Ostatní, různé

To, co se nevešlo do zbývajících rubrik.

Od skepse k víře v Krista: cesta laureáta Nobelovy ceny

Jerry Bergman

(Z http://creation.com/richard-smalley přeložil M. T. - 7/2012)

istockphoto/davidf

Inteligentní plán

New World Encyclopedia
(Z http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Intelligent_design přeložil M. T. - 4/2012)

Následující text sem uvádím jen pro pouhou informaci, aby se laskavý čtenář mohl lépe orientovat v dané problematice, ne proto, že by tento web zastával všechny myšlenky hnutí ID – Inteligentního plánu (Intelligen Design). Některé jejich názory a argumenty jsou přijatelné a velmi podporují klasický, fundamentální kreacionismus (ICR, CRS, CMI, AiG atd.), některé jiné názory a postoje vědců ID jsou pro kreacionisty neakceptovatelné.
Pavel Kábrt

Znáte tohle?

V češtině z televize Hope:

Chápání jedů z kreacionistického hlediska

Jerry Bergman

(Z http://www.answersingenesis.org/articles/tj/v11/n3/poison přeložil M. T. - 1/2012. Vyšlo na stránkách AiG 1. prosince 1997.)

Souhrn

Článek se zamýšlí nad problémem jedů a dospívá k závěru, že dichotomie mezi jedovatými a nejedovatými chemikáliemi prakticky neexistuje. V malém množství není toxické nic, a naopak ve vysokých koncentracích je toxické všechno. Navíc mají prakticky všechny chemikálie včetně jedů a toxinů důležité funkce v životě i v lidské společnosti. Skutečnost, že jistých chemických sloučenin lze zneužít, nedevalvuje jejich důležitost při užití správném. Oheň nám slouží, když vytápí naše příbytky, když si na něm uvaříme jídlo, nebo když nám poslouží ke sterilizaci lékařských nástrojů, a přece zároveň zavinil ztrátu nesmírného množství životů. Podobně platí, že mnohé prudké jedy a toxiny hrají ve společnosti zásadní pozitivní úlohu. Problémem není povaha samotné sloučeniny, nýbrž její případné zneužití v daném konkrétním případě. Život by vlastně ani nemohl existovat bez některých sloučenin, které jsou pro některé živočichy nebo rostliny jedovaté. A naopak, naše tělo disponuje celou škálou prostředků, kterými se chrání před jedy, a které zneškodňují prakticky všechny toxiny v množstvích, kterým je většina z nás vystavena.

Odpověď na diskuzní příspěvek

Václav Dostál

Zcela nestandardně sem zařazuji příspěvek do diskuze ve formě článku, který mi dnes poslal Václav Dostál. Upozorňuji, že je to spíše vyjímečné, abych zde uveřejňoval delší diskuzní příspěvky či odpovědi na ně. Děkuji za pochopení. Pavel Kábrt

Pojďme si hrát - PF 2012

PF 2012 od Petra

Bohu se nesmí posmívat

Prosím, klikněte na přílohu.

Prof. Dr. Walter Veith - Moje nejobtížnější cesta

Převzato z webu Neuvěřitelná odhalení:
http://neuveritelnaodhaleni.cz/filmy-a-videa/prof-dr-walter-veith-moje-n...
České titulky (díky, Adriane )
Příběh obrácení Prof. Dr. Waltera Veitha je dostupný také v MP3:
http://neuveritelnaodhaleni.cz/mp3/prof-dr-walter-veith-z-evolucionisty-...

Výuka biologie v evolucionistickém duchu

Michael Fishwick

Kolbecenter.org

(Z http://www.kolbecenter.org/features/creation-news/241-biology-lessons-ev... přeložil M. T. - 10/2010)

Pátek, 9. června 2006

A Bůh řekl...a bylo světlo

A Bůh řekl...a bylo světlo

Customize This