Perličky - zajímavosti

Rubrika nejrůznějších pozoruhodností.

PERVERZNÍ MYŠLENÍ DARWINISTICKÝCH DAREBÁKŮ

Milé děti

Pohádka z dílny anglického romanopisce, pohádkáře a evoluzionisty Káji Darvína.
Pro dětskou mysl převyprávěl

Pavel Kábrt

Bůh si z evolucionistů dělá srandu


Exaktní věda

Ozubený převod v přírodě u nymfy skokana

"Evobuční terorie"
je dnes v naprostém rozporu s přírodovědou!


Otázka pro všechny myslící lidi:

Naslouchají ryby opernímu zpěvu?


Redakční poznámka: Časopis Creation [Stvoření] je vydáván bez přestávky od roku 1978. Z toho důvodu občas publikujeme některé starší, ale zajímavé články z našeho archivu. Tento článek k takovým patří. Pro získání těch nejaktuálnějších poznatků za účelem výuky a sdílení informací, doporučujeme našim čtenářům, aby si k takovému staršímu článku ještě vyhledali články novější, které najdou například v angličtině v sekci Podobné články a další četba níže pod článkem.

(Z http://creation.com/do-fish-listen-to-opera přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 4/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 10(1):9 v prosinci 1987. Časopis Creation v angličtině si můžete předplatit zde.)

Jak snadno učiniti pohádku vědou

Zde je kritika jednoho evolučního mudrce, který si říká Drsoňman:

Vědecká teorie o původu Všeho z Ničeho

Autoři: profesor Vladimír Tylman a profesor Pavel Kábrt

(Profesory byli tito vědci jmenováni na pražském Hradě prezidentem Járou Cimrmanem 31. února 2020 za přítomnosti celé vědecké obce.)

Ta naše víra, ta dětská

Customize This