Bible, křesťanství, náboženství

Biblické poselství, rozbory.

Král nechal zmrskat do krve svoji matku

,,Slovo k hodině“

Co je kříž pro Boha a pro nás ?
Václav Lamr

Můžete věřit Bibli?

Můžete věřit Bibli?

Scott Ashley
(Can You Believe the Bible?)
(Z časopisu The Good News, roč. 12, č. 4, červenec – srpen 2007, str. 20-23, přeložil M. T.).

Ach, ti věřící


Ach, ti věřící... !

Stvoření člověka

Bible

"On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření. Jím bylo stvořeno všechno, co je na nebi i na zemi, věci viditelné i neviditelné, jak trůny, tak panství, jak vlády, tak mocnosti - všechno je stvořeno skrze něj a pro něj. A on je přede vším a jím všechno stojí.!" (Kolosenským 1:15-17)

Customize This