Bible, křesťanství, náboženství

Biblické poselství, rozbory.

Stvoření versus evoluce

Představujeme vám první číslo kreacionistické přílohy časopisu Život v Kristu.
Více o časopisu naleznete zde

„Evoluce je nedokázaná a nedokazatelná, věříme jí proto, že jediná druhá možnost je specielní stvoření, a to je nemyslitelné.“ (sir Arthur KEITH)

Když přijde na původ života na Zemi, jsou zde jen dvě možnosti: stvoření nebo spontánní plození (evoluce). Není žádná třetí možnost. Spontánní plození bylo popřeno před 100 lety, ale to nás vede jen k jednomu dalšímu závěru: nadpřirozené stvoření. My to nemůžeme přijmout z filozofických důvodů (osobní důvody); a tak volíme víru v nemožné: že život povstal spontánně náhodou.“ (George Wald)

Berešit a Noah 2010 - židovské výklady v křesťanském kontextu

Berešit: Gn 1:1-6:8; Hf: Iz 42:5-43:10; Text z Nové smlouvy: Jan 1:1-3, Heb 4:3-4
Noah: Gn 6:9 – 11:32; Haftara: Iz 54:1-55:5; Nová smlouva: Mt 24:36-44

Tento výklad Písma je součástí cyklu, který na základě různých křesťanských a židovských zdrojů připravuje pro ICEJ Mojmír Kallus. Více na www.icej.cz/ceska_pobocka/strom_zivota.php

Odpověď na obvinění, že Bible je rozporná: skládání mozaiky do celkového obrazu

James J. S. Johnson, J. D., Th. D. (*)

(Z http://www.icr.org/article/5480/ přeložil M. T. – 7/2010)

Odpověď na obvinění, že Bible je rozporná.jpg

Neprokazuje egyptská chronologie, že Bible je nespolehlivá?

Nová kniha odpovědí 2
Kapitola 24: Neprokazuje egyptská chronologie, že Bible je nespolehlivá?

Dr. Elizabeth Mitchell

22. července 2010

(Z http://www.answersingenesis.org/articles/nab2/doesnt-egyptian-chronology... přeložil Pavel Kábrt - 7/2010 – pro jména a odkazy použita Kralická Bible)
Vybráno z Nové knihy odpovědí 2:

Neprokazuje egyptská chronologie, že Bible je nespolehlivá_1-Kniha Answers 2.jpg

Tuto knihu (pouze anglické vydání z r. 2008) možno objednat za 12 dolarů zde: http://www.answersingenesis.org/PublicStore/product/NEW-Answers-Book-2-T...

Egyptologie, od které se původně očekávalo, že podpoří historii zaznamenanou ve Starém zákoně, vypracovala chronologii popírající Bibli. Tato tzv. Konvenční egyptská chronologie datuje pyramidy před Noemovu potopu; což není možné, protože pyramidy by nikdy celosvětové potopě neodolaly. A když použijeme Konvenční egyptskou chronologii k hodnocení archeologických nálezů, důležité momenty v historii, jako je třeba hromadný odchod hebrejů /Izraelitů/ z Egypta, se zdají být bez historické opory. Tyto nesrovnalosti mezi Konvenční egyptskou chronologií a Biblí jsou používány k útokům na biblickou historickou přesnost. Jenže bychom měli místo jednoduchého předpokladu, že egyptská chronologie je přesná a je třeba změnit tu biblickou, pečlivě prověřit egyptskou konvenční chronologii, zda je tak spolehlivá, jak někteří tvrdí.

Hledání života po životě

Pořad TV Hope z cyklu Hledání Pravdy
http://www.hopetv.cz/porady/serialy/hledani-15.html

Duchovní svět

Bible, Lukáš 17:20- 21
Křesťanské vyučování (orig. Vyučování shůry)
Autor: Filip Savočka, Církev Spasení (Salvation Church), Kyjev, Ukrajina

Máte-li zájem studovat dále, klikněte na stránky Křesťanského vyučování

Parašoty

Tyto výklady Písma jsou součástí cyklu, který na základě různých křesťanských a židovských zdrojů připravuje pro ICEJ Mojmír Kallus. Více na www.icej.cz/ceska_pobocka/strom_zivota.php

Noah - židovské výklady v křesťanském kontextu

Gn 6:9 – 11:32; Haftara: Iz 54:1-55:5; Nová smlouva: Mt 24:36-44

Tento výklad Písma je součástí cyklu, který na základě různých křesťanských a židovských zdrojů připravuje pro ICEJ Mojmír Kallus. Více na www.icej.cz/ceska_pobocka/strom_zivota.php

Berešit - židovské výklady v křesťanském kontextu

Berešit, TO 1 / 10 - 5770, Gn 1:1-6:8, Hf: Iz 42:5-43:10, Text z Nové smlouvy: Jan 1:1-3, Heb 4:3-4

Tento výklad Písma je součástí cyklu, který na základě různých křesťanských a židovských zdrojů připravuje pro ICEJ Mojmír Kallus. Více na www.icej.cz/ceska_pobocka/strom_zivota.php

Křestanské náhledy na stvoření

Připravil jsem si pro vás stručné vyučování na téma – stvoření světa.

Customize This