Původ člověka

Evoluční antropologické hypotézy o původu člověka ze zvířat - chaos.

‘Doba’ kamenná—výplod představivosti?

caveman_cartoonZ http://creation.com/the-stone-age-a-figment-of-the-imagination#top přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 21/2016. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 27(4):13 v září 2005. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Štítky:

Uveďme tvrzení o ´opolidech´ na pravou míru

Upraveno z “Neustále se měnící příběh ‘lidské evoluce’,” 7. kapitola autorovy knihy Jedna lidská rodina: Bible, věda, rasa a kultura, onehumanfamily.us.

apeman-claims
Neandertálci jsou ve stále větší míře znázorňováni jako plně lidské bytosti, tak jako na tomto komerčním obrázku. A plně lidskými bytostmi také byli.

Z http://creation.com/apeman přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 10/2015. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 36(3):38-41 v červnu 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde.


Dnes jsem vybral další pikantnost z rozsáhlého darwinistického hnojiště výmyslů, omylů, lží a podvodů. Jde o oblíbený mýtus původu člověka ze zvířat. Vzpomeňme na školní obrázky, jak půvabně stvořené lidské tělo zhanobili perverzní darwinisti svými zrůdnými malůvkami tupě zírajících chlupatých nestvůr, které se nikdy nenašly, protože nikdy neexistovaly. Jedinou realitou těchto obrázků je to, že zobrazují darwinistickou zdeformovanou duši.
Pavel Kábrt

Štítky:

Co dělat s Homo naledi?

Další pseudovědecká tvrzení o předcích člověka

http://www.timeslive.co.za

Homo-naledi

Z http://creation.com/homo-naledi přeložil M.T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 9/2015. Článek vyšel na stránkách CMI 22. září 2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořil žádný výbuch, atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost, a nabízí nám osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista.

*******

Štítky:

Dvojčata umožňují nahlédnout na původ lidstva

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/8671 přeložil Pavel Kábrt - 3/2015. Vyšlo na stránkách ICR 26. března 2015.)

Štítky:

Neandertálec: odpovědí je epigenetika, nikoli evoluce

Jeffrey Tomkins, Ph.D.

(Z http://www.icr.org/article/8058/ přeložil M. T. – 5/2014. Překlad stál 143 Kč. Článek byl publikován na stránkách ICR 2. května 2014.)

Štítky:

Fosilie lidského „chybějícího spojovacího článku“ jsou zřejmě hromadou druhů


Krize identity (Image: Benedicte Kurzen/The New York Times/Eyevine)

Colin Barras

(Z http://www.newscientist.com/article/mg22229643.200-human-missing-link-fo... přeložil M. T – 4/2014. Překlad stál 161 Kč. Vyšlo na stránkách New Scientist 9. dubna 2014.)

Otcem evoluční fantazie je neúcta k pravdě,
matkou hromada omylů.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.
Evolucionista popře ta fakta!

Pavel Kábrt

Štítky:

Kde jsou všichni ti lidé?

Don Batten

(Z http://creation.com/where-are-all-the-people přeložil M. T. - 3/2014.)

Přeložení článku do češtiny stálo 839 Kč.
Děkuji každému, kdo pomáhá šířit Kristovo evangelium bez darwinistických slátanin a evolučních lží!
Pavel Kábrt

Upozorňuji na zajímavou diskuzi dole pod článkem

Štítky:

Zajímavá otázka


(Z http://creation.com/focus-news-of-interest-about-creation-and-evolution#... přeložil Pavel Kábrt – 2/2014. Vyšlo na stránkách Focusu v prosinci 2004, str. 49.)

Štítky:

Jeden příklad z matematiky, který není v souladu s evolucí

Scutfargus

(Z http://kukis.org/evolution/Worldpopulationgrowth.htm přeložil M. T. - 2/2014)

Přeložení článku do češtiny stálo 657 Kč.
Děkuji každému, kdo pomáhá zvěstovat Kristovo evangelium bez darwinistických slátanin!
Pavel Kábrt

Uvědomuji si, že se na mě snese lavina kritiky za to, že jsem tohle vyvěsil, takže vás prosím, abyste se s výroky a tvrzeními, které pronáším, vyrovnávali bez potřeby napadat mou osobu. Doufám, že od vás nežádám příliš mnoho. Scutfargus

Štítky:
Customize This