Fakta pro stvoření

Texty podporující kreační teorii.

Příroda usvědčuje evolucionisty ze lží

(Z http://geodetective.wordpress.com/inventionsvsbiology/ přeložil a upravil Pavel Kábrt – 8/2014)

Otcem evoluční fantazie je neúcta k pravdě,
matkou hromada omylů.
Pavel Kábrt

16 kroků k vygenerování rozvinutého života

Historie života na Zemi má šestnáct mezníků. A všechny jsou zásadně důležité pro to, aby mohl vzniknout život vyspělý. Pravděpodobnost, že ke všem těmto krokům došlo tak, jak to vykládají materialisté, je v podstatě nulová. Tato nulová pravděpodobnost tedy nepočítá ani se vznikem života ani se vznikem myšlení a lidského ducha

Dr. Hugh Ross

(Z http://www.reasons.org/articles/16-steps-to-generating-advanced-life přeložil M. T. - 6/2014. Překlad stál 204 Kč. Článek vyšel na stránkách Reasons to believe 15. května 2014)

Jeden z vytyčených cílů těchto webových stránek:

Konec prznění biologie darwinistickou mytologií!

Bobři, vodní architekti

Denis Dreves

(Z http://creation.com/beavers přeložil M. T. - 5/2014. Překlad stál 221 Kč. Vyšlo na stránkách CMI 30. 4. 2014.)

Otcem evoluční fantazie je neúcta k pravdě,
matkou hromada omylů

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Když rozumný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor. Darwinisti popřou fakta!

Pavel Kábrt

Zpět k počátku

Vytvořeno z ilustrací na rgbstock.com, thegraphicsfairy.com a commons.wikimedia.org

Dominic Statham1

(Z http://creation.com/back-to-the-beginning přeložil M. T. - 3/2014. Překlad článku stál 448 Kč. Vyšlo na stránách CMI 1. března 2014.)

Děkuji každému, kdo pomáhá dosvědčovat Boží stvoření a jeho lásku bez darwinistických mýtů a evolucionistických slátanin!
Pavel Kábrt

Nečekaně býložravá zvířata—co to znamená?

Bodie Hodge

(Z http://www.answersingenesis.org/articles/2009/06/02/vegetarian-animals přeložil zdarma David Mašek - 2/2014. Vyšlo na stránkách AiG 2. června 2009.)

Děkuji každému, kdo pomáhá šířit Kristovo evangelium bez darwinistických slátanin a evolučních lží!
Pavel Kábrt

Evolucionisté pod lavinami nejen 14C

Pavel Kábrt

Největší vinu má ten, kdo nechce slyšet pravdu
Marcus Tullius Cicero (106-43 př. Kr.)

Naše mozky se scvrkávají

´Živý ozubený převod´ by mohl dohnat evolucionisty k šílenství

*

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/7711/ přeložil Pavel Kábrt – 10/2013. Článek vyšel 23. září 2013 na stránkách ICR.)

Oči medúzy čtyřhranky překvapují vědce

**

David Catchpoole

(Z časopisu Creation 35(1) 2013, str. 22, 23, přeložil M. T. – 1/2013)

Úžasná DNA

**

Don Batten

(Z časopisu Creation 35(1) 2013, str. 38, přeložil M. T. – 2/2013)

Customize This