Genetika-teorie informace

Problatika genových informací versus darwinistická tvrzení

Další pohádka o horizontálním přenosu genů

Jeffrey P. Tomkins, Ph.D.

(Z http://www.icr.org/article/8673 přeložil Pavel Kábrt - 4/2015. Článek vyšel na stránách ICR 6. dubna 2015.)

Protože jsem nečetl žádnou definici evoluční teorie, zde je jedna srozumitelná a pravdivá:

Evoluční teorie je ideologický hnůj, skládající se z bezpočtu báchorek plných omylů, lží a podvodů, který za 150 let svého prznění vědy nakydali
Darwinovi darebáci na Boží klenoty stvořeného světa.


Pavel Kábrt

Mýtus 1 %

Lidská a šimpanzí DNA jsou velmi rozdílné

9985-M253tus_1__

(Z http://creation.com/1-percent-myth přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 2/2015. Translated with permission from creation.com - přeloženo s povolením od creation.com. Článek vyšel v časopise Creation 36(1):35–37 v lednu 2014. Anglicky psaný časopis si můžete předplatit zde.)

Už víte, proč stále opakuji, že evolucionisté jsou lháři prolhaní a Darwinovi darebáci? Nevíte? Tak si přečtěte následující článek. Pokud ani pak to nebudete vědět, je třeba ve své hlavě vypnout starou gramofonovou desku s jehlou přeskakující na popěvku "to je pokrok vědy, to je pokrok vědy, to je pokrok vědy...". Pokud ani to nepomohlo, není vám pomoci. Vítejte do Darwinovy prolhané party.

Pavel Kábrt

Darwinovy pěnkavy: odpovědi z epigenetiky

Jeffrey Tomkins, Ph.D.

(Z http://www.icr.org/article/8338/ přeložil Pavel Kábrt – 12/2014. Článek vyšel 29. srpna 2014 na stránkách ICR.)

Otcem evoluční slátaniny je neúcta k pravdě,
matkou hromada omylů a neznalostí.

Pavel Kábrt

Genetická entropie: Je o ní záznam v Bibli?

Dr. John Sanford, Jim Pamplin & Christopher Rupe

(Z http://www.kolbecenter.org/wp-content/uploads/2014/07/Genetic-Entropy-Re... přeložil Pavel Kábrt - 11/2014.)

Dešifrování původu hadího jedu

Jeffrey Tomkins, Ph.D.

(Z http://www.icr.org/article/8339/ přeložil Pavel Kábrt – 11/2014. Článek vyšel na stránkách ICR 3. září 2014.)

Evoluční teorie je zkázonosná lež, jejíž hlasatelé už 150 let doufají, že Darwinův bláznivý nápad, jak příroda stvořila sebe samu, bude jednou ve vědě triumfovat – a to i přesto, že celá teorie je stále víc v troskách.

Pavel Kábrt

Houbovitý parazitizmus se vyznačuje ztrátou genů, ne ziskem

Jeffrey Tomkins, Ph.D.

(Z http://www.icr.org/article/8340/ přeložil Pavel Kábrt – 11/2014. Článek vyšel na stránkách ICR 5. září 2014.)

´Přehlídka mutantů´ – čistokrevní psi a umělý výběr

Lita Cosnerová

(Z http://creation.com/mutant-parade-purebred-dogs přeložil M. T. - 8/2014. Vyšlo v časopisu Creation 32(3):28-32, červenec 2010. Časopis Creation si můžete objednat zde.)

Genová složitost se jednoduché definici vymyká

Jeffrey Tomkins, Ph.D.*

(Z http://www.icr.org/article/8129/ přeložil M.T. – 8/2014. Vyšlo v: Jeffrey Tomkins, Ph.D. 2014. Gene Complexity Eludes a Simple Definition, Acts & Facts. 43 (6).)

Otcem evoluční fantazie je neúcta k pravdě,
matkou hromada omylů a neznalostí.
Pavel Kábrt

Meiotická rekombinace – projekt k navození genomické změny

Jean K. Lightner

(Z http://creation.com/meiotic-recombination přeložil M. T. - 6/2014. Překlad stál 491 Kč. Vyšlo v Journal of Creation 27(1):7-10 v dubnu 2013.)

Lidský proteom je ´Složitější, než se dříve myslelo´

Jeffrey Tomkins, Ph.D.

(Z http://www.icr.org/article/8193/ přeložil M.T. – 6/2014. Článek vyšel na stránkách ICR 18. června 2014)

Otcem evoluční fantazie je neúcta k pravdě,
matkou hromada omylů.
Pavel Kábrt

Customize This