Aktuality, novinky

To nejnovější ze světa kreacionismu.

Etiopie bude spasena

Evangelizační shromážděníEvangelizační shromáždění

Moji přátelé ze severních Čech, manželé Jiří a Irena Hakulínovi, měli tu milost Boží, že byli vybráni z mnoha desítek křesťanů z České republiky, aby se zúčastnili evangelizační akce Reinharda Bonnkeho v Etiopii. Můžete si nyní (níže) přečíst jejich deník, který si pořídili během této požehnané cesty. Je psán svěžím a vtipným stylem, přestože jde o život: o život Etiopanů a do určité míry i manželů Hakulínových a celého týmu R. Bonnkeho.

Pavel Kábrt

Už víte, proč evolucionisty nazývám prolhanými darebáky?

Pavel Kábrt

Církev nemá žádné právo na restituce!!!

Dnes jsem dostal v příloze emailu tento článek, "Církev nemá žádné právo na restituce!!!" Přestože pod článkem jsou iniciály pk, nepsal jsem ho. Uvádím ho sem spíše jen jako možný námět do diskuze hlavně pro Vás, kteří se vyznáte v historii.

Já osobně považuji též za ohavnost chtít na státu nějaký majetek, byť by mi byl ukraden. Osobně jsem toto jednou udělal, když jsem žádal zpět pozemek, který nám komunisti sebrali, ale dodnes toho lituji, že jsem se provinil proti Ježíšovu "když ti někdo něco vezme, nežádej zpět". Také jsem na to, že jsem to udělal, doplatil, právě tím, že jsem se nakrátko stal milionářem, než jsem o všechny peníze opět přišel, leč s neblahými následky na svůj další život.

Takže můj odpor vůči církevním restitucím není dán historicky, ale věroučně, z Kristových zásad a na základě jeho učení. Nevím, jestli je tento následující článek zcela pravdivý, protože si myslím, že přece jen to byla církev a věřící lidé, kdo stavěl kostely a chrámy a všechno to, na co se nyní jezdí turisté koukat do naší země. A jestli jim to sebral Josef druhý nebo Klement první je asi dost jedno. Nicméně jsem znechucen těmi handrky, je to jen další ostuda církve, církev je tu od kázání Božího slova a kázat má v chudobě! Ježíš neřekl bohatému: přijď s majetkem, budeme tím sloužit Bohu, ale rozdej to chudým a přijď bez toho, přijď bez břemen. Věděl dobře, že majetek je na překážku službě Bohu, ne pomocí. Totiž pro kázání a milování bližního vůbec není třeba žádných budov a majetek (Kristus nám to předvedl, že?) - ale asi mnozí křesťané se mnou souhlasit nebudou. Co si o tom myslíte? Přečtěte si, prosím, následující článek.
Pavel Kábrt

Teorie se hroutí, darwinisti se klepou


Pavel Kábrt

Jak známo, evoluční teorie je z 99 % založena na neznalostech, omylech a prázdné rétorice, a to jedno procento je zlé srdce. Za 150 let od Darwina nám evolucionisti předvedli takové množství hovadin, že by Sedmilháři vedle toho byli zářní apoštolové pravdy. Ponechejme evolucionistům iluzi, že takto funguje každá věda, a že každý vědní obor (třeba chemie či biologie) se probírá houštím nesmyslů, omylů, podvrhů, prázdné rétoriky, pronásledování odpůrců a zuřivé propagandy jediné utkvělé myšlenky.

Jak se rozplétají evolucionistické mýty: vysvětlení podstaty celé problematiky našim darwinistickým přátelům

Photo credit: Sarah Macmillan/FlickrPhoto credit: Sarah Macmillan/Flickr

(Z http://www.evolutionnews.org/2012/03/how_evolutionar057161.html přeložil M. T. - 3/2012. Vyšlo v Evolution News & Views 7. března 2012)

Školy začínají vyučovat kreacionismus

Anglický ministr školství schválil tři školy, které budou vyučovat kreacionismus jako "vědu"

Britské listy
http://www.blisty.cz/art/64184.html
17. 7. 2012

Košice jsou sice daleko, ale kdybych tam dostal informaci, která mi zachrání život, jel bych tam

Přednášky Mgr. Libora Votočka v KošicíchPřednášky Mgr. Libora Votočka v Košicích

Je peruánská mumie obřím batoletem?

**
Image credit: Copyright © RPP Noticias / César Zapata.

Brian Thomas, M. S.

Proč proběhl „Darwinův den“ bez fanfár

*12. února 1809 - †19. dubna 1882/12. února 2009 (200)/19. dubna 2012 (130)*12. února 1809 - †19. dubna 1882/12. února 2009 (200)/19. dubna 2012 (130)

Brian Thomas, M. S.

(Z http://www.icr.org/article/6680/ přeložil M. T. – 2/2012. Článek uveřejněn na stránkách ICR 23. února 2012.)

Customize This