Fakta pro stvoření

Texty podporující kreační teorii.

Mysl nad hmotou

Proč je myšlenka ‘na počátku nebyla žádná mysl’ nesmyslná?

10590-Knihovny_informac237Z http://creation.com/mind-over-matter přeložil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 1/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 12. listopadu 2015. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde.
CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů projektantů a bohů konstruktérů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
*******

Zásadní rozdíl mezi lidmi a zvířaty


Michael Egnor

Z http://www.evolutionnews.org/2015/11/the_fundamental_2100661.html
přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 11/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 5. listopadu 2015.

Zelené ostrůvky

Joachim Scheven

Fotografie Joachima Schevena, LEBENDIGE VORWELT Museum

Leaf_Lava

Z http://creation.com/green-islands přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 10/2015. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 21(2):56 v březnu 1999. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Evoluční teorie je ideologický hnůj, skládající se z bezpočtu báchorek plných omylů, lží a podvodů, který za 150 let svého prznění vědy nakydali Darwinovi darebáci na Boží klenoty stvořeného světa.
Pavel Kábrt

Stvoření je lepším vysvětlením

Proč je Bible nejlepším východiskem vědeckého zkoumání počátků

Z http://creation.com/creation-the-better-explanation přeložil M.T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 10/2015. Článek vyšel na stránkách CMI 3. září 2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořil žádný výbuch, atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost, a nabízí nám osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista.

*******

10460_STVO344EN205_-_EVOLUCE

Ilustrace: Caleb Salisbury

Podmořský monolit svědčí o geniální technické zručnosti

Brian Thomas, M. S.

Z http://www.icr.org/article/8952 přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 8/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 17. srpna 2015. ICR čili Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe. Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost, a nabízí nám osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista.

*******

Biologie proti evoluci

Naddimenzovaný projekt lidského těla a studie mimiky

Z http://creation.com/overdesign-in-humans-and-facial-expressions přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 6/2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Journal of Creation 28(1):98-103 v dubnu 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde.

Občas není jasné, co je to vlastně evoluční teorie. Zde je jedna srozumitelná definice:

Evoluční teorie je kupa lží, omylů, podvodů a směšných mýtů, kterou zločinná Darwinova parta za 150 let svého řádění ve vědě nakydala na Bohem stvořený svět.

Pavel Kábrt

Lehká chuťovka pro lori

Milovníci ptáků i akademici jsou v šoku a bezradní: místo své běžné vegetariánské stravy žerou lori mnohobarevní maso.


(Z http://creation.com/meat-eating-lorikeets přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 4/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel na stránkách CMI 14. dubna 2015]

Biologie popírá evoluci aneb tráva žere krávu

Joseph Mastropaolo, Ph.D.*
(Z http://www.icr.org/article/110/281 přeložil Pavel Kábrt - 3/2015.)

Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.
Evolucionista popře ta fakta!

Pavel Kábrt

Nadbytečné zásobování mozku krví ukazuje dobrou konstruktérskou schopnost

Dr. Eddy M. del Rio

(Z http://www.reasons.org/articles/redundant-blood-supply-to-the-brain-show... přeložil Pavel Kábrt - 10/2014. Článek spolupracujícího autora vyšel na stránkách Reasons to believe 22. září 2014.)

Když rozumný a slušný člověk pozná fakta, která popírají jeho názor, změní názor.
Evolucionista popře ta fakta a toho, kdo s tím přišel, začne nenávidět!

Pavel Kábrt

Customize This