Fakta pro stvoření

Texty podporující kreační teorii.

95 tezí proti evoluci

Vědecká kritika materialistické filozofieVědecká kritika materialistické filozofie

(Z http://www.0095.info/en/index_thesesen_95onesentencethesesagainste.html přeložil M. T. - 8/2012)

Kdyby šlo ukázat, že existuje nějaký složitý orgán, který nemohl vzniknout četnými postupnými malými modifikacemi, pak by se moje teorie absolutně zhroutila. (Charles Darwin)
Neexistuje natolik absurdní myšlenka, aby si ji lidé nepřivlastnili, podaří-li se je přesvědčit, že jde o všeobecně uznávanou pravdu. (Arthur Schopenhauer)
Ve skutečnosti si lidé kladou jen dvě otázky: jak to začalo a jak to skončí? (Stephen Hawking)
První doušek ze šálku přírodních věd vás přivede k ateizmu, ale na dně šálku čeká Bůh. (Werner Heisenberg)

Letucha se hodí na strom, ale ne ten evoluční

Letucha je sice dokonale přizpůsobena životu v korunovém patře pralesů, ale do evolučního „rodokmenu“ se prostě nehodí

David Catchpoole

(Z http://creation.com/colugo přeložil M. T. - 7/2012)

Creation MagazineCreation Magazine

NEČEKANÝ DŮKAZ

Jonathan Gray

(Kapitoly 11 až 13 z knihy Surprise Witness přeložil M. T. – 5/2012.)

CO SE SKUTEČNĚ STALO BĚHEM POTOPY
Krok za krokem

O autorovi
Jonathan Gray procestoval celý svět, aby shromáždil data o dávných záhadách. Jako nadšenec pro prehistorii prozkoumal četná archeologická naleziště a pronikl i do některých oblastí dosud prakticky neprobádaných, včetně částí horního toku Amazonky.

Předmluva Pavla Kábrta
Jen málo lidí si uvědomuje, do kterých všech oblastí našeho života dosahují chapadla prolhané teorie o evoluci naší minulosti a jak zcela falešný obraz o dějinách země tato obludná teorie vytvořila v myslích lidí. Píšu o tom v článku Darwinovi darebáci. Kromě všech těch prolhaných tvrzení o naší minulosti patří do škály darwinistických podfuků také uměle vytvořený šuplíček „Kuriozity, záhady, podvody“. Tam darwinista strčí každý nález, který se mu do evoluční fantazie nehodí. Ale pozor: nejde o žádný malý šuplíček, na množství těchto nepohodlných nálezů by nestačily ani sklady Ikey či Makra. Jsou tam zameteny tisíce různých nálezů v uhlí a vrstvách označovaných jako prekambrium až pliocén, všechny artefakty, stopy lidí a dinosaurů, spousty figurek, rytin a výrobků – to vše darwinisti strčí do obrovského skladu „kuriozit, záhad a podvodů“, aby to neohrozilo jejich zamilovanou teorii; a lidi, kteří o těchto nálezech píší, šoupnou do skupiny „šarlatánů“ (Däniken, Zillmer, Cremo, Thomson, Krušina, Gray atd.).

Ani já ani kreacionisté nepřijímáme mnohé názory a interpretace výše jmenovaných autorů, např. různé jejich dedukce o cizích civilizacích, které z jinak dobře zdokumentovaných věcí odvozují, nicméně to, co je v jejich práci a knihách nadmíru cenné, jsou ona holá data, tedy jasně doložené a zdokumentované nálezy a fakta z celého světa, která je třeba brát vážně při hledání pravdy o naší minulosti, a ne je zamést pod koberec, jak to dělá prolhaná evoluční parta. V tomto článku, který je výtažek tří kapitol z knihy Jonathana Graye Surprise Witness, je mnoho těchto důležitých nálezů uvedeno. Kdyby se v myšlení bezbožných lidí neujaly evoluční slátaniny a lži, tak by všechny tyto nálezy byly chápány jako prosté doklady o celosvětové potopě, která přibližně před čtyřmi tisíci třemi sty lety pohřbila předchozí vyspělou civilizaci i s jejich výrobky, výrobci a všemi stopami, včetně popotopních dokladů o životě lidí s dinosaury. Nejde tedy o žádné kuriozity či podvody. Kuriozitou je naopak evoluční teorie a podvodníky evolucionisté!
Důkladné pročtení následujícího textu a odvahu měnit svoje špatné názory přeje čtenářům
Pavel Kábrt

Bez výmluvy – reakce na svědectví

Timothy R. Stout

(Z http://www.creationresearch.org/members-only/creation_matters/CM16%2005%... přeložil M. T. – 12/2011.)

Často navštěvuji univerzitní areály, abych tam zdarma rozdal kreacionistickou literaturu. Posledně jsem byl jeden den na Purdueově univerzitě a druhý na Univerzitě státu Illinois. Jelikož zmíněnou aktivitu provozuji už celá léta, zvykl jsem si na skutečnost, že pokud si Pán dotyčného člověka nevybere, nezareaguje on či ona na předkládané důkazy, ať už jsou prezentovány sebepřesvědčivěji. Uvedu zde nyní dvě diametrálně odlišné odpovědi, jak jsem je zaregistroval při svých zmíněných návštěvách dvou univerzitních areálů.

Strava, zdraví a evoluce

Jerry Bergman Ph. D.

(Z http://jerrybergmanphd.com/articles/?p=178#more-178 přeložil M. T. – 11/2011. Článek vyšel na stránce Jerry Bergmana 6. listopadu 2011)

Poznámka:
Článek Strava, zdraví a evoluce od Jerry Bergmana sem nedávám jako návod, co jíst a co nejíst, ale pro jeho zajímavé souvislosti s ústředním tématem tohoto webu: stvoření nebo evoluce? Jsem zastáncem učení Krista a apoštolů, že to, co člověk, který v Krista uvěřil a jemu slouží, jí, není vůbec podstatné, a nemusí se věnovat výběru těch "správných potravin a pokrmů", protože mu "nic jedovatého neuškodí". Má však brát ohledy na "mdlé ve víře", kteří si toto nemyslí. PK

Regenerující žebra


Adam a ono „chybějící“ žebro

Carl Wieland

(Z http://creation.com/regenerating-ribs-adam-and-that-missing-rib přeložil M. T. - 9/2011)

Buněčné operace udivují, inspirují

Publikováno 16. července 2011
Autor neuveden

(Z http://crev.info/index.php/content/110716-cell_operations_amaze_inspire přeložil M. T. - 8/2011)

Neredukovatelná struktura života – autopoiéze

Alex Williams

(Z http://creation.com/lifes-irreducible-structure-part-1-Autopoiéze přeložil M. T. - 9/2011)

Evoluce: kreační mýtus naší kultury

David Buckna
2011

(Z http://www.trueorigin.org/evomyth01.asp přeložil M. T. - 8/2011)

Část 1

„V Číně můžeme kritizovat Darwina, nikoli však vládu. V Americe můžete kritizovat vládu, nikoli však Darwina.“ – čínský paleontolog
(Wall Street Journal, „Darwinova církev“, Phillip Johnson, 16. srpna 1999)

Evoluce-kreační mýtus naší kultury.jpg

Customize This