Bible, křesťanství, náboženství

Biblické poselství, rozbory.

Levonorgestrel a šesté přikázání

Tento článek zohledňuje jak věroučnou, tak vědeckou pozici v pohledu na přikázání nezabiješ. Je to v podstatě apologetika před uvedením léku Postinor, který je od listopadu loňského roku v lékárnách k volnému prodeji, bez lékařského předpisu.

Informace o autorovi článku, kterým je Aleš Franc:

Vzdělání
Obory technologická farmacie, všeobecná farmacie, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové. Dizertace v oboru „Technologie léků – galenická farmacie“ Farmaceutická fakulta VFU v Brně. Obor husitská teologie, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Obor evangelikální teologie a misie, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici.

Zaměstnání
Od roku 1991 pracoval jako vědecko-výzkumný pracovník ve farmaceutické společenosti Lachema (později ve vlastnictví firem Chemapol, Pliva, Barr a Teva). Od zrušení výzkumu léčiv v roce 2008 (a nakonec následného uzavření firmy v roce 2009) pracuje jako odborný asistent Ústavu technologie léků FaF VFU v Brně.

Jak mi může pomoct apologetika v mé duchovní práci?

Autorem úvahy je Aleš Franc, který se zabývá apolegetikou na svém webu ze svého pohledu. Autor doporučuje také stránky www.rozumnavira.cz a http://www.gotquestions.org/Cesky/

apologetikaapologetika

Ateismus – víra mužů bez funkčních a milujících otců

ateismus_vira_muzu_bez_funkcniho_otce.jpg

Publikováno:

Jan Kalvín - O přírodě

Ukázka ze sborníku Kavínistického symposia 2009
Adam Balcar, Tomáš Pavelka, Filip Susa: "Přirození poznání a Bůh Písma", vydala Českobratrská církev Evangelická, Praha, nakladatelství Eva - Milan Nevole, 2010, 1. vydání, ISBN: 978-80-87098-17-2

Publikaci je možné si objednat za 45 Kč + poštovné na e-mailové adrese tomas.pavelka@evangnet.cz.

Evoluční náboženství

Představujeme vám další číslo kreacionistické přílohy časopisu Život v Kristu.
Více o časopisu naleznete zde.

Díkůvzdání

Evangelium: Matouš 21,23–32

Bůh, církev a vědecké bádání

Představujeme vám šesté číslo kreacionistické přílohy časopisu Život v Kristu.
Více o časopisu naleznete zde

Poslední hodinaPoslední hodina

Pravidelná kreacionistická příloha časopisu Život v Kristu č. 12/2010

Představujeme vám třetí číslo kreacionistické přílohy časopisu Život v Kristu.
Více o časopisu naleznete zde

Všechny národy pod sluncem: Bible se vykládá Biblí

Všechny národy pod Sluncem-Bible se vykládá Biblí.jpg

James J. S. Johnson, J. D., Th. D.*

Původní článek: Johnson, J. J. S. 2010. Every Nation Under Heaven: Using Scripture to Understand Scripture. Acts & Facts. 39 (11): 8-9.

(Z http://www.icr.org/article/every-nation-under-heaven-using-understand/ přeložil M. T. – 11/2010)

Co vlastně Bible učí a co neučí o sobě a o Bohu?

Představujeme vám třetí číslo kreacionistické přílohy časopisu Život v Kristu.
Více o časopisu naleznete zde

Customize This