Stáří Země a vesmíru

Stáří vesmíru, Země a jednotlivých nálezů.

Radiometrické datování a stáří Země

Ralph W. Matthews, Ph. D.

(Z http://creation.com/radiometric-dating-age-of-earth přeložil M. T. - 8/2012)

Před rokem 1955 bylo stáří Země, založené na poměrech uranu/thoria/olova, asi o miliardu let nižší než současných populárních 4.5 miliardy let. V tomto článku přinášíme přehled radiometrických důkazů pro Zemi starou 4.5 miliardy let a probíráme nedostatky metody uran/olovo. Také se krátce zastavíme u základních premis teorie radiometrického datování. Od roku 1955 je odhad stáří Země založen na předpokladu, že jisté poměry izotopů olova v meteoritech odpovídají poměrům izotopů olova při vzniku Země. Roku 1972 se zjistilo, že je tento předpoklad krajně sporný. Navzdory tomu setrvačnost názorů vzniklá v oněch dvou desetiletích před rokem 1972 vedla k tomu, že se z údaje o stáří 4.5 miliardy let stala všeobecně přijímaná „univerzální konstanta“, třebaže ze základů, o které se opírala, nezůstalo prakticky nic. Náš článek dále přináší také některé důkazy svědčící o tom, že jsou výběrově zveřejňovány radiometrické výsledky, které jsou v souladu s přijímanou geologickou stupnicí, zatímco výsledky, které jí odporují, jsou opomíjeny.

Fosilní sépie má původní tkáň

SépieSépie

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/6509/ přeložil M. T. – 12/2011. Vyšlo na stránkách ICR 14. prosince 2011.)

Vzorek kůže je starý dva miliony let?

IFIF

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/6508/ přeložil M. T. – 12/2011. Článek vyšel 13. prosince 2011 na stránkách ICR.)

Vzdálené galaxie vypadají příliš pokročile na velký třesk

Vzdálené galaxie vypadají příliš pokročile na veký třeskVzdálené galaxie vypadají příliš pokročile na veký třesk
Image credit: ESO/L. Calçada

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/6498/ přeložil M. T. – 12/2011. Článek vyšel na stránkách ICR 30. listopadu 2011)

Slábnoucí magnetické pole Merkuru dobře zapadá do kreačního modelu

Slábnoucí magnetické pole Merkuru dobře zapadá do kreačního modeluSlábnoucí magnetické pole Merkuru dobře zapadá do kreačního modelu
Image credit: NASA

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/6424/ přeložil M. T. – 11/2011. Publikováno 26. října 2011 na stránkách ICR.)

Povrch Merkuru vypadá mladě

Povrch Merkuru vypadá mladěPovrch Merkuru vypadá mladě
Image credit: NASA

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/6422/ přeložil M. T. – 10/2011. Článek byl publikován 24. října 2011 na stránkách ICR.)

Růst korálových útesů

Ariel A. Roth
Institut pro výzkum v geologických vědách

Origins (Počátky) 6(2): 88-95 (1979).

(Z http://www.grisda.org/origins/06088.htm přeložil M. T. - 8/2011)

Kontinenty měla už dávno zarovnat eroze

Kontinenty měla už dávno zarovnat eroze.jpg

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/6309/ přeložil M. T. – 8/2011. Článek byl publikován na stránkách ICR 22. srpna 2011)

Jak rychlost rozptylu argonu tak hélia svědčí o mladé zemi

Jak rychlost rozptylu argonu tak hélia svědčí o mladé zemi_1-úvodní obrázke.jpg

Larry Vardiman, Ph.D.*

(Z http://www.icr.org/article/6229/ přeložil M. T. – 8/2011)

Otázka času

Jaqueline Leeová

(Článek byl publikován 23. května 2011, z http://www.kolbecenter.org/index.php?option=com_content&view=article&id=... přeložil M. T – 8/2011)

Customize This