Fakta pro stvoření

Texty podporující kreační teorii.

Bez výmluvy – Darwin si důkazy jen sugeroval

Timothy R. Stout
(Z Creation Matters, Volume 15, Number 2, March / April 2010 přeložil Pavel Kábrt – 7/2010)

Bez výmluvy – svědectví detailů

Timothy R. Stout
(Z Creation Matters, May/June 2010, Volume 15, Number 3 přeložil Pavel Kábrt – 7/2010)

Bez výmluvy_svědectví detailů.jpg

Bez výmluvy - svědectví sukcinátdehydrogenázy

Napsal Timothy R. Stout

(Z Creation Matters, leden/únor 2010, ročník 15, číslo 1, přeložil M. T. – 7/2010)

Bez výmluvy_svědectvi sukcinátdehydrogenázy.jpg

Obrázek sukcinátdehydrogenázy z http://en.wikipedia.org/wiki/Soubor: sukcinátdehydrogenáza.jpg

Bez výmluvy - svědectví domácí lékárničky

Napsal Timothy R. Stout

(Z Creation Matters, červenec/srpen 2008, ročník 13, číslo 4 přeložil M. T. – 7/2010)

Svědectví domácí lékárničky.jpg

Svědectví domácí lékárničky

Existuje Bůh?

1. kapitola knihy The Creation Answers Book
Autoři:
Dr. Don Batten, Dr. David Catchpoole, Dr. Jonathan Sarfati, Dr. Carl Wieland

Z http://creation.com/the-creation-answers-book-index přeložil M. T. - 6/2010)

• Existují objektivní důkazy o Boží existenci?
• Jaké jsou důsledky ateizmu?
• Kde se tu Bůh vzal?
• Můžeme Boha osobně poznat?

Argumenty pro existenci stvořitele

TYTO ARGUMENTY VÁM A VAŠIM PŘÁTELŮM VE ZKRATCE PŘEDSTAVÍ NEJEN TO, PROČ JE VÍRA V BOHA SOUČÁSTÍ OBYČEJNÉ LIDSKÉ SOUDNOSTI UŽ PO TISÍCILETÍ, ALE PROČ I DNES TISÍCE VĚDCŮ ODMÍTÁ NA ZÁKLADĚ SVÝCH VÝZKUMŮ POŠETILÝ NÁPAD, ŽE SOUČASNÝ SVĚT "STVOŘIL SÁM SEBE".

Stáhněte si tuto prezentaci, prosíme, zde z přílohy, a pošlete ji každému, o kom si myslíte, že by ji měl vidět nebo ví o někom, kdo by ji měl vidět. Funguje v PowerPointu ve všech verzích 1997 až 2007.

Doteky Boží moudrosti Vám při sledování přejí autoři: PF a PK!

Geofyzika o nepevnosti pevnin a tím i o zázraku na nich žít

Václav Dostál

Abstrakt

Naše rodná planeta se skládá z jádra a pláště, na jehož povrchu je pevná kůra nevelké tloušťky. Tato kůra je rozdělena na nepravidelné „kry“ – zemské desky, které se po žhavém podkladu svrchního pláště „stěhují“. Poněvadž „plují“ různými směry a rychlostmi, tak se někde srážejí, jinde od sebe oddělují. V obou případech na těchto místech vznikají zemětřesní nebo tsunami a také někdy sopky. Co způsobilo, že se zemská kůra „rozpraskala“ na jednotlivé kontinentální a mořské desky? Jak se desky pohybují? Proč se pohybují právě takto? Na tyto otázky, po probrání nutných geofyzikálních pojmů, se snaží odpovědět právě tento článek.

Je dobré připomenout, že článek, doufám, zpochybňuje, i když spíše skromně, běžnou hypotézu o pozvolných posuvech kontinentů během mnoha miliard let a o příčině oněch posuvů. V jeho stati se vyskytují odborné pojmy a odborná fyzikální vysvětlení. Jsou však snad podána dostatečně srozumitelně. Trochu znalostí z geofyziky nikomu neublíží. Spíše naopak.

Udivující zkamenělina

Udivující zkamenělina
John D. Morris, Ph. D.
http://www.icr.org/i/pdf/af/af1002.pdf
(Části článku z Acts and Facts/únor 2010, vybral a přeložil Pavel Kábrt - 15. 4. 2010)

Udivující zkamenělina.jpg

Tento zvon byl nalezen v Západní Virginii (USA) v kusu uhlí, datovaném na 300 miliónů let.

Teze na podporu kreacionismu

Teze na podporu kreacionismu
Ing. Josef Potoček
(duben 2010)

Evoluční biolog a filozof Stanislav Komárek se svého času vyjádřil, že evoluční teorie „představuje biologický problém, kterému se asi dostalo největší publicity za lidskou historii“ (Vesmír č.6/1997). Časopis National Geographic označil loni1 Darwinův spis O původu druhů za „nejtřaskavější knihu v dějinách vědy“. Důvodem je, že tato teorie zasáhla do širokého spek-tra oborů lidské činnosti, a zejména, že se dotýká základních otázek našeho života. Tím se pro křesťany stává výzvou, aby se s ní se znalostí věci, a na biblickém základě, vyrovnali. Srozumitelnou, věcně správnou a biblicky odůvodněnou odpovědí na tuto výzvu se jeví kreacionismus, bez ohledu na negativní konotace, kterými je toto označení zatíženo.

    Tyto teze jsou pokusem o stručné vystižení podstaty problému.

Úspěšné předpovědi kreacionistů

Úspěšné předpovědi kreacionistů
(http://www.answersingenesis.org/get-answers/features/successful-predictions)
Přeložil M. H., 1/2010)

spěšné předpovědi kreacionistů.jpg

Po mnoho let studovali kreacionisté biblickou zvěst a svět kolem nás, aby porozuměli historii, kterou zaznamenává Boží slovo. Zatímco některé jejich teorie byly odloženy jako nepravdivé s tím, jak se objevovaly nové poznatky, jiné předpovědi byly velmi dobře potvrzeny. Zde je jen několik z těchto předpovědí a testů, které je potvrdily:

Customize This