Celosvětová potopa

Globální potopa za dnů Noe, zkameněliny, sedimenty, zajímavé nálezy.

Rychlá skála

Neočekávaná aplikace receptu na tvrdou skálu

Z http://creation.com/rapid-rock přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 4/2017. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 24(2):38-39 v březnu 2002. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
Grand Canyon

Wikimedia Commons/Tobias Alt

Mizící obr


vanishing-giant


Z http://creation.com/the-vanishing-giant přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 1/2017. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 24(4):56 v září 2002. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní služba stvoření/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Tisíce vědců se dnes zabývají rozšiřováním přírodovědeckých faktů o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

*****************************************

Inženýr se vrací zpět do školy

Don Batten hovoří s geologem Dr. Tas Walkerem

Z http://creation.com/engineer-goes-back-to-school přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 8/2016. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 30(2):45-47 v březnu 2008. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Podmořské nálezy jsou důkazem potopy

potopa

V historii ale i dnes byl biblický popis událostí potopy brán jako pohádka, legenda, která se nedá doložit. Dnes je ale historicita potvrzena mnoha fakty, viz. např.

Darwinovy tragické omyly-Celosvětová potopa

Dávné civilizace a moderní člověk

Redakční poznámka: Časopis Creation [Stvoření] je vydáván bez přestávky od roku 1978. Z toho důvodu občas publikujeme některé starší, ale zajímavé články z našeho archivu. Tento článek k takovým patří. Pro získání těch nejaktuálnějších poznatků za účelem výuky a sdílení informací doporučujeme našim čtenářům, aby si k takovému staršímu článku ještě vyhledali články novější, navrhované dole v sekci Podobné články a pro další četbu v angličtině.

Byly dávné kultury pokročilejší víc než mnoho evolucionistů věří?

David Criswell

Z http://creation.com/ancient-civilizations-and-modern-man přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 6/2016. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 17(2):40-43 v březnu 1995. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Co je tedy opravdu zabilo?

Jonathan Gray

Z osobní korespondence přeložil Pavel Kábrt - 5/2016. Viz též webové stránky Jonathana Graye www.beforeus.com.

Vědci se ptají: A proč ne celosvětová potopa?

Záhada podmořské cesty "Bimini road"

Záhada podmořské cesty poblíž severního ostrova Bimini poblíž Baham, tedy nedaleko Miami (stát Florida, USA).

Roklina Glen Helen v Austrálii

Jak vznikla?Z http://creation.com/glen-helen-gorge-australia přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 4/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 7. dubna 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

glen-helen-gorge

Vodní soutěska /průlomové údolí/ skrz Glen Helen Gorge.

Customize This