Ostatní, různé

To, co se nevešlo do zbývajících rubrik.

Audiozáznam rozhovoru Pavla Kábrta na rádiu TWR (11.11.2006)

Pořad si pustíte kliknutím play v políčku šedého přehravače.

Prosím, omluvte dva přebrepty v tomto audiozáznamu, které jsem zjistil dodatečně z audiozáznamu:

Evolucionisti, nečtěte to, je to hrozně staré, už neplatné

           PŘEŠLAPOVÁNÍ KOLEM PŘECHODNÝCH FOREM

Frank Sherwin, M. A.
Zoolog a vedoucí semináře v Institutu pro výzkum Stvoření
(Back to Genesis č. 218, únor 2007)

Lidé stavějící se skepticky k podivné teorii pana Darwina používali po léta vskutku pozoruhodnou knihu evolucionistky Barbary J. Stahlové z univerzitní přípravky svatého Anselma v New Hampshire. Nazývá se „Historie obratlovců: Problémy v evoluci“ (1974) (1). Bohužel je dnes již rozebrána. Dr. Stahlová, profesorka anatomie a paleoichtyoložka, není samozřejmě přítelkyní kreacionismu. Byla však tak intelektuálně poctivá, že napsala tuto 604stránkovou knihu dokumentující onu spoustu problémů, jež provázejí údajnou evoluci obratlovců.

Albert Einstein a jeho komplikovaná víra v Boha

Albert Einstein.jpg

Obrázek je převzat z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Albert_Einstein_Head.jpg

Alberta Einsteina se často dovolávali jak ateisté, tak i věřící. Bylo to umožněno komplikovanou vírou
a pohledem na svět, který Einstein jako vědec měl, neméně také tím, že názory během svého života
občas změnil. Snad s určitou mírou jistoty se dá říct velmi stručně, že Einstein nikdy v celém svém
životě nepřipustil, že by byl ateista. Určitě se necítil být křesťanem; o postavě Ježíše se vyslovoval
uctivě a uznával Ježišovu historicitu. Nicméně o Starém zákoně se vyjadřoval s despektem, od
judaismu se velmi brzo ve svém životě odklonil.

Aby si čtenář mohl udělat vlastní úsudek, následuje něco málo z Einsteinova
smýšlení. Upozorňuji, že první příběh „Zlo neexistuje…“ má mnoho různých verzí a
nemám zjištěno, zda jde o autentický příběh.

Celý svět potřebuje takovéhle vůdce!

Není to nové, ale je to stále osvěžující:

Vaše řeč buď ano, ano, ne, ne. Ježíš Kristus

Nové možnosti diskuze na tomto serveru

Zaregistrujte se na www.kreacionismus.cz a usnadněte si diskuzi.

Nejočerňovanější obrácení

Napsal Michael Gleghorn
(A Much-Maligned Convert)
http://www.probe.org/reasons-to-believe/there-is-a-god.html
Přeloženo M. T. – 3/2008

Vzpomínám si, jak mě zaplavil úžas, když jsem poprvé zaslechl zprávu o jeho „obrácení“. Roku 2004 ohlásil dlouholetý britský ateistický filozof Antony Flew veřejně, že nyní věří v Boha! Stěží jsem tomu mohl uvěřit. Profesor Flew byl ateistou po značnou část života a, do roku 2004, po celou svou akademickou kariéru. Jako „autor více než třiceti profesionálních filozofických děl“, „pomáhal vymezovat agendu pro ateizmus po půl století.“ (1). Posléze však, v jedenaosmdesáti letech, změnil názor!

Tři citáty o metodologii vědců

Tři citáty o metodologii vědců
Přeložil M. T. v prosinci 2007

Krátké články na různá témata

„Mírumilovní“ delfíni jsou pěkně divocí
http://www.answersingenesis.org/creation/v18/i1/focus.asp

Úcta ke svatým

Úcta ke svatým – z pohledu nekatolíka

Napsal Pavel Kábrt

Motto: „Jednou ze známek malosti je nevíra ve velké lidi“

Křesťanské společenské chování

Křesťanské společenské chování

Pavel Kábrt

Customize This