Původ člověka

Evoluční antropologické hypotézy o původu člověka ze zvířat - chaos.

Kam se poděli všichni lidé?

Silvio Famularo
Z http://creation.com/human-population-growth přeložil Pavel Kábrt - 6/2010

Kam se poděli všichni lidé.jpg

Štítky:

Nový výzkum chromozomů zpochybňuje tvrzení o podobnosti člověka a šimpanze

Jeffrey Tomkins, Ph. D. a Brian Thomas, M. S. (*)

(Z http://www.icr.org/i/pdf/af/af1004.pdf přeložil M. T. - 6/2010)

ACTS&FACTS DUBEN 2010

Podobnost člověka a šimpanze - zpochybnění.jpg

Štítky:

Krevní skupiny

Krevní skupiny AB0 a původ člověka

Daniel Criswell, Ph. D.
Dr. Criswell má doktorát (Ph. D.) v molekulární biologii a je profesorem biologie na Vysoké škole ICR (Institutu pro výzkum stvoření)
(AB0 Blood and Human Origins)
Acts and Facts, roč. 37, č. 2 (únor 2008), str. 10-12
http://www.icr.org/article/3647%20/
Přeložil M. T. – 3/2008

Mnoho lidí ví, jaká je jejich krevní skupina a chápou, že krevní skupiny musí být totožné při poskytování první pomoci. Skupiny systému AB0 jsou nejdůležitějším krevním faktorem v klinických aplikacích vyžadujících transfúze krve. Chápání důležitosti systému AB0 není však omezeno jen na klinické aplikace. S naší novou schopností rychle sekvenovat geny, se systém AB0 osvědčuje také jako cenný nástroj k určování vzorců lidské migrace a původu člověka.

Štítky:

Existují fosilní důkazy pro "chybějící články" mezi lidmi a lidoopy? Žili pravěcí lidé před milióny let?

Existují fosilní důkazy pro „chybějící články“ mezi lidmi a lidoopy? Žili pravěcí lidé před milióny let?

Dr. Marvin L. Lubenow
(O autorovi viz na konci článku, přeložil M. T. - 4/2008)
http://www.christiananswers.net/q-aig/aig-c029.html

Častokrát slyšíme o předpokládaných „chybějících článcích“, zvláště mezi lidoopy a opolidmi a lidmi. Často slyšíme tvrzení, že různé fosilie pocházejí z pravěkých lidí, kteří žili před milióny let. Jaké důkazy máme o těchto tvrzeních? V dalším výkladu Dr. Lubenow zkoumá tato tvrzení podrobně a rozlišuje mezi fakty a evolučními spekulacemi.

Štítky:

Evolucionisté mají blíž k orangutanům než k šimpanzům

        Další převratný nález evoluční biomagie

         Zprávy časopisu National Geographic:

 „Nejbližšími příbuznými lidí jsou asi orangutani, ne šimpanzi“ 

(http://news.nationalgeographic.com/news/2009/06/090623-humans-chimps-rel... - ze stránky AiG přeložil v červenci 2009 M. T.)
http://www.answersingenesis.org/articles/2009/06/27/news-to-note-0627200...

Po celou dobu, co většina vědců prohlašuje šimpanze za naše nejbližší žijící evoluční bratrance, si někteří evolucionisté myslí, že jsme možná ve skutečnosti nejblíže příbuzní s orangutany.

Za novou hypotézou stojí vědci John Grehan z Newyorského muzea vědy v Buffalu a Jeffrey Schwartz z univerzity v Pittsburghu. Tvrdí, že genetické důkazy, které většina evolucionistů užívá k podpoře těsného spojení šimpanzů s lidmi, jsou nesprávné.

Štítky:

Podobnost mezi lidmi a šimpanzi

Podobnosti mezi lidmi a šimpanzi: společný předek nebo chyba badatelů?
Jeffrey Tomkins, Ph. D.
Dr. Jeffrey Tomkins je výzkumný pracovník společnosti Institut pro výzkum stvoření (ICR).
(Přeložil M. T. v 7/2009 z časopisu Acts & Facts, roč. 38, č. 6 – červen 2009, str. 12-13).

Roku 2003 ohlásili vědci, že rozluštili lidský genom a mají téměř úplnou sekvenci DNA kromě repetitivních oblastí, které nebylo možno rozluštit vzhledem k omezením převládajících technologií k sekvenování (1). Následně byl roku 2005 dokončen genom šimpanzí, s nadějí, že jeho úplné dokončení poskytne přesné důkazy podobnosti DNA jako dokladu toho, že lidoopi a člověk měli společného předka (2). Tato podobnost je často uváděna jako důkaz evolučního původu člověka, avšak objektivnější vysvětlení přináší jiný příběh, příběh komplexnější než, jak se zdá, jsou evoluční vědci ochotni připustit.

Štítky:

Mýty a stereotypy ve výuce pravěku na našich školách

Mýty a stereotypy ve výuce pravěku na našich školách
Mgr. David Kafka
e-mail: davidkafka.necas@seznam.cz

Štítky:

Fosilní důkazy pro údajné opolidi - část 1: rod Homo


Fosilní důkazy pro údajné opolidi – část 1: rod Homo

Peter Line
(Z „Fossil Evidence for Alleged Apemen – Part 1: The Genus Homo“ přeložil M. T. – únor 2007)

Druhou část: Fosilní důkazy pro údajné opolidi – část 2: hominidi nepatřící do rodu Homo najdete zde: http://kreacionismus.cz/node/447

Tento přehled analyzuje fosilní důkazy pro údajné opolidi řazené do rodu Homo. Vědci věří, že rozdíly v morfologických rysech fosilních druhů zahrnutých do rodu Homo (kromě neplatného taxonu Homo habilis) reprezentují (mezi jinými faktory) genetické variace v rámci jediného lidského rodu. O druhu Homo habilis vědci usuzují, že představuje sbírku druhově různých fosilií, jež byly buď lidské (např. Homo erectus) či šlo o australopitekní lidoopy. Pokud by fosilie jako ony řazené do Homo erectus a neandertálců byly všechny plně lidské, pak důkazy pro evoluci člověka v zásadě selhávají, jelikož existuje nepřeklenutelná morfologická mezera mezi australopitekními lidoopy a těmito lidmi.

Štítky:
Customize This