Stáří Země a vesmíru

Stáří vesmíru, Země a jednotlivých nálezů.

Stále měkké po půl miliardě let?


Image credit: NOAA

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/8059/ přeložil M.T. – 5/2014. Překlad stál 139 Kč. Článek vyšel na stránkách ICR 5. května 2014.)

Otcem evoluční fantazie je neúcta k pravdě,
matkou hromada omylů.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.
Evolucionista popře ta fakta!

Pavel Kábrt

Jak starý je australský Velký korálový útes?

Slavný Heart Reef, ostrovy Whitsunday – část
australského Velkého korálového útesu.

Peter Read a Andrew Snelling

(Z http://creation.com/age-great-barrier-reef přeložil M. T. - 2/2014.)

Přeložení článku do češtiny stálo 267 Kč.
Děkuji každému, kdo pomáhá šířit Kristovo evangelium bez darwinistických slátanin a evolučních lží!
Pavel Kábrt

Jsou grónské a antarktické ledové vrstvy staré?

Michael J. Oard

(Z http://creation.com/ice-sheet-age přeložil Václav Dostál 3. 3. 2014. Editace textu: Pavel Kábrt.)

Děkuji každému, kdo pomáhá šířit Kristovo evangelium bez darwinistických slátanin a evolučních lží!
Pavel Kábrt

DNA a kostní buňky nalezeny v dinosauří kosti

Dr Jonathan D Sarfati

(Z http://creation.com/dino-dna-bone-cells přeložil M. T. - 2/2014. Vyšlo na stránkách CMI 11. prosince 2012.)

Přeložení článku do češtiny stálo 379 Kč.
Děkuji každému, kdo pomáhá šířit Kristovo evangelium bez darwinistických slátanin a evolučních lží!
Pavel Kábrt

Video o měkké tkáni v rohu Triceratopse je dole pod textem

Opravdu se většina Venušiny historie ztratila?


Image credit: NASA/JPL-Caltech

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/7894/ přeložil Pavel Kábrt – 2/2014. Článek vyšel na stránkách ICR 31. ledna 2014.)

Nejlepší kreační novinky roku 2013: Stáří Země

Brian Thomas, M.S.
(Z http://www.icr.org/article/7869/ přeložil David Mašek – 1/2014. Vyšlo na stránkách ICR 30. prosince 2013.)

Evolucionistická datovací zvěrstva

Z různých pramenů vybral a přeložil 10. 1. 2014 Pavel Kábrt

Nejlepší kreační novinky roku 2013: Fosilní tkáně

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/7868/ přeložil David Mašek – 1/2014. Vyšlo na stránkách ICR 27. prosince 2013.)
*********************************************************
K novému roku 2014:

Chtěl bych zde na začátku roku poděkovat všem hodným lidem, kteří tyto stránky buď už podpořili, nebo ještě podpoří. Modlitbami, finančně či překladem článků bez nároků na odměnu. Dosud se sešlo 8900 Kč od dvanácti dárců, všem jsem se snažil poděkovat osobně. Protože na většinu z dárců nemám email ani jiný kontakt, poděkování jsem realizoval asi dost kuriózně: každému jsem z účtu poslal zpět dvacet korun na jejich účet a do zprávy pro příjemce napsal svoje osobní poděkování. Omlouvám se za tento nestandardní způsob, ale jiný mne nenapadl a děkovat chci. Dále děkuji novému milému překladateli Davidovi, který se před pár dny nabídl bezplatně překládat články. To je velká pomoc: v posledních dvou letech jsem za překlady článků zaplatil přibližně 70 000 Kč. A samozřejmě děkuji Vám všem, kteří se za tyto stránky či jednotlivé lidi modlíte, nebo zde v diskuzích bráníte Boží pravdu. Velmi si toho vážím a nejen věřím, ale i z řady různých reakcí přímo vím, že tyto stránky mají význam pro víru mnoha lidí, a to jak víru ve stvoření a existenci Stvořitele, tak i v našeho Spasitele, drahého Pána Ježíše Krista.

Samému Bohu buď sláva a čest. Pavel Kábrt, 6. 1. 2014
******************************************************

Co vám zkamenělina nikdy nepoví

Kyle Butt, M.A.

(Z http://www.apologeticspress.org/APContent.aspx?category=9&article=4537 přeložil Pavel Kábrt – 12/2013. Vyšlo na stránkách Apologeticspress 11. 1. 2012.)

Zkamenělina komára plného krve podporuje nedávné stvoření

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/7735/ přeložil Pavel Kábrt – 11/2013. Vyšlo na stránkách ICR 25. 10. 2013.)

Customize This