Fakta pro stvoření

Texty podporující kreační teorii.

"Téměř neuvěřitelná" buněčná složitost

(Z časopisu Creation 35(1) 2013 přeložil M. T. – 1/2013)

Lidstvo hloupne

**

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/7527/ přeložil Pavel Kábrt – 6/2013. Vyšlo na stránkách ICR 5. června 2013.)

Zelená energie – fotosyntéza

*
Boží sluneční elektrárny udivují chemiky
Jonathan Sarfati
(Vyšlo na stránkách CMI na adrese http://creation.com/green-power-photosynthesis. Přeložil Pavel Kábrt - 6/2013)

Proč psí tlapky na ledu nezmrznou

Speciální psí evoluce, zkameněliny se nezachovaly-commentary by PKSpeciální psí evoluce, zkameněliny se nezachovaly-commentary by PK

(Z časopisu Creation, Vol. 34, No. 4, 2012, přeložil M. T. – 10/2012, autor článku neuveden, informace dle: How dogs can walk on ice without freezing their paws, Physorg.com, 13 January 2012. Functional anatomy of the footpad vasculature of dogs: scaning electron microscopy of vascular corrosion casts, Veterinary Dermatology 22(6):475-481, 2011.)

Bez výmluvy-Svědectví šlemu z polévky

Timothy R. Stout

(Z Creation Matters, ročník 17, číslo 3, květen/červen 2012, strana 9 přeložil M. T. – 9/2012.)

Úžasně přilnavé gekoní tlapky „se vyvinuly 11krát“

(Z časopisu Creation, sv. 34, č. 4, 2012, přeložil M. T. – 10/2012, autor článku neuveden)

15 otázek na evolucionisty

Jen se evolucionistů ptejte!Jen se evolucionistů ptejte!

(Z http://creation.com/images/pdfs/flyers/15-questions-for-evolutionists-s.pdf přeložil M. T. - 6/2012)

Kdo je odpovědný za tenhle článek?

Tenhle článek připravila společnost Creation Ministries International (CMI) a zpřístupnila jednotlivým lidem i církvím, které chtějí pomáhat rozšiřovat povědomí o těchto velmi cenzurovaných informacích.

Kontakt: creation.com/contactus

CMI má kanceláře v Austrálii, Kanadě, na Novém Zélandu, v Singapuru, Jihoafrické republice, USA a Velké Británii.

Žádná inteligence není dovolena

Vyloučen: Žádná inteligence není povolena (2008) je dokumentární film, který režíroval Nathan Frankowski. Hostoval v něm Ben Stein [2] [3] . Film tvrdí, že hlavní proud vědy potlačuje svobodu akademiků, kteří se domnívají, že vidí důkaz inteligentního designu v přírodě a ty, kdož kritizují darwinistické důkazy. Podpora darwinovské evoluce a moderní evoluční syntéza jako klasické spiknutí nepouští Boha do vědeckých laboratoří a učeben. [4] [5]. Vědecká teorie evoluce je zobrazena ve filmu jako přispívající k fašismu, holocaustu, komunismu, ateismu a eugenice. [6] [7]. Tento film zachycuje inteligentní design jako hnutí motivované vědou spíše než náboženstvím, a to i když nepracuje s podrobnými definicemi ID hnutím užívaných výrazů nebo se nepokouší některé věci vysvětlit na vědecké úrovni. Řešení otázek neredukovatelné komplexity vyhozený vědec zkoumá jako politickou otázku. [8] [6] [9] [10]

Film Vyloučen měl premiéru již v 1052 kinech [11]. V červenci byl film znovu vydán a byla umožněna soukromá projekce. [12]

Obecně byly mediální reakce na film velmi nepříznivé. [7] [13] [14] Kladně film hodnotil v USA Křesťan dnes. [16] Americká asociace pro pokrok ve vědě popisuje film jako propagandu, jejímž cílem je zavedení náboženské myšlenky do škol. [17]

Náš server se naopak domnívá, že film byl vynikajícím způsobem velice objektivně zpracován, což potvrdil nebývalý zájem veřejnosti. Bohužel ČT jej v ČR ignoruje a do vysílání nezařadila.

Hlavní argumenty pro stvoření a proti evoluční teorii

Pavel Kábrt

Byl jsem nezávisle několika lidmi požádán, abych formuloval hlavní argumenty pro stvoření a proti evoluční teorii. Zde jsou:

Je pokrevní křížení vždy omezením genetické pestrosti?

(Z http://creation.com/inbreeding-genetic-variation přeložil M. T. - 5/2012. Vyšlo na stránkách CMI 29. dubna 2012.)

*

Customize This