Knihy a brožury

Kapitoly z knihy "Nepřekonatelná hranice evoluce", M. Behe a další tituly.

Je užitečné si připomenout, koho darwinisté uctívají

Výběr z knihy The Dark Side of Charles Darwin od Dr. Jerry Bergmana provedl Pavel Kábrt - 6/2016.

Štítky:

Mýtus evoluce

V srpnu 2013 jsem na těchto stránkách upozornil na knihu českého biologa, profesora RNDr. Jiřího Antonína Mejsnara, DrSc., IOM, „Mýtus evoluce aneb geny křičí: ´Jémine, mýlíte se, Darwine´“. Knihu lze objednat např. zde: http://www.azknihy.cz/mytus-evoluce.html.

Náš milý dopisovatel V. D. pro nás 11. 12. 2013 vypsal z této knihy řadu zajímavých a důležitých citátů, pod kterými je též jeho vlastní poznámka k časovým údajům v knize, které se pochopitelně neshodují s kreacionistickým pohledem. Profesor Mejsnar samozřejmě není kreacionistou, o to větším překvapením pro evoluční komunitu jeho kniha je – viz třeba Sisyfos a jeho bezzubá kritika této knihy: http://www.sysifos.cz/index.php?id=vypis&sec=1353649816. Níže uvedené citáty z knihy profesora Mejsnara jsou zde vypsány tak, jak jsou v originále, včetně formátování.

**************************************************

Štítky:

Evoluce: grandiózní experiment

Evoluce - grandiózní experiment_1-titul knihy.jpg

Několik výňatků z prezentace této knihy a DVD

Zdroj: http://alerts.worldnetdaily.com/HM?a=ENX7Cqk-YO188SA9MKJAb1jnGHxKLdYNQPc...

Přeložil Pavel Kábrt – 8/2011

Štítky:

Temná stránka Charlese Darwina: kritická analýza vědecké ikony

Jerry Bergman

Temná stránka Charlese Darwina_1-Titulní stránka knihy.jpg

Vysvětlení:

Knihu Temná stránka Charlese Darwina: kritická analýza vědecké ikony mi zdarma zaslal v papírové formě její autor profesor Jerry Bergman z USA ve druhé polovině května 2011 se žádostí, abych ji prezentoval na našich webových stránkách. Napsal mi, že západní kreacionisté jsou si dobře vědomi faktu, že Evropa je silně zanedbaná v informovanosti o vědě o stvoření (kreacionismu).

Pokud by si někdo myslel, že tato kniha je nějaké házení špíny na Charlese Darwina a hnidopišské rýpání se v jeho slabostech, které máme jistě všichni, tak by její obsah velmi podcenil a zkreslil. Jistěže ukazuje Darwinovy pochybné povahové rysy, ale také zlé vědecké manýry, jeho názorovou rozpolcenost, nevědecké, velmi povrchní zacházení s fakty, jeho četné až směšné omyly a v neposlední řadě asi to nejdůležitější: ani Darwin ani současní darwinisté nevyřešili dosud otázku vzniku druhů a nová fakta jsou stále kritičtější k jejich víře ve všemocné milióny let a přírodní výběr.

Tuto knihu by měl číst každý student a také všichni, kdo na evoluční teorii věří a považují Darwina za „velkého vědce“.

Knihu v angličtině (česky dosud nevyšla) lze objednat zde: http://www.amazon.com/Dark-Side-Charles-Darwin/dp/0890516057

Štítky:

Použil Bůh evoluce?

Prof. dr. Werner Gitt:

Použil Bůh evoluce?

Kniha ke stažení zde

Štítky:

Darwinův mýtus aneb život a lži Charlese Darwina: recenze knihy

Darwinův mýtus aneb život a lži Charlese Darwina.jpg

Útlá knížka (asi 150 stran) Darwinův mýtus aneb život a lži Charlese Darwina od Benjamina Wikera vyšla ve vydavatelství IDEÁL. Je to překlad z anglického originálu stejného titulu. Lze ji objednat na www.idealknihy.cz

Kniha přináší cenné a zajímavé informace ze života a smýšlení Charlese Darwina. Některé informace budou jistě nové i pro lidi, kteří už o Darwinovi dost vědí.

