Evoluce organizmů

Rozmanitosti přírody.

Bakteriální rezistence není evolucí

Je odolnost bakterií vůči antibiotikům vhodným příkladem evoluční změny?
Kevin Anderson, Ph. D.

(Is Bacterial Resistance to Antibiotics an Appropriate Example of Evolutionary Change?
Přeložil M. T., říjen 2007)
Tento článek vyšel poprvé v roč. 41, č. 4 časopisu Creation Research Society Quarterly, periodiku uznávaném ve vědeckém světě a vydávaném Společností pro výzkum stvoření.

V kostce

Evolucionisté často poukazují na vzrůst odolnosti vůči antibiotikům u bakterií jako na ukázku evoluční změny. Avšak molekulární analýza genetických událostí, jež vedou k odolnosti vůči antibiotikům, nepodporuje tuto všeobecnou domněnku. Mnoho bakterií se stane odolnými přijetím genů z plasmidů či transpozonů cestou horizontálního přenosu genů. Horizontální přenos však nevysvětluje původ odolných genů, jen jejich šíření mezi bakteriemi.

Na druhé straně mutace mohou sice možná vysvětlit původ odolnosti vůči antibiotikům ve světě bakterií, ale vyžadují takové mutační procesy, které jsou v rozporu s předpoklady evoluce. Takové mutace soustavně omezují či vylučují funkci transportních proteinů či porinů, slučivost vážící bílkoviny, aktivity enzymů, hnací sílu protonů či regulačních kontrolních systémů.

Achillova pata evoluce

Achillova pata evoluce

Všechno podle plánu – All by Design (Jonathan C. O´Quinn, D. P. M., M. S.)
(Evolution´s Achilles Heel)
Creation Matters , roč. 12, č. 6, listopad – prosinec 2007, str. 12, přeložil M. T. – 4/2008

Evolucionisté věří, že jak se raní předkové člověka vyvíjeli, přecházeli od chůze po čtyřech (kvadrapedální lokomoce) ke vzpřímené chůzi po dvou (bipední lokomoce). Za milióny let prý ranní hominidi získali schopnost běhat, což jim umožnilo přejít ze spíše býložravé na všežravou stravu, kterou praktikovali pozdější lidé v podobě honby.

Jednou z nejdůležitějších svalových skupin pro běh je komplex gastrocnemius-soleus čili triceps surae, která tvoří podstatnou část Achillovy šlachy. Ta je největší a nejsilnější šlachou v lidském těle, schopnou fungovat jako obrovská pružina, uchovávat a uvolňovat obrovské množství energie během běhu.

Výška lidí, přežít není ožít, krátery a voda

Výška lidí, přežít není ožít, krátery a voda
Pavel Kábrt

Prostata nebyla špatně navržena

Byla prostata špatně navržena?
(Was the Prostate Gland Poorly Designed?)
Jerry Bergman, Ph. D., (1)
CRSQ, roč. 44, č. 3 (zima 2008), str. 230-234

Inteligentní plán nebo darwinismus?

Inteligentní plán nebo darwinismus

Ing. Vladislav Běhal, DrSc


Mohu věřit na zázraky , ale ne na nepravděpodobné věci
G. K. Chesterton

Imunita, rudimenty a embryologie

Imunita, „rudimenty“ a embryologie
(Immunity, „Vestigial Organs“ and Embryology)

Harun Yahya (Adnar Oktan)

Evolucionisté vysvětlují živé fosilie

Evolucionisté vysvětlují živé fosilie
(Evolutionists Explain Living Fossils)
Creation Matters, roč. 12, č. 6 (listopad – prosinec 2007), str. 10, přeložil M. T. – 3/2008

Původ rostlin

Původ rostlin
(The Origin of Plants)
Harun Yahya
http://www.signsofcreation.com/refuted_12.htm
Přeložil M. T. – únor 2008

Customize This