Stáří Země a vesmíru

Stáří vesmíru, Země a jednotlivých nálezů.

Datování radioizotopy je nespolehlivé, protože rychlost rozpadu kolísá

Datování radioizotopy je nespolehlivé.jpg

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/6246/ přeložil M. T. – 7/2011. Článek byl publikován 29. července 2011 na stránkách ICR.)

Studie týmu RATE o uhlíku 14 odolává zpochybňování

Dave Hawkins

(Z http://truthmatters.info/ přeložil M. T. – 7/2011. Článek vyšel na Creation/Evolution, Genesis Flood, 1. června 2010)

Studie týmu RATE o uhlíku 14 odolává zpochybňování.jpg
„…Baumgardnerovy vzorky uhlí skutečně vykazují významné množství radiouhlíku, vyšší, než jeho hodnoty v okolí, což vyžaduje vysvětlení.“ – Dr. Kirk Bertsche, expert AMS.
Urychlovačový hmotový spektrometr (AMS) v Národní laboratoři Lawrence Livermora (Foto Wikipedie)

Ještě více důkazů, že dinosauři žili s ´pozdějšími´ tvory

Ještě více důkazů, že dinosauři žili s ´pozdějšími´ tvory.jpg

Brian Thomas, M.S.
(Z http://www.icr.org/article/6189/ přeložil Pavel Kábrt – 6/2011. Článek byl publikován na stránkách Acts and Facts /ICR/ 8. června 2011)

Mumifikované stromy v Arktidě: jsou staré mnoho milionů let?

(Z Creation Matters, ročník 16, číslo 2, březen/duben 2011, přeložil M. T. – 5/2011)

Odkaz na tento článek mohou otevřít jen předplatitelé CRSQ: http://www.creationresearch.org/members-only/creation_matters/CM16%2002%...

Fosilie z útvaru Green River má původní měkkou tkáň

Fosilie z útvaru Green River má původní měkkou tkáň.jpg

Brian Thomas, M. S.

(Článek byl publikován 12. května 2011. Z http://www.icr.org/article/6085/ přeložil M. T. – 5/2011)

Radiokarbonové datování měkkých tkání „70 milionů let starého“ mosasaura dává překvapivé výsledky

Mosasurus - měkká tkáň.jpg
Image credit: Copyright © 2011 Lindgren et al, PLoS ONE 6 (4): e19445

Brian Thomas, M. S.

(Článek vyšel 13. května 2011, z http://www.icr.org/article/6084/ přeložil M. T – 5/2011)

Navzdory objevu „oceánu lávy“ zůstává vulkanické teplo na Io záhadou

Io-vulkanické teplo dokládá jeho nízké stáří.jpg
Image credit: NASA/JPL-Caltech

Brian Thomas, M. S.

Článek publikován 23. května 2011 na stránkách ICR, z http://www.icr.org/article/6132/
přeložil M. T. – 5/2011

Jeden starší článek o měsíci Io už na těchto stránkách je: http://kreacionismus.cz/content/chrleni-horke-lavy-na-stare-myslenky

Korál: zvíře, veget a minerál

Paula Weston

(Zkráceno z http://www.answersingenesis.org/creation/v25/i1/coral.asp#tale, přeložil Pavel Kábrt-5/2011)
Publikováno v časopise Creation 25(1):28-32 v prosinci 2002

Příběh z geologie

Korál - zvíře, veget a minerál.jpg

Dokud to nebylo skutečně pozorováno,
badatelé si mysleli, že růst korálů
je o mnoho pomalejší než odpovídalo
dosavadnímu výzkumu.

Vývoj názorů na stáří Země

Představujeme vám deváté číslo kreacionistické přílohy časopisu Život v Kristu.
Více o časopisu naleznete zde

Teplo na Saturnově měsíci značně převyšuje jeho očekávané vysoké stáří

Teplo naměřené na Saturnově měsíci vysoce převyšuje očekávané vysoké stáří.jpg
Image credit: NASA/JPL/SWRI/SSI

Brian Thomas, M. S.

Článek byl publikován na stránkách ICR 21. března 2011

(Z http://www.icr.org/article/heat-saturn-moon-far-surpasses-long/přeložil M. T. - 3/2011)

Customize This