Genetika-teorie informace

Problatika genových informací versus darwinistická tvrzení

Klíčem k životu je informace

Ing. Josef Potoček
24. 5. 2016

Článek převzat z portálu Církve bratrské

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné,
lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí
o jeho díle, takže nemají výmluvu.
Římanům 1,20

Můj článek o teistické evoluci, uveřejněný v č.2/2016 časopisu Brána, byl psán z teologického hlediska. Jeho smyslem bylo upozornit na rizika spojená s daným tématem. V následující veřejné i neveřejné diskusi se opakovaně objevila námitka, že je třeba respektovat současné poznání vědy a že Písmo není učebnicí přírodopisu. To mne přivedlo k tomu, abych článek ještě doplnil několika poznámkami z čistě přírodovědeckého hlediska. Josef Potoček

Evoluční dilema

Čím víc toho víme o DNA, tím větší trýzeň pro moderní darwinismus

Z http://creation.com/evolutionary-dilemma přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 10/2016. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 37(2):41-41 v dubnu 2015. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

evolutionary-dilemma

© iStockphoto/Kondor83

Profesoři na Světovém dnu mládeže odhalují mýtus 99 % společných genů mezi člověkem a šimpanzem

Z https://www.lifesitenews.com/news/restoring-the-foundation-of-the-family přeložil Pavel Kábrt - 8/2016. Přestože náš web nestraní žádné církvi, není ani katolický ani evangelický a vyhrazuje se proti každému učení, které odporuje Bibli, rozhodl jsem se přeložit tento katolicky laděný článek. Už proto, že katoličtí kreační vědci sdružení kolem organizace Kolbe jsou světlou výjimkou a trnem v oku vlastní katolické církvi, prosáklé evolučními hloupostmi od papeže až po posledního vesnického jáhna.

******************************************

Další odpadní DNA jde do odpadu, kde už je celá evoluční teorie

Podle informací z několika vědeckých článků zpracoval Pavel Kábrt - 6/2016

"Evoluční teorie je ideologický mýtus, vydávaný už 150 let za vědu. Otcem tohoto mýtu je svévolné zacházení s fakty, jeho matkou je ohromná kupa neznalostí, lží a omylů uvnitř Darwinovy darebácké party."
Pavel Kábrt

Informace - DNA

Původ na základě kauzality?
Autor: Thel Thomas Akira
17.4. 2016


[Ilustrační foto, zdroj: http://www.redorbit.com/media/uploads/2012/11/DNA.jpg]

Na počátku byla informace

Josef Potoček

Ing. Josef Potoček tento článek uveřejnil dne 19. 2. 2016 jako dodatek k tématu EVOLUCE v časopise Brána č. 2/2016. Mně ho poslal 13. dubna 2016 s povolením uveřejnit ho na těchto stránkách, za což mu děkuji. Pavel Kábrt

  Darwinistické tvrzení, že celý systém adaptací přírody
  je výsledkem nahodilosti,
  je jedním z nejodvážnějších tvrzení v historii vědy.
  Michael Denton, 1985
  Iluze účelu je tak působivá, že sami biologové
  používají předpoklad dobrého návrhu jako pracovní nástroj.
  Richard Dawkins, 1987

Rozmnožování: podstatný znak života

Co nás může naučit konferenční stolek o počátcích života?

coffee-table

Z http://creation.com/reproduction přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 11/2015. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 36(3):48-50 v červnu 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Jak se to mohlo u čerta stát, že si lidstvo nechalo před 150ti lety ukrást celé své dějiny jedním viktoriánským, psychicky nemocným a prolhaným bohoslovcem? Dějiny ověřované společností po tisíciletí, potvrzené pečlivými zápisky mnoha pravdomluvných svědků, dlouhodobým pozorováním přírody, zkušeností i vědou - toto vše lidé zahodili a dovolili partě prolhaných darwinistických darebáků nahradit to neuvěřitelnými báchorkami a nevědeckými nesmysly! Neříká se tomu davové šílenství, když společnost zamění pravdu za lež, historickou vědu za bezbřehou fantazii, Kristův charakter za evolucionistické myšlenkové zvratky o sobeckých genech a ideálech věčného boje o život, kde se adorují nejvýkonnější samci? Žaludek se mi zvedá, když vidím, jaké vylhané hrůzy učí děti na školách o původu světa a smyslu a hodnotě lidského života. Hanba!
Pavel Kábrt

*******

Genetická propast mezi lidmi a šimpanzi se prohlubuje

Jeffrey P. Tomkins, Ph.D.

Z http://www.icr.org/article/9145 přeložil Pavel Kábrt - 2/2016. Vyšlo na stránkách ICR 21. ledna 2016.

Studie zjišťuje pro ´redundantní´ kodony funkční význam, což naplňuje předpověď Inteligentního designu


Z http://www.evolutionnews.org/2014/08/paper_finds_fun089301.html přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - 1/2016, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 25. srpna 2014. Na webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky inteligentního designu v přírodě (Discovery institute). Nepatří k tzv. fundamentálním kreacionistům „Mladé Země“, jsou však v opozici vůči darwinismu. Protože vědecky popírají evolucionistické báchorky, jak svět stvořil sám sebe, některé články z ID zde občas uvádíme.

Otcem evoluční demagogie je neúcta k pravdě, matkou hromada neznalostí a omylů
Pavel Kábrt

Customize This