Ostatní, různé

To, co se nevešlo do zbývajících rubrik.

Darwinovský slovník

(Z http://crev.info/darwin-dictionary/ přeložil M. T., editoval, upravil a doplnil Pavel Kábrt – 8/2015.)

Setkáváte se poprvé s Creation-Evolution Headlines (Pojmy z oblasti kreace-evoluce)? Některá ta slova zřejmě nebudete znát. Náš darwinovský slovník vám pomůže všechno objasnit!

Jak praštění jsou lidé i já

Pavel Kábrt

(Z http://www.jásulepší.cz zplodil a editoval Pavel Kábrt – 7/2015.)

Diskuze mezi obhájcem evoluce a obhájcem stvoření v angličtině s překladem


(http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/index)

Téma: Mohou se neřízenými mechanizmy vyvinout u enzymů úplně nové funkce? Stačí k tomu jen mutace, selekce a dlouhý čas, nebo je k tomu třeba inteligence?

Drsoňman kontra Doug Axe
Přeložil Pavel Kábrt

Proti závěrům článku, publikovanému na těchto stránkách: „Společná evoluční historie, nebo společný plán?“ se postavil během února 2015 jeden čtenář těchto stránek, evolucionista Drsoňman, a napsal jednomu z autorů článku na stránkách Bio-complexity, řediteli Biologického institutu, Doug Axovi (USA, stát Washington, nedaleko Seattlu). Jejich korespondenci mi Drsoňman přeposlal v květnu 2015 pod podmínkou, že ji zveřejním. Protože se diskuze protáhla a čekalo se ještě na závěrečnou odpověď z Biologického ústavu, ke zveřejnění dochází až v těchto dnech. Český překlad najdete pod každým diskuzním příspěvkem. PK

Diskuze mezi obhájcem evoluce a stvoření v angličtině


(http://bio-complexity.org/ojs/index.php/main/index)

Téma: Mohou se neřízenými mechanizmy vyvinout u enzymů úplně nové funkce? Stačí k tomu jen dlouhý čas, nebo je k tomu třeba inteligence?

Drsoňman kontra Doug Axe

Proti článku: „Společná evoluční historie, nebo společný plán?“ se postavil někdy v únoru 2015 jeden čtenář těchto stránek, evolucionista Drsoňman, a napsal jednomu z autorů článku na stránkách Bio-complexity, kreacionistovi Doug Axeovi. Jejich kompletní korespondenci, která se táhla nějakou dobu, mi Drsoňman přeposlal v květnu 2015 pod podmínkou, že ji zveřejním. Pročtěte si to tedy, prosím, kdo umíte anglicky, rozumíte problematice a máte o ni zájem.

Proč je vědecká shoda protivědecká


(Z http://creation.com/why-consensus-science-is-anti-science přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 5/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopise Creation 27(2):78-84 v srpnu 2013. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde.)

Diamanty - jsou všechny opravdu tak staré?

diamanty_-_jsou_vsechny_opravdu_tak_stare_0.jpg

Pročpak jste, pane Kábrte, na evolucionisty tak naštván?

Proč se k nim nechováte křesťansky, s láskou k nepřátelům, jak vám to přikazuje evangelium Ježíše Krista? Proč děláte křesťanství ostudu svojí hrubostí? Co tak hrozného vám ti mírumilovní, tolerantní a tvrdě pravdu hledající evoluční vzdělanci vlastně provedli, že jim tak spíláte?

No, víte, to je asi tak:

když slušnému a rozumnému člověku dáte jasná fakta, která popírají jeho dosavadní názor, tak ten názor změní a přestane škodit sobě i druhým. Ne však evolucionista. Ten všechna fakta, která jeho názoru odporují, rozcupuje, zadupe, zničí a poté ignoruje, a toho, kdo mu je zprostředkoval, začne nenávidět, ponižovat a pronásledovat. A tyto svoje zlé manýry, připomínající chování jednoho domácího zvířátka, před kterým Kristus varoval svoje učedníky, nazývá evolucionista „zápasem pravé vědy o pokrok a poznání“.

Proč jsou lidé tak naštvaní na církev? Proč tak nenávidí křesťanství?

Pavel Kábrt
10. 6. 2014

Otcem evoluční fantazie je neúcta k pravdě,
matkou hromada omylů.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.
Evolucionista popře ta fakta!

Pavel Kábrt

Řád pro diskuze

1. Pod jednotlivé články vkládejte, prosím, jen příspěvky týkající se obsahu článku, na "Přidat komentář" nebo na "komentáře" pod článkem, nebo na "odpovědět" pod dis

Závan minulosti: ředitel muzea Dr. Johann Blasius vs. Darwin


Charles Darwin: On the Origin of Species by Means of Natural Selection; Or, the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life (O vzniku druhů přírodním výběrem neboli uchováním prospěšných plemen v boji o život)

Komentář vědce, který byl Darwinovým současníkem, nás upomíná na to, že to byli většinou právě vědci, a ne teologové, kdo první oponovali Darwinovi.

Carl Wieland

(Z http://creation.com/blast-from-the-past-dr-johann-blasius#givingup přeložil David Mašek – 1/2014. Vyšlo na stránkách CMI 16. června 2006)

Počátkem roku 2004 Přírodopisné muzeum v Braunschweigu v Německu oslavovalo výročí 250 let od svého vzniku. Jako projev uznání německé noviny Braunschweiger Zeitung vydaly týdenní sérii historických článků, týkajících se vybraných roků této čtvrtky tisíciletí. Jeden z nich, z 29. března, se týkal roku 1859, kdy Darwin vydal své dílo O vzniku druhů. Tyto noviny znovu otiskly rozhovor z roku 1859 s profesorem Johanem H. Blasiusem, tehdejším ředitelem muzea. Ten se týkal právě Darwinovy teorie.

Následuje překlad:

Customize This