Bohužel, Ben Wiker je popletený teistický evolucionista, který evoluci přijímá jako fakt a kritizuje pouze Darwinovu úpornou snahu oddělit evoluci od Stvořitele a jeho působení. Kritizuje tedy jen to, že Darwin (byť sám agnostik či náboženský pochybovač) se důsledně snažil vybudovat svoji evoluční hypotézu jako striktně ateistickou, materialistickou. Wiker nepochopil, že ne darwinismus, ale evoluční teorie jako celek, je náboženství, a nelze ji rozdělit na "vědeckou" část a "ateistickou/ideologickou" část, kterou pak ztotožnil s darwinismem. Proto se musí uchylovat k takovým obratům jako je "rozumný" a "nerozumný" křesťan. Rozumný křesťan dle Wikera přijímá evoluci, ne však tu darwinovskou, ateistickou, nerozumný křesťan evoluční teorii odmítá jako celek. Myslím, že tomu se může zasmát jak evolucionista tak kreacionista.

Je to asi jako rozdělit křesťany na "hodné" a "zlé", nebo "krvežíznivé" a "mírumilovné". Nebo na ty, kteří věří, že potoky krve a umírání a boj o život vedly ke vzniku Homo sapiens - to jsou ti Wikerovi rozumní, a na ty, kteří tomu nevěří a vyznávají, že Bůh stvořil člověka dokonalého přímo z prachu země, nikoli ze zvířat - to jsou, dle Wikera, ti nerozumní křesťané.

Darwin mohl snadno předjímat, kdyby byl neignoroval fakta už v jeho době dostupná a jemu známá, že se jeho teorie vyvine v ateistické náboženství. Nemohlo to dopadnout jinak, když na jedné straně fakta o stvoření volají z každého živého tvora či celého vesmíru, a na straně druhé zlé lidské srdce chce evoluci, a ne Boha. Výsledkem může být jedině ideologie vydávaná za vědu, jak je tomu v současné době.

Jonathan Wells (který je podobného smýšlení jako Wiker) píše:
"Ben Wiker vynikajícím způsobem ukazuje, že darwinismus (což není totéž co ´evoluce´) je vlastně ateismus, který se vydává za vědu. A stejně jako jeho intelektuální obdoba marxismus i darwinismus způsobil v naší civilizaci veliké škody."

Následuje zamyšlení nad některými kapitolami této knihy od pana Václava Dostála, který byl tak laskav, že svoje postřehy pečlivě zpracoval a dovolil mi je zde publikovat. Tímto mu znovu děkuji. Pavel Kábrt

Štítky:

SKRYTÁ HISTORIE LIDSTVA

Michael A. Cremo
Richard L. Thompson

(The Hidden history of the Human Race)
Copyright 1994, překlad Jaroslav Blažek, 2000

Poznámka:
Toto je celá šestá kapitola z knihy Michaela Crema Skrytá historie lidstva. Michael Cremo není kreacionista. Šlo mu však o to sepsat nálezy, na které se zapomnělo a zapomenout i mělo. Tyto nálezy byly určitým způsobem zdokumentovány nebo o nich bylo podáno svědectví a menší část se jich dosud zachovala. Pan Cremo netvrdí, že každý ten nález je stoprocentně jistý, spíše ukazuje, že jich je poměrně dost (a to zdaleka neuvádí všechny). Každému, kdo hledá pravdu, mohou tyto věci zapadnout jako další střípek do mozaiky naší zcela neevoluční minulosti i přítomnosti.
Pavel Kábrt

Štítky:

Společná evoluce nebo plán?

Výňatek z knihy Genesis konflikt, ze 6. kapitoly „Od stvoření k obnově“, str. 264 -272
Jsme dokonalým projektem nebo senzačním shlukem náhod?

Vydalo Maranatha o. s., 2008

Prof. Dr. Walter J. Veith*


Genesis konflikt_titulní strana knihy.jpg

Štítky:

Pravidelná kreacionistická příloha časopisu Život v Kristu

Oficiální vyjádření Rudolfa Bubika , emeritního biskupa Apoštolské církve k problematice kreace versus evoluce. Předpokládáme, že obsah časopisu je církevně schválen a že je v souladu s učením výše uvedené církve.

Jednotlivé přílohy naleznete pod článkem.

Časopis Život v Kristu přináší aktuální pohledy na dění okolo nás a informuje již více než 20 let o Apoštolské církvi a jejím místě ve společnosti.

Jedno číslo časopisu je možné získat zdarma, více informací na webu: http://www.zivotvkristu.cz/

Štítky:

Evoluce-podvod století

Evoluce-Podvod století.jpg

Tuto knihu lze stáhnout v PDF zde:

Štítky:
Customize This