Pro děti a pro učitele

Zajímavé výukové materiály.

Vývoj života

Představujeme vám další číslo kreacionistické přílohy časopisu Život v Kristu.
Více o časopisu naleznete zde

Osobní Bůh v neosobním Vesmíru

Když přijde na otázku původu vesmíru, života a člověka, setkáme se v médiích – zejména v encyklopediích, učebnicích a vědecko-populárních časopisech – téměř výhradně s pohledem evolučním (naturalistickým), který už z principu (!) nepočítá s žádným záměrem a tvůrčí inteligencí (Bohem). Stejný pohled panuje i v akademických kruzích a na mezinárodních konferencích, jako kdyby víra v osobního Boha, který pro nás prozíravě vytvořil kosmos a člověka obdařil rozumem a láskou, prznila čistou vědu i vědce samotné.

Prezentace webu "kreacionismus.cz" pro učitele

Informace pro učitele
Téma: kreacionismus
Webové stránky: www.kreacionismus.cz

Customize This