Darwinovy omyly

Seznam myšlenek, ve kterých Charles Darwin chyboval.

Mucholapka podivná oddarwinizována

(Publikováno na stránkách Creation-Evolution Headlines 12. září 2011, autor neuveden, z http://crev.info/index.php/content/110912-venus_flytrap_de_darwinized přeložil M. T. - 10/2011.)

Štítky:

Ariadnina nit

Hugh Owen
(Z http://www.kolbecenter.org/index.php?option=com_content&view=article&id=... přeložil M. T. – 9/2011. Publikováno 11. prosince 2010.)

Ariadnina nit: sedimentologie a zhroucení evoluční teorie

Štítky:

Které kořisti dávají predátoři přednost?


E. Norbert Smith

(Z http://creation.com/which-prey-do-predators-eat přeložil M. T. - 10/2011. Vydalo CMI.)

Štítky:

Vývoj Darwinismu

Představujeme vám jedenácté číslo kreacionistické přílohy časopisu Život v Kristu.
Více o časopisu naleznete zde.

Štítky:

Darwin jako historický mezník své doby

Představujeme vám sedmé číslo kreacionistické přílohy časopisu Život v Kristu.
Více o časopisu naleznete zde

Štítky:

Pokusy, jak vznikají vrstvy, nepotvrzují evoluční teorii

Guy Berthault, Meulan, Francie*

(Z http://sites.google.com/site/scientificcritiqueofevolution/abstracts přeložil M. T. - 9/2010)

NÁSLEDUJE POUZE VÝŇATEK z článku a přednášky, prezentované na kongresu katolických vědců v listopadu 2009. Kongres měl název:
„Evoluce je z vědeckého hlediska nemožná“
9. listopadu 2009
Libera Università degli Studi San Pio V
Via Cristoforo Colombo, No. 200
Rome

Štítky:

Opačně napojená sítnice je „optimální strukturou“: nový objev v oku opět popírá Dawkinsovy názory

Jonathan Sarfati

(Z http://creation.com/mueller-cells-backwardly-wired-retina-v-dawkins přeložil M. T. - 6/2010)

Zveřejněno: 27. května 2010

Ve stručnosti

Loni, v roce dvoustého výročí Darwinova narození, napsal jeho nejvýznačnější obhájce a fanatický odpůrce náboženství Richard Dawkins novou knihu Největší show na Zemi: Svědectví o evoluci. Ironií přitom je, že v ní o všech svých dřívějších knihách velebících evoluci píše:

„Když jsem se ohlížel za těmito knihami, uvědomil jsem si, že v žádné z nich jasně nevysvětluji důkazy pro evoluci a že musím tento nedostatek odstranit.“

Jedním z jeho oblíbených příkladů, který uvádí ve svých knihách celá desetiletí, je údajně opačně napojená sítnice, prý tedy doklad špatné konstrukce. Nejprve zde krátce zopakujeme naši kritiku Dawkinsova názoru uvedenou v Největší podvod na světě?, ve které ukazujeme, že ani na tehdejší úrovni poznatků neměl pravdu. Poté budeme referovat o novém objevu svědčícím nezvratně o tom, že ona údajně podřadná konstrukce je ve skutečnosti skvělá, protože činí obraz v oku ostřejším a umožňuje lépe rozlišovat barvy.

Štítky:

Náboženství vzniklo evolucí sebeovládání

Náboženství vzniklo evolucí sebeovládání
Datum vydání: 1. 1. 2009
Zdroj: http://creationsafaris.com/crev200901.htm#20090115a:
Přeložil Ing. Ivo Kraus, prosinec 2009

Jeden psycholog přišel s novou teorií, jak se náboženství vyvinulo. Vyvinulo se prý proto, aby lidé měli více sebeovládání.

Náboženství vzniklo evolucí sebeovládání.jpg

Štítky:

Ovce Ancon: jen další ztrátová mutace

Ovce Ancon: jen další ztrátová mutace
Jerry Bergman
(Ancon sheep: just another loss mutation)
(Z http://creation.com/ancon-sheep-just-another-loss-mutation přeložil M. T. - 1/2008)

Ovce Ancon.jpg

Mnoho příkladů mutací, jež produkují změny fenotypu, jsou „mutacemi ztrátovými“, kdy mutace způsobí ztrátu struktury. Ztrátové mutace, jež vyústí do nefunkční bílkoviny či struktury, mohou být přínosné, pokud ztráta funkční bílkoviny či znetvoření organizmus nějak zvýhodňují (nebo, daleko častěji, zvýhodňují lidi – jako v případě ztráty semen v ovoci, což vede k vytvoření ovoce bez peciček výhodného pro lidi).

Štítky:
Customize This