Matematické pravděpodobnosti

Snahy o modelování vzniku složitého uspořádání samovolnými pochody, matematické pravděpodobnosti.

Populační růst z pohledu evolucionisty - chuťovka z pohledu kreacionisty

Uveřejnil: Pavel Kábrt
Inspirace: Hrabě von

Pilní a dlouhodobí čtenáři našeho webu i jeho komentářové části vědí, že zde čas od času dochází k erupcím různých témat, která se vynoří, dojde k rozepřím mezi kreacionisty a evolucionisty, a po nějaké době toto téma zase vyšumí, poté, co obě strany vyčerpají munici a unaví se marnými argumenty - po nějakém čase se to samé téma opět vynoří, nabravši nový dech (a všichni si znovu zopakují svoje argumenty a utvrdí se ve svých pravdách či "pravdách"). Jedno z takových občasně žhavých témat je populační růst lidského plemene na této zemi. Je to zvlášť velmi oblíbené téma jednoho zdejšího evolučního fandy, který to tu často oživuje.

Evoluční výpočetní operace: neviditelná ruka inteligence


Z http://www.evolutionnews.org/2015/06/evolutionary_co_1096931.html přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 10/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 17. června 2015. Autor článku neuveden. Webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky ID – inteligentního designu v přírodě. Nepatří tedy k tzv. fundamentálním kreacionistům čili kreacionistům „mladé Země“. Protože se však naše stránky kreacionismus.cz zabývají všemi informacemi o vědeckém výzkumu z různých oblastí Božího stvoření, v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe, některé články z ID zde občas uvádíme.

Říkám to jasně už dlouho a pořád dokola: evolucí zanícený mozek je v takovém stavu rozkladu, že i kdyby Bůh každý den v každém velkém městě celého světa předváděl evolucionistům na požádání jakékoliv zázraky, budou si je tito lidé vysvětlovat evolučně a Boha popírat!
Pavel Kábrt, Sbírka citátů z Evožluční terorblije


*******

Neexistují důkazy o tom, že by bylo dost času na evoluci

Dr. Lee Spetner

(Z http://www.trueorigin.org/notenoughtime.asp přeložil M. T. - 3/2012)

Ve zkratce: Nedávno byl podniknut pokus o vyřešení problému, kterým se do této doby nikdo nezabýval, a sice odhadnout čas nutný pro evoluci; příslušný tým došel k závěru, že času bylo spousta. Kdyby přitom nešlo o chybnou kalkulaci, byl by to výsledek významný. Ukazuje se však, že předpoklady, na kterých byl založen zmíněný model evoluce, byly nesprávné, a učiněný závěr je proto neopodstatněný.

Příběh dvou vědců a světová populace

John Heffner

Publikovalo The Kolbe Center For The Study of Creation

Mohly by opice napsat 23. Žalm?

napsal Russell Grigg
Z http://creation.com/could-monkeys-type-the-23rd-psalm přeložil M. T. - 6/2010

Mohly by opice napsat 23. Žalm_1-Huxley, Wilberforce.jpg

Obrázky: Wikipedia.org

Thomas Huxley (vlevo) a biskup Samuel Wilberforce, účastníci slavné debaty na téma evoluce na schůzi Britské asociace v Oxfordu, 30. června 1860.

Proč je víra v Boha matematicky přijatelnější než víra v evoluci?

Proč je víra v Boha matematicky přijatelnější než víra v evoluci?

Dr. Josef Kajfosz

(Výňatek z knihy „Nevěřícím přátelům“, str. 28 – 31. Dr. Josef Kajfosz je jaderný fyzik.)

Pravděpodobnostní kalkul "weasel" - lasička

V příloze zde níže najdete program pro generování určité, předem dané posloupnosti písmen.

Inteligentní plán nebo darwinismus?

Inteligentní plán nebo darwinismus

Ing. Vladislav Běhal, DrSc

Mohu věřit na zázraky , ale ne na nepravděpodobné věci
G. K. Chesterton

Customize This