Důsledky evoluční teorie

Tragické následky evolučního myšlení na 20. století i do současnosti.

Darwinův rozkladný vliv na literaturu i společnost jako celek

Zhodnocení Odpadlíka—Muži, kteří zničili západní křesťanství od Kevina Swansona


Generations with Vision, Parker, CO, 2013

book-cover

Recenze od

Z http://creation.com/apostate-the-men-who-destroyed-the-christian-west-re... přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 10/2016. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 28(3):30-34 v prosinci 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
*******

Pět ateistických zázraků

(neboli materialisté věří na kouzla)Z http://creation.com/five-atheist-miracles přeložil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 4/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 21. dubna 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Jak se to mohlo u čerta stát, že si lidstvo nechalo před 150ti lety ukrást celé své dějiny jedním viktoriánským, psychicky nemocným a prolhaným bohoslovcem? Dějiny ověřované společností po tisíciletí, potvrzené pečlivými zápisky mnoha pravdomluvných svědků, dlouhodobým pozorováním přírody, zkušeností i vědou - toto vše lidé zahodili a dovolili partě prolhaných darwinistických darebáků nahradit to neuvěřitelnými báchorkami a nevědeckými nesmysly! Neříká se tomu davové šílenství, když společnost zamění pravdu za lež, historickou vědu za bezbřehou fantazii, Kristův charakter za evolucionistické myšlenkové zvratky o sobeckých genech a ideálech věčného boje o život, kde se adorují nejvýkonnější samci? Žaludek se mi zvedá, když vidím, jaké vylhané hrůzy učí děti na školách o původu světa a smyslu a hodnotě lidského života. Hanba! >
Pavel Kábrt

*******

Hitler a darwinistický pohled nacistů na svět

Jerry Bergman, Ph.D.

Předmluva Kitty Foth-Regner:
Jak eugenické křižácké tažení nacistů za nadvládu jediné super rasy způsobilo největší holocaust v dějinách světa.

Úvodní kapitolu "00" z anglického originálu knihy "HITLER AND THE NAZI DARWINIAN WORLDVIEW" s povolením autora knihy, doktora Jerry Bergmana, přeložil Pavel Kábrt - 2/2016.

Dr. Bergman mi tuto svoji knihu zaslal z USA v únoru 2016 a povolil mi ji přeložit a publikovat v češtině na tomto webu i dát k ní hodnocení na Amazonu. Velmi mu za toto jeho veliké a velmi potřebné dílo děkuji. Chtěl bych na tento web dát alespoň některou část z této knihy, jak mi drahý Bůh dovolí. Upozorňuji na předchozí knihu doktora Bergmana, jejíž části už zde v češtině jsou: Temná stránka Charlese Darwina. Na těchto webových stránkách najdete k této bolestné tematice, jak Darwinovo hlupácké protivědecké učení spoluzavinilo milióny vražd a vyhlazování celých etnik, řadu dalších článků i videí v sekci "Důsledky evoluční ideologie".

Od Darwina k Hitlerovi

Nejnovější ´vysvětlení´ kambrické exploze je jen propaganda

Z http://evolutionnews.org/2015/10/latest_cambrian099981.html přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – 10/2015, /pavelkabrt@seznam.cz/. Autor neuveden. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 9. října 2015. Webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky ID – inteligentního designu v přírodě. Nepatří tedy k tzv. fundamentálním kreacionistům čili kreacionistům „mladé Země“. Protože se však naše stránky kreacionismus.cz zabývají všemi informacemi o vědeckém výzkumu z různých oblastí Božího stvoření, v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe, některé články z ID zde občas uvádíme.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
Pavel Kábrt

*******

Spojení Darwin-Trockij

Barry Woolley

Z http://creation.com/darwin-trotsky-connection přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 6/2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 23(2):54-55 v březnu 2001. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů. Svět nestvořily atomy, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let zaplavuje a terorizuje lidskou společnost, a nabízí nám osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista.
*******

Další evoluční předpověď selhala

Dr. Jay L. Wile

(Z http://blog.drwile.com/?p=6828 přeložil Pavel Kábrt - 10/2015. Článek vyšel na stránkách Proslogion 12. ledna 2012, kde jsou uvedeny i další falešné evoluční předpovědi. Doporučuji přečíst si též komentáře pod článkem, podobnost s diskuzemi na tomto webu je "čistě evolučně náhodná".)

Chirurgie prováděná pod vlivem evolučního myšlení

hovoří s dětským chirurgem Dr. Rossem Pettigrewem

(Z http://creation.com/performing-surgery-upon-evolutionary-thinking-interv... přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 4/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopise Creation 29(3): 46-48 v červnu 2007. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde.)

Ross Pettigrew získal svoji kvalifikaci na Novém Zélandu ve městě Christchurch. Ve své kariéře byl docentem na lékařské škole Univerzity Otago (Nový Zéland) a chirurgem konzultantem v nemocnici Dunedin, kde prováděl nutriční výzkum a chirurgický audit. Má na starosti většinu chirurgických zákroků na dětech v nemocnici ve městě Dunedin, což zahrnuje také operace novorozenců. Dr. Pettigrew má stále funkci docenta na univerzitě Otago [administrativní oblast Nového Zélandu] a má soukromou praxi operatéra v nemocnici Mercy v Dunedinu.

***

Ateismus potřebuje evoluci

Je evoluce ´dítětem´ faktů?


(Z http://creation.com/atheism-needs-evolution přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 3/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel na stránkách CMI 1. ledna 2015.)

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.

Pavel Kábrt

10049-Ateismus_pot345ebuje_evoluci

Sebepotvrzující syndrom je ve vědách o Zemi všudypřítomný

Michael J Oard

(Z http://creation.com/reinforcement-syndrome-in-earth-sciences přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 2/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopise Journal of Creation 27(3):13-16 v prosinci 2013. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde.)

Customize This