Ostatní, různé

To, co se nevešlo do zbývajících rubrik.

Základní věroučná dogmata prolhané party evolucionistických darebáků

Dogma základní č. 1:

"Mně Romové nevadí - mě serou ..."

Reakce Pavla Kábrta na básničku Jiřího Čunka: Mně Romové nevadí - mě serou ...

Opět článek, který jen zdánlivě nesouvisí s kreacionismem, přestože s ním souvisí víc než hodně, vždyť rasismus s kreacionismem souvisí, zvláště když Darwin, darwinisté a nacisté, kteří jsou darwinismem odkojeni, jsou jedna velká rasistická banda, což je naprosto v rozporu s učením Bible i kreacionismu. Rasismus je pavědecká evolucionistická vražedná lež. Evolucionista Stephen Jay Gould napsal: „Biologické argumenty pro rasismus mohly snad být běžné již před r. 1859 [kdy bylo vydáno Darwinovo dílo], ale mnohonásobně zesílely až po přijmutí evoluční teorie.“ (A. E. Wilder Smith: Man´s Origin, Man´s Destiny)

Kázání o chudých duchem

Ing. Stanislav Heczko, Ph.D.

Protože na pýchu a nafoukané lidi s nosíkem až u stropu narážím téměř denně, mezi nevěřícími i věřícími, vzdělanými i nevzdělanými, a jsem z toho zhrozen, rozhodl jsem se publikovat se svolením mého známého Standy Heczka jeho kázání, i když nejde přímo o kreacionistické téma. Nicméně to s kreacionismem velmi souvisí, protože kreacionismus vede k pochopení, že vše, co je na tomto světě dobré a pýchy hodné, je dílo Boží a smíme-li být tedy logicky na něco pyšní, včetně něčího vysokého IQ, pak jedině a pouze na našeho Stvořitele a Spasitele, který je tvůrcem mimo jiné i lidského mozku. Navíc vysoké IQ zřejmě není příčinou toho, proč jsme byli zachráněni od hříchu Synem Božím a jeho obětí, stejně jako není příčinou lásky k bližnímu, štědrosti, obětavosti či milosrdenství. Pýcha je jeden z největších a nejprvnějších hříchů, na který dojel i stvořený anděl světla, dnes známý pod jménem satan ďábel.

Pavel Kábrt

Evoluční rodokmen Homo konečně kompletní

Evoluční teorie je už řadu let vědecky mrtvá - leták

Evoluční teorie je už řadu let vědecky mrtvá: před veřejností se to však tají

Stručný leták pro rozdávání na ulicích nebo přátelům ateistům

Napsal Pavel Kábrt

Prosím, stáhněte si tento leták dole z přílohy (to je nutné pro správné vytištění) a pokud chcete, změňte si v něm na konci kontakty, nebo přidejte svoje vlastní, vytiskněte a rozdávejte ateistům či evolucionistům, aby náš národ poznal, jak je stále podváděn nevědeckými nesmysly o tom, že se tento svět, včetně nás samých a celé živé přírody, stvořil sám od sebe, jen tak, za miliardy let.

*****

Tři bratři neopustili jeden druhého po 15 let

Solon Kelleher

Z https://www.thedodo.com/lion-tiger-bear-15-years-1627302473.html přeložil Pavel Kábrt - 4/2016. Vyšlo na stránkách The Dodo 26. února 2016.

Proč můj argument nezabírá?

iStockphoto

arm-wrestling

http://creation.com/purpose-for-arguments přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 3/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 26. března 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde.
CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných materialistických mýtů, lží a podvodů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
*******

Pozoruhodný citát

Václav Uher, včelař:

„Nemyslím, že evoluce je nesmyslná. Má hluboký smysl v odvedení pozornosti člověka od Stvořitele a tím tuto pozornost nasměrovat na všechno možné. Především na sebe samého, což vede k touze po bohorovnosti – třebaže neuvědomělé. Kromě toho také k neadresné Matce přírodě.

Opakovaně slýchávám o moci a divech Matky přírody. Udivuje mne, že ti, kdo existenci Matky přírody připouštějí, se dosud nezajímají o Otce. Vždyť každá matka je matkou pouze skrze otce. Bez otce by nebyla matka. Pouze otec tvoří matku. A tak i Matka příroda nutně musí ukazovat na tvůrčí práci Otce, bez kterého by vlastně nemohla být Matkou.“

Více o včelaři Václavovi Uhrovi

Kreacionista objevil příčinu smrtelné nemoci

Jerry Bergman, Ph.D.

Z https://creationresearch.org/index.php/creation-matters-newsletter/curre... (=jen pro předplatitele) přeložil M.T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 11/2015. Článek je z časopisu Creation Matters (jen pro předplatitele), Svazek 20, číslo 5, září/říjen 2015. Vydává Creation Research Society v USA, která patří ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Kůň a traktor

Z http://creation.com/the-horse-and-the-tractor přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 12/2015. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 22(4):53 v září 2000. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

*******

Customize This