Fakta pro stvoření

Texty podporující kreační teorii.

Bez výmluvy – svědectví homologií

Timothy R. Stout
(Z http://www.creationresearch.org/members-only/creation_matters/CM16%2003%... přeložil M. T. – 7/2011. Vyšlo v Creation Matters, ročník 16, číslo 3, květen/červen 2011)

„Oslavujte Pána. Neboť je dobré pět Bohu našemu chvály…Jeho myšlení obsáhnout nelze.“
(Žalm 147:1,5)

Existuje Bůh?

Připomínka jednoho článku

Tohle je Váš mozek v bajtech

David Coppedge

(Z http://www.creationresearch.org/members-only/creation_matters/CM16%2001%... přeložil M. T. – 3/2011)

Žijeme v době, kdy člověka z některých věcí jímá závrať. Některé nedávné články se pokouší kvantifikovat informační kapacitu oka, mozku i světa vůbec. Připraveni? Tak zapojte mozek.

Jedinečné schopnosti lidské ruky

Jedinečné schopnosti lidské ruky.jpg

Brian Thomas, M. S.

Článek uveřejněn 4. března 2011

(Z http://www.icr.org/article/6009/ přeložil M. T. – 3/2011)

Rytiny dinosaurů v indiánské kultuře Ica

ICA - Indiánská kultura - rytiny na andezitech.jpg

Odborné přednášky o genetickém kódu

Cyklus přednášek Společenského centra Londýnská 30, Praha 2. Videa jsou převzaty z TV HOPE.

Přednáší Prof. RNDr. Vladimír Král, DSc.

Víte, že se naše lidské geny liší jen o 0.1% a přesto jsme každý jiný? Jsme zajatci vlastní DNA? Je všechno zapsané v genech? Co můžeme ovlivnit a co už ne? Něco je nám dáno, např.: Ani při své hlavě nepřísahej, protože nemůžeš způsobit, aby ti jediný vlas zbělel nebo zčernal. (Mt 5:36) Jiné věci se vytváří, když reagujeme na podněty z ostatního světa. Raději si však prohlédněte videa.

Lev vegetarián, medvěd, tygr a hrůza z kuřat

Lev vegetarián, medvěd, tygr a hrůza z kuřat_1-lev.jpg

Lev vegetarián

David Catchpoole

(Z http://creation.com/the-lion-that-wouldnt-eat-meat přeložil M. T. - 2/2011)

Fosilie a voda na prvotní zemi - Krátké zprávy z AiG

KRÁTKÉ ZPRÁVY z AiG, 13. listopad 2010
Z AiG: http://www.answersingenesis.org/articles/2010/11/13/news-to-note-11132010
(Přeložil M. T. – 11/2010)

Druhý termodynamický zákon vylučuje evoluci

Dr. Thomas Seiler, Ph.D., Mnichovská univerzita*

(Z http://sites.google.com/site/scientificcritiqueofevolution/abstracts přeložil M. T. - 9/2010)

NÁSLEDUJE POUZE VÝŇATEK z článku a přednášky, prezentované na kongresu katolických vědců v listopadu 2009. Kongres měl název:
„Evoluce je z vědeckého hlediska nemožná“
9. listopadu 2009
Libera Università degli Studi San Pio V
Via Cristoforo Colombo, No. 200
Rome

Bez výmluvy – falešné předpoklady

Timothy R. Stout

Vydala společnost CRS v publikaci Creation Matters, ročník 15, číslo 4, červenec/srpen 2010)

(Z http://www.creationresearch.org/members-only/creation_matters/CM15%2004%... přeložil M. T. – 9/2010)

Poznámka editora:
Časopis Creation Matters vydává společnost Creation Research Society (CRS) USA, vedle svého hlavního časopisu Creation Research Society Quarterly (CRSQ). Název Creation Matters je zajímavý tím, že je dvojznačný: dá se přeložit jako "Záležitosti kolem stvoření", ale také "Na stvoření záleží". PK

Creation Matters.jpg

Customize This