Stáří Země a vesmíru

Stáří vesmíru, Země a jednotlivých nálezů.

Uhlík-14 v diamantech: Vyvrácení Talk.Origins

Z http://creation.com/carbon-14-diamonds-talkorigins přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 11/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 12. listopadu 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

iStockphoto

diamond

Datovací kotrmelec

Ptačí ťápoty převracejí ‘datovací jistotu’

radiometric-backflip

Z http://creation.com/radiometric-backflip přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 4/2016. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 37(1):26-28 v lednu 2015. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k prolhaným báchorkám Darwinových darebáků, jak svět stvořil sám sebe.

Jemné hedvábné zkameněliny ukazují na stvoření

Brian Thomas, M.S.

Z http://www.icr.org/article/9199 přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 2/2016. Článek vyšel na stránkách ICR 19. února 2016. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Neobjektivnost médií zakrývá význam nálezů aljašského hadrosaura

Nemineralizované dinosauří kosti jsou problémem pro stáří v miliónech letZ http://creation.com/unpermineralized-hadrosaur-bones-alaska přeložil M.T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 11/2015. Článek vyšel na stránkách CMI 20. října 2015. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Ugrunaaluk-kuukpikensis-skull

Rekonstrukce hlavy nejsevernějšího známého dinosaura, druhu Ugrunaaluk kuukpikensis. (Image courtesy Hirotsugu Mori et al.)

Astronomické důkazy mládí sluneční soustavy i vesmíru

Z http://qdl.scs-inc.us/2ndParty/Pages/12625.html a dalších doplňujících stránek přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 12/2015.

(Některé webové odkazy pod jednotlivými odstavci odkazují na anglicky psané články, některé na české články.)

Uhlík C–14 nalezen v dinosauřích fosiliích

Brian Thomas, M. S.

Z http://www.icr.org/article/8822 přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 7/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 6. června 2015. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe. Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost, a nabízí nám osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista.

*******

Evoluční mýtus jen velmi nerad obléká další nový kabát – přece jen je to takVědci právě našli měkkou tkáň uvnitř dinosauří zkameněliny. Přečtěte si, proč je to tak vzrušující

Aktualizováno Josefem Strombergem 9. června 2015
(Z http://www.vox.com/2015/6/9/8748035/dinosaur-fossil-blood-proteins přeložil Pavel Kábrt - 6/2015)

Kdyby nešlo o tak strašnou tragedii, byla by evolucionistická báchorka o tom, jak svět stvořil sám sebe, docela pěkná prča.
Pavel Kábrt

Tradiční stezka v Siccar Point, Skotsko

Připomínka myšlenky, která nefungovala

Ciccar-point

Siccar Point | CC BY-SA Dave Souza

(Z http://creation.com/siccar-point-trail přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 5/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 35(2):18-19 v dubnu 2013. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistické víře, že svět se stvořil sám. Cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od evolucionistických báchorek, lží a smyšlených materialistických bohů-stvořitelů.)

Diamanty—jsou všechny opravdu tak staré?

Jonathan O´Brien

(Z http://creation.com/age-of-diamonds přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 5/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 36(2):22-23 v dubnu 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistické víře, že svět se stvořil sám. Cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od evolucionistických báchorek, lží a smyšlených materialistických bohů-stvořitelů.)

Evoluční teorie je ideologický hnůj, skládající se z bezpočtu báchorek plných omylů, lží a podvodů, který za 150 let svého prznění vědy nakydali
Darwinovi darebáci na Boží klenoty stvořeného světa.


Pavel Kábrt

Proč většina vědců věří, že svět je starý

Přesvědčení pěstuje další přesvědčení

autor:Russell Humphreys
přeložil: J. Podmolik (Cesta panujícího Olomouc)

Customize This