveřejněno: 2. září 2010

Snímky NASA hovoří pro biblický původ Měsíce_1-Měsíc.jpg

Obrázek 1. Rozmístění meandrovitých brázd na Měsíci. Černé body = dříve známé brázdy. Bílé body = brázdy nově objevené na snímcích LRO (z odkazu č. 2, str. 938).

Customize This