Ostatní, různé

To, co se nevešlo do zbývajících rubrik.

Evangelíci a biblické stvoření

Robert Gurney

(Z http://creation.com/evangelicals-biblical-creation přeložil M. T. - 9/2012, vyšlo na stránkách CMI 28. června 2012.)

Splašený kůň bez uzdy

Rozum byl vždycky nedostatkovým zbožím, jenže bláznů teď hrozivě přibývá. Nejen v léčebnách, ale i ve vládách, parlamentech, mezi vědci, učiteli i ve zdivočelém davu.

Darwinovi učitelé

Jak duchovní pomáhali bezděky razit cestu evoluci

(Z http://creation.com/clergy-mentor-darwin přeložil M. T. - 9/2012, vyšlo na stránkách CMI.)

Russell Grigg

*
Photo stock.xchng

Poznámka na úvod:
Při četbě následujícího článku jsem si znovu uvědomil, jak máme v současnosti tendenci podceňovat generace vědců a chytrých lidí před námi a myslet si, že všechna moudrost přišla až s námi, ve dvacátém a současném století. Jak mylné. Z následující četby si povšimněte, prosím, jak to už za Darwina perfektně myslelo vědcům, kteří s ním nesouhlasili, jak boj proti Darwinovým blábolům byl už v jeho době úplně stejný, jako je ten náš: ani dnes ani tehdy to nebyl boj na prvním místě za náboženství, ale za zachování vědeckých metod (indukce) při hledání pravdy, tedy proti nevědeckým darwinistickým manýrům a spekulacím nazývaným podvodně vědou. Byl to boj za čestné hodnocení faktů, boj za to, aby se jedna hypotéza o minulosti, tak lákavá bezbožné povaze člověka, nestala nedotknutelným vědeckým dogmatem a náboženstvím davů, které nesmí být zpochybňováno, dogmatem mocensky protlačovaným i za cenu překrucování faktů, podvodů a znásilňování reality. Je to boj o čistotu vědy. Vůbec nic se od té doby nezměnilo kromě toho, že to čestní lidé v boji s darwinistickými hordami prohráli. Evolucionistické lži a hlouposti ovládly davy duchovně ubohých, nemyslících a bezbožných lidí do té míry, že se dnes drze vyučují na školách jako jediný povolený a "správný" způsob pohledu na minulost. – Pavel Kábrt, 18. 5. 2013

Jeden z deseti nejvíce citovaných chemiků na světě

Prof. TourProf. Tour

Publikováno: Neděle, 24 Únor 2013 00:00 na stránkách Rozumná víra
PDFTiskEmail

CESTY ARGUMENTACE EVOLUČNÍ TEORIE

Úvaha na základě evolučního článku publikovaného na Osel.cz

Napsal Richard Molek

----------------------------------------------------------------------------------------

Reakce na článek: http://www.osel.cz/index.php?clanek=1704

Seznamte se s CMI a Dr. Carl Wielandem

(Z http://creation.com/dr-carl-wieland a http://creation.com/who-we-are-the-people-involved přeložil Pavel Kábrt - 12/12).

Creation Ministries International – CMI (Mezinárodní služba stvoření) má svoje pobočky v Austrálii, Kanadě, Novém Zélandu, Jižní Africe, Velké Británii a USA. Níže uvedení lidé jsou jedním takovým veřejným týmem Creation Ministries International (jen z australské pobočky). Ale mnoho dalších pracuje „za oponou“ (včetně některých přednostních). Jsou to jak dobrovolníci, tak i placené kapacity, abychom byli schopni pokrýt naši službu ve všech oblastech. V tomto článku představujeme stručně ředitele CMI, Dr. Carl Wielanda, který vede tým australské pobočky CMI. Pokud se chcete seznámit se životopisy dalších členů týmu (v angličtině), i v jiných pobočkách na světě, klikněte na původní článek v angličtině: http://creation.com/who-we-are-the-people-involved a poté na jednotlivá jména na webové stránce.

Malá zvířata vykazují ještě více designu

Autor neuveden

(Z http://www.creationresearch.org/members-only/creation_matters/CM17%2002%... přeložil M. T. – 5/2012. Vyšlo na stránkách Creation Matters, čís. 2, sv. 17, březen/duben 2012 – jen pro předplatitele.)

„Stopování života až k počátkům“: Biologická vize Stephena Talbotta

Tom Bethell

(Z http://www.evolutionnews.org/2012/03/its_life_all_th057251.html přeložil M. T. - 3/2012. Vyšlo 9. března 2012.)

*

Za uplynulé dva roky uveřejnil Stephen L. Talbott v The New Atlantis čtyři delší a kritické články o moderní biologii. Zdá se, že zkušenému vědci z Nature Institute v Ghentu, NY, nejde o nic menšího než o nové paradigma pro studium života. Ony čtyři články začínající statí „Překonání iluze o genetickém kódu“ (léto 2010) by vydaly na menší knížku, a nečtou se vždy snadno. Jsou však pečlivě napsány, vyhýbají se frázím, a vposledku se obzor toho, kdo se jimi prokouše, podstatně rozšíří.

Jak se „křesťané“ provinili proti Židům

Protože tento web uvádí dost jasných a pravdivých faktů o tom, že koncentrační tábory, plynové komory a vyhlazování „podřadných“ lidských ras nacisty by bez ideové základny evoluční teorie nebylo vůbec možné (Darwin dal Hitlerovi „vědecký“ základ pro genocidu), chci pro objektivitu a celkově pravdivý obrázek utrpení židovského národa také uvést, jak se proti židům proviňovali i lidé před Darwinem a Hitlerem. Ten už jen na dlouho trvající nevraživost navázal a dotáhl ji do zrůdných konců – genocidu židů a dalších etnik chápal jako vědecké dotažení evoluční teorie, jako racionální pročištění lidské rasy od málo vyvinutých či zdegenerovaných ras. Jako „konečné řešení“.

Velké chromozomové fiasko

**

Carl Wieland

(Z http://creation.com/great-chromosome-fiasco přeložil M. T. - 4/2012)

Customize This