Důsledky evoluční teorie

Tragické následky evolučního myšlení na 20. století i do současnosti.

Hybridizace lidí s lidoopy: Neúspěšný pokus dokázat darwinizmus

Hybridizace lidí s lidoopy: Neúspěšný pokus dokázat darwinizmus
Jerry Bergman, Ph.D.
(Přeložil M. T. z časopisu Acts&Facts, roč. 38, č. 5, str. 12-13).
http://www.icr.org/i/pdf/af/af0905.pdf

Ilja Ivanov (1870-1932) byl předním biologem, který dosáhl značný úspěch na poli umělé inseminace koní i jiných zvířat. Muž zvaný „jeden z největších odborníků na umělé oplodnění“ (1) získal svůj doktorát na charkovské univerzitě roku 1896 a roku 1907 se stal profesorem zoologie. Jeho techniky umělé inseminace byly tak úspěšné, že byl s to oplodnit až 500 klisen semenem jediného hřebce.

Test evolucionismu aneb poznáte je po ovoci

Test evolucionismu aneb poznáte je po ovoci

Dr. Peter Masters, pastor Metropolitan Tabernacle, Londýn
Zápas o duši, září 1997 (č. 53) - Přeložila M. S. -

Během posledních několika desetiletí zaznamenal kreacionismus významný vzestup, nicméně, pokud vím, na celém světě ve vzdělávací, vědecké a politické sféře evolucionismus stále dominuje.
Jako reakce na vzestup kreacionismu byly v posledních dvaceti letech vydány desítky knih, které tento pohled kritizují a obhajují víru v evoluci. Rád bych na úvod citoval dr. Douglase Futuyumu, autora jedné z těchto knih. S mnoha jeho názory nesouhlasím, ale tento konkrétní výrok platí. Říká: "Kreace a evoluce naprosto vyčerpávají všechna možná vysvětlení vzniku živých organismů. Buďto se živé organismy objevily na zemi plně vyvinuty, anebo ne. Pokud ne, pak se musely vyvinout z již dříve existujícího druhu nějakým procesem modifikace. Pokud se tu objevily v plně vyvinutém stavu, musela je stvořit nějaká všemocná inteligence."

Jedny narozeniny, dvě různá dědictví

Jedny narozeniny, dva odkazy

Beth Mullová
výkonný editor
(One Birthday, Two Legacies)
Acts and Facts, roč. 37, č. 2 (únor 2008), str. 8
(http://www.icr.org/article/3653/)
Přeložil M. T. – 3/2008
Tento článek se vztahuje k 199. oslavám Darwinových narozenin v USA i jinde ve světě

12. února 1809 se narodily dvě děti, z nichž každé zanechalo ve světě hlubokou stopu- stopu, která nepoznamenala jen lidi ve své době, ale má téměř nezměřitelný účinek i dnes. Dílo obou osobností si tento měsíc připomínáme, ale jejich odkazy nemohly být rozdílnější.

Evoluce a koncentráky

Není to žádná náhoda, že tak velké prolévání lidské krve ve 20. století časově harmonuje s rozšířením evoluční pohádky ve společnosti. Tvůrci gulagů, koncentráků a plynových komor měli už v té době virus Darwinovy fantazie pevně inkubován ve svých mozcích a nemoc ateismu nabírala rozměrů epidemie. V roce 2005 jsme si připomínali 60. výročí osvobození nacistického koncentračního tábora v polské Osvětimi. Ze všech stran zaznívaly apely, že něco takového se už nesmí nikdy opakovat. O skutečných příčinách tohoto lidského pominutí mysli však ani slůvko. Jak mohly kulturní národy podlehnout tolika ideologickým nesmyslům a následnému běsnění? Co se to s těmi mozky vlastně stalo? Příčiny jsou zcela prosté, ale jejich publikování je velmi neoblíbené.

Darwinovo krvavé dědictví evoluce

Darwinův vliv – krvavé dědictví evoluce
Raymond Hall
Přeložil M. T. – 7/2008

Zde je tento článek v angličtině:
http://creationontheweb.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1914
Zde je tento článek v polštině:
http://creationontheweb.com/content/view/4601
Zde je tento článek v rumunštině:
http://creationontheweb.com/content/view/4809
Zde je tento článek v ruštině:
http://creationontheweb.com/content/view/4578

Polsko bylo tehdy ještě za Železnou oponou. Bylo to v létě 1972, a cestoval jsem do téhle země s kolegy studenty. Náš terciářský kurz zahrnoval marxismus a chtěli jsme vidět něco z jeho důsledků v praxi.

Když jsem cestou překračoval hranice Východního Německa, cítil jsem cosi jako vzrušení; nikdy předtím jsem nepronikl za „berlínskou zeď“. Ze „země nikoho“ i ošklivého opevnění státu-kriminálu oddělujícího Východní Německo od Západního mě mrazilo. Ještě větší mráz na mne dýchl v koncentračním táboře Osvětim v jižním Polsku. Viděl jsem haldy vlasů, brýlí i zubů, plynové komory, kde byly nemilosrdně zahubeny tisíce obětí. Bylo to v létě, ale ptáci nezpívali. Ve vzduchu byla cítit smrt. Polský chlapec, který nám dělal průvodce, šeptal: „V tomhle táboře zemřeli mí prarodiče. Je mou povinností sdělovat lidem, co se zde dělo.“

Darwinova bomba

David Treybig
(Collateral Damage – The Darwin Bomb, z časopisu Good News, roč. 12, č. 5, září – říjen 2007, str. 30 – 31, přeložil M. T. v listopadu 2007).

Co se může momentálně zdát jako dobrá myšlenka, to se v delším časovém horizontu vždy jako dobré neukáže. To je určitě případ teorie evoluce Charlese Darwina.

Když Charles Darwin začínal formulovat svou evoluční teorii, patrně ho nikdy nenapadlo, že způsobí lidstvu zármutek či že zhorší jeho poměry. A on zatím chtěl posunout hranice vědeckého poznání. Prostřednictvím své evoluční teorie nabídl vysvětlení toho, jak mohl život vzniknout bez Božího zásahu. Šlo o revoluční myšlenku, jež měla svůj obrovský dopad daleko za hranicemi vědy.

To, co Darwin nabídl vědeckému světu roku 1859 ve své knize Původ druhů, vyvrcholilo v obrovskou tragedii s nepředvídanými důsledky. A je smutné, že jen málo jedinců v celé společnosti si dovedlo představit dalekosáhlý vliv jeho zásadní myšlenky. Jako bomba tříštící nevinné ticho nepřestávají, rázové vlny odstartované Darwinovou domněnkou, houževnatě bičovat společnost .

Darwinismus: bezúčelné přežívání

autor: Jerry Bergman
Jerry Bergman, Ph. D., je profesorem biologie na Northwest State College v Ohiu

(Acts et Facts, roč. 36, č. 11, listopad 2007, str. 10-12, přeložil M. T., 11/2007)
http://www.icr.org/article/3513/

Lidé se vždy ptali na smysl života…život nemá vyšší cíl než opakovat reprodukci DNA…život nemá plán, účel, není v něm žádné zlo ani dobro, nic než slepá nemilosrdná lhostejnost (1). Richard Dawkins

Evoluce je „ošidně jednoduchá, a přece nesmírně hluboká ve svých důsledcích“ (2), z nichž prvním je fakt, že živí tvorové „se liší jeden od druhého, a tyhle variace vznikají náhodou bez plánu či účelu“ (3). Evoluce musí být bez plánu či účelu, protože jejím ústředním principem je přírodní výběr nejschopnějšího produkovaný náhodnými chybami v kopírování zvanými mutace.

Bioetici a Obama se shodují-infanticida by měla být legální

„Bioetici“ a Obama se shodují: infanticida by měla být legální
Lita Cosnerová

Článek je z Creation Ministries International, byl vydán 2. 6. 2008, přeložil M. T. – 7/2008

Darwinovské lékařství - předpis pro nezdar

Darwinovské lékařství: Předpis pro nezdar
Randy J. Guliuzza, P. E., M. D.*
(Přeložil M. T. z časopisu Acts & Facts, roč. 38, č. 2, únor 2009, str. 32-33).

Morálka ve víru nesnází

Nová definice morálky: Proč nás hrozí pohltit vír nesnází
John Ross Schroeder

(Redifining Morality: Why a Torrent of Trouble Threatens to Engulf Us)

Customize This