Evoluce organizmů

Rozmanitosti přírody.

Zkamenělý hmyz svědčí o nulové evoluční změně a rychlém pohřbení!


Zkamenělý hmyz svědčí o nulové evoluční změně a rychlém pohřbení!

(Z http://creation.com/mating-fossilized-insects přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 6/2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 28(1):8-9 v dubnu 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistické víře, že svět se stvořil sám. Cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od evolucionistických báchorek, lží a smyšlených neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale milující Bůh, který nám nabízí osvobození z této ateistické pavědecké hlouposti, ze hříchu a smrti ve svém synu, Ježíši Kristu.)

Evoluce: jen změna v četnosti alel?

stockxpert.com

eyes-2

(Z http://creation.com/evolution-allele-frequencies přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 7/2015. Článek vyšel na stránkách CMI koncem června 2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com.)

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie. Od dubna 2015 pracuje několik překladatelů na překladu knihy Achillovy paty evoluce a doufáme, že Bůh dá, aby vyšla ještě tento rok i s DVD.

Pavel Kábrt

A jako Aardvark aneb hrabáč kapský

Můžete zkřížit prase, krysu, osla a mravenečníka?

Photo: ©iStock.com/mason01

aardvark-digging

(Z http://creation.com/aardvark přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 6/2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 36(2):28-31 v dubnu 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistické víře, že svět se stvořil sám. Cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od evolucionistických báchorek, lží a smyšlených materialistických bohů-stvořitelů.)

Další důkazy, že Australopithecus byl vymřelým lidoopem

Michael J. Oard

10208-Dal353237_d367kazy__382e_Australopithecus_je_jen_vym345el253_lidoop

(Z http://creation.com/more-evidence-australopithecus-an-extinct-ape přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 6/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 27(2):14-14 v srpnu 2013. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistické víře, že svět se stvořil sám. Cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od evolucionistických báchorek, lží a smyšlených materialistických bohů-stvořitelů.)

Hlavy nebo ocasy: problém vývoje stavebních plánů těl zvířat

Ann Gauger

(Z http://www.evolutionnews.org/2015/05/heads_or_tails096081.html přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 5/2015. Článek vyšel na stránkách Evoluční novinky 15. května 2015.)

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.
Pavel Kábrt

Haterie novozélandská - jen v mezích svého druhu!

wikimedia.org

tuatara

(Z http://creation.com/tuatara-kind přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 5/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 9(3):18 v červnu 1987. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistické víře, že svět stvořil sám sebe. Cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od evolucionistických báchorek, lží a smyšlených materialistických ´bohů stvořitelů´.)

Padají panny, evoluce vítězí – padají orli, stvoření prohrává?

Brian Thomas, M.S.

(Z http://www.icr.org/article/8670 přeložil Pavel Kábrt - 3/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 23. března 2015.)

Co je to evoluční teorie?
Je to hromada lží, omylů a výmyslů, kterou parta bájetvorců nakupila na Bohem stvořený diamant života.

Už víte, proč evoluční partu nazývám prolhanými lháři? Pokud ne, přečtěte si následující článek.

Pavel Kábrt

Pavouci byli vždy pavouci

Frank Sherwin, M.A.

(Z http://www.icr.org/article/8656 přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 3/2015. Článek vyšel na stránkách ICR 19. března 2015.)

Když rozumný a slušný člověk narazí na fakta, která popírají jeho dosavadní názor, fakta si ověří, a když se jejich pravdivost potvrdí, svůj názor změní.
Zanícený evolucionista reaguje jinak: ta fakta okamžitě zadupe a toho člověka, který s tím přišel, začne nenávidět, vysmívat se mu a pronásledovat ho!

Pavel Kábrt

Živé zkameněliny - mocný argument pro stvoření

Don Batten hovoří s Dr. Carl Wernerem, autorem knihy Živé zkameněliny (Evoluce: Grandiózní experiment, sv. 2)

(Z http://creation.com/werner-living-fossils přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 2/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopise Creation 33(2):20-23 v dubnu 2011. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde.)

10029-381iv233_zkamen283liny_-_mocn253_argument_pro_stvo345en237__Czech_

Dr. Werner získal vysokoškolský diplom na univerzitě v Missouri v oboru biologie s vyznamenáním (summa cum laude). Ve věku 23 let získal doktorát medicíny a vykonává praxi pohotovostního lékaře v St Louis.

Společná evoluční historie, nebo společný plán?


Je evoluce pravdivá? Takováhle je její logika (druhý článek níže)

Ann Gauger

Nová studie Biologického institutu: „Enzymové rodiny“ – Společná evoluční historie, nebo společný plán?“

(Z http://www.evolutionnews.org/2015/01/happy_new_year092291.html přeložil Pavel Kábrt - 2/2015. Článek v angličtině vyšel též 1. ledna 2015 zde.)

Customize